Абітурієнт - 2017

Молодший спеціаліст

Деталі

Програма фахового випробування (співбесіди)

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства

при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі

освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"

галузь знань: 01 – Освіта

спеціальність (напрям підготовки): 014 – Середня освіта (Музичне мистецтво)

Молодший спеціаліст

ПРОГРАМА З МУЗИКИ

Для спеціальності: 014 – Середня освіта (Музичне мистецтво)

для здобуття ступеня бакалавра

на базі молодшого спеціаліста

(муз. школа, муз. коледж, училище культури)

(2 роки навчання)

Абітурієнти, які вступають до Факультету мистецтв повинні скласти творче випробування з:

$11.      Гри на музичних інструментах (фортепіано, баян, скрипка, акордеон, бандура, гітара).

$12.      Вокального випробування.

$13.      Сольфеджіо, теорії та музичної літератури.

До вступних іспитів з фаху будуть допущені абітурієнти, які мають здоровий голосовий та диригентський апарат.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

$11.      Під час проведення іспитів з основного інструменту абітурієнти повинні продемонструвати майстерне художнє виконання творів, різних за жанром та стилем.

$12.      Виразне виконання вокального твору під власний акомпанемент таукраїнської народної пісні без супроводу (a capella).

$13.      З сольфеджіо, теорії музики та музичної літератури абітурієнтам необхідно показати навички написання музичного диктанту, вміння запису музики на слух та визначення на слух всіх елементів музичного мовлення.

Гра на музичних інструментах

ФОРТЕПІАНО

Абітурієнт повинен виконати:

1.      Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність - И.С.Бах «Триголосні інтенції». Прелюдії та фуги з «Добре темперованого клавіру», Частини з сюїти).

2.      Твір великої форми (приблизна складність - И.Гайдн, В.А.Моцарт. Сонати за вибором І частина або всі інші; Л.В.Бетховен. Сонати приблизної складності - №№ 1, 5, 6, 9, 25 або інші).

3.      П'єса кантиленного характеру українського, російського абозарубіжного композитора. Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність - К.Черні,опус 299,1.Крамер).

БАЯН, АКОРДЕОН

Абітурієнт повинен виконати:

Для випускників муз. коледжів:

1.      Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність – И.С.Бах. ДТК. Прелюдія та фуга).

2.      Твір великої форми (приблизна складність - В.Золотарьов. Соната №2. В.Кусяков. «Осінні за малюнки», А.Білошицький. Партита № 3).

3.      П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Л.Ревуцький.Прелюд. К.Мясков. Поема. Ф.Мендельсон. Пісня без слів). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність – В.Семьонов. Фантазія на тему пісні Я. Френкеля «Калина красная». О.Наюнкін. Фантазія на 2 російські теми.М.Різоль. Концертні варіації на тему укр.нар.пісні «Дощик»).

Для випускників ДМШ та пед. коледжів:

 1. Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність -И.С.Бах. Прелюдія та фуга з циклу «8 маленьких прелюдій та фуг»).
 2. Твір великої форми (приблизна складність - І.Яшкевич. «Сонатина в старовинному стилі» В.Золотарьов. «Дитяча сюїта», одна з сюїт на вибірА.Білошицький. Сюїта «Пори року»).
 3. П'єса кантиленного характеру (приблизна складність П.Чайковський. «Пісня без слів». В.Косенко. «Мелодія» Ю.Щуровський. «Романс». В.Зубицький. «Коломийки»). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність - М.Різоль.«Фантазія на теми укр.нар.пісень та танців». В.Іванов. Варіації на тему рос.нар.пісні «Посею лебеду на берегу»).

СКРИПКА

Абітурієнт повинен виконати:

Для випускників ДМШ та пед. коледжів:

 1. Поліфонічний твір двох або триголосний (приблизна складність -И.С.Бах. Партита № 2. Alemanda, Giga).
 2. Твір великої форми (приблизна складність - Ф.Шпор. Концерт № 9, 11). П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Ф.Крейснер (в стилі Г.Пуньяні) «Прелюдія і Аллегро»).
 3. П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність – Левицький. «Українська рапсодія»).

Для випускників муз. коледжів:

 1. Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність -И.С.Бах. Партита № 3. Govote en Ronde у. Соната № 1. Adagio, Presto).
 2. Твір великої форми (приблизна складність - Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки з оркестром, e-moll. К.Сен-Санс. Концерт № 23.В.А.Моцарт. Концерт № 3, 4, 5. М.Брук. Концерт № 1.
 3. П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Н.Паганіні. «Контабіле». Б.Лятошинський. «Мелодія»). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність – М. де Фалья. «Іспанський танець»).

БАНДУРА

Абітурієнт повинен виконати:

 1. Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність - Й.С.Бах. «Прелюдія» до-мажор.Й.С.Бах. «Сіціліана». М.Дремлюга. «Прелюдія і фуга»).
 2. Твір великої форми (приблизна складність - Г.Гембера. «Варіації на тему укр. нар. пісні «Марина». К.Мясков. «Концертна п'єса для бандури та фортепіано» на тему укр. нар. пісні «Вечір на дворі». В.Петренко «Сонатина» на тему укр. нар. пісні «Ой, важу я, важу»).
 3. П'єса кантиленного характеру (приблизна складність – М. Дремлюга. «Романс». М.Лисенко. «Хвилина розпачу»). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність – О.Незовибатько. «Прелюдія»).

ГІТАРА

Абітурієнт повинен виконати:

1.      Поліфонічний твір у перекладі для гітари (приблизна складність -Й.С.Бах. Прелюдія та фуга ля-мінор. Adagio і Fuga-allegro з «Sonata for violin Solo №l BWV10017).

2.      Твір крупної форми (приблизна складність - К. Смага. Варіації на тему російської народної пісні «Вот мчится тройка почтовая». М.Висоцький. Варіації на тему російської народної пісні «Ах ты, матушка, голова болит»).

3.      П'єса кантиленного характеру (приблизна складність– оригінальний твір для гітари /наприклад, А. Барріос. Vals Op.8, №4. Ф.Сор. Rondo з «Grande Sonate», op. 22). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність – Н. Альфонсо. Етюд для Ільзи Альфонсо. Е.Пухоль. Джміль).

Тривалість гри на музичних інструментах з творчого конкурсу з музики

15 хвилин.

Сольфеджіо, гармонія та історія музики

Письмово

1.      Двоголосний поліфонічний диктант в різних ключах з відхиленням або модуляцією.

2.      Слуховий аналіз:

§  гармонічна послідовність з відхиленнями або модуляцією: записати лінію баса та вказати акорди;

§  визначити на слух акорди в нескладному музичному прикладі.

3.      Завдання з гармонії:  гармонізувати запропоновану мелодію з відхиленнями або модуляцією.

 1.  Завдання з історії музики:  визначити автора, назву популярного музичного твору та його основні теми в процесі прослуховування (див. окремий список).

Усно

1.      Читання з листа двоголосного прикладу:

       §  один голос співати другий грати (приблизна складність – І.Способін «Сольфеджио. Двухголосие и трёхголосие» № 90-112).

2.      Підібрати акомпанемент з фактурою до мелодії укр. нар. пісні або до мелодії дитячої пісні та просольфеджувати. Орієнтовні зразки пісень:

       §  «Вийшли в поле косарі»;

       §  «Ой під вишнею»;

       §  «Цвіте терен»;

       §  «Ой джиґуне, джиґуне»;

       §  «Ніч яка місячна».

Дитячі пісні В.Шаїнського, Г.Гладкова, Є.Крилатова, Д.Кабалевського, А.Мигай, Ж.Колодуб, Б.Фільц, Ю.Рожавська, М.Дремлюги, О.Злотника.

3.      Зробити гармонічний аналіз мініатюри з дитячих альбомів відомих композиторів: П.Чайковський «Дитячий альбом». Р.Шуман «Альбом для юнацтва», В.Косенко «24 дитячих п’єси». С.Прокоф’єв «дитяча музика» (12 п’єс) тощо.

4.  Дати лаконічну відповідь на запитання про життя та творчість одного з найвідоміших композиторів (див. окремий список).

Тривалість теоретичного блоку з творчого конкурсу з музики – одна година (60 хвилин).

СПИСОК МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

Дакен. «Зозуля».

И.С.Бах. Добре темперований клавір. І том. Прелюдія і фуга до-мінор №2. Токата і фуга ре-мінор.

Й.Гайдн. Симфонія № 103 (з тремоло литавр, основні теми 1-ї частини).

В.А.Моцарт. Симфонія № 40 соль-мінор; експозиція І частини. Увертюра до опери «Весілля Фігаро». Симфонія № 41 «Юпітер» (1 частина). Соната ля мажор (1 частина).

Л.В.Бетховен. Симфонія № 5 до-мінор. Фінал симфонії № 9 (хоровий фрагмент); соната № 14; соната № 8 ч. 1. Увертюра «Егмонт». Симфонія №3 «Героїчна» мі-бемоль мажор 1частина (головна партія), 4 частина (тема варіацій). Симфонія №6 «Пасторальна» 1 частина.

Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки з оркестром 1 частина.

Ф.Шуберт. «Незакінчена симфонія» сі мінор 1 частина. «Форель». Серенада.

Ф.Шопен. Вальс № 7 до діез мінор. Етюд № 12 до-мінор. Ноктюрн до мінор.

Ф.Ліст. Угорська рапсодія № 2.

Ж.Бізе. Хабанера з опери «Кармен».

Е.Гріг. «Ранок» з сюїти «Пер Гюнт»; пісня Сольвейг.

М.Равель. «Болеро».

УКРАЇНСЬКА МУЗИКА

С.Гулак-Артемовський: Романс Оксани з опери «Запорожець за Дунаєм»; дует Одарки й Карася з опери «Запорожець за Дунаєм».

М.В.Лисенко: «Віють вітри» (пісня Наталки з опери «Наталка-Полтавка»); «Ой, я - дівчина Наталка» (пісня Наталки з опери «Наталка-Полтавка»); інтродукція до опери «Тарас Бульба».

М.Д.Леонтович: «Щедрик», «Дударик».

К.Г.Стеценко: «Вечірня пісня» на слова Т.Г.Шевченка.

Б.М.Лятошинський: «Осінь» на слова О.С.Пушкіна.

РОСІЙСЬКА МУЗИКА

М.І.Глінка: Увертюра до опери «Руслан і Людмила»; арія Сусаніна з 4 д. Опери «Іван Сусанін»; Вальс-фантазія»; «Я пам'ятаю мить чудову» на слова О.С.Пушкіна.

М.А.Римський-Корсаков: Симфонічна сюїта «Шехеразада» (1ч.).

П.І.Чайковський: Вступ до опери «Євгеній Онєгін»; арія Ленського (картина 5 опери «Євгеній Онєгін»); Перший концерт для фортепіано з оркестром – І, III ч.; «Танець маленьких лебедів» з балету «Лебедине озеро»; «Вальс квітів» з балету «Лускунчик»; «Осіння пісня» із циклу «Пори року».

С.В.Рахманінов: Другий концерт для фортепіано з оркестром (1ч.).

КОМПОЗИТОРИ XX СТОЛІТТЯ

С.С.Прокоф'єв: Танець лицарів з балету «Ромео і Джульєтта». Д.Д.Шостакович: Сьома симфонія (1ч.).

А.І.Хачатурян: Вальс із музики до драми Лєрмонтова «Маскарад». І.О.Дунаєвський: Марш із кінофільму «Веселі хлоп'ята»; «Шкільний вальс» на слова М.Матусовського.

СПИСОК КОМПОЗИТОРІВ

ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

Й.С.Бах (1685-1750), Франц Шуберт (1794-1828), В.А.Моцарт (1756-1791), Фредерік Шопен, (1810-1849),

Йозеф Гайдн (1732-1809), Роберт Шуман (1810-1856), Л. ван Бетховен (1770-1827), Ференц Ліст (1811-1886)

Дж. Верді (1813-1901)

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

С.С.Гулак-Артемовський (1813-1873), Л.М.Ревуцький (1889-1977).М.В.Лисенко (1842-1912),     Б.М.Лятошинський (1894-1968), М.Д.Леонтович (1877-1921), С.П.Людкевич (1879-1979), К.Г.Стеценко (1882-1922), В.С.Косенко (1896-1938)

РОСІЙСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

М.І.Глінка (1801-1857), М.П.Мусоргський (1839-1881), П.І.Чайковський (1840-1893)                              О.П.Бородін (1833-1877), М.А.Римський-Корсаков (1844-1908), С.В.Рахманінов (1873-1943)

КОМПОЗИТОРИ XXСТОЛІТТЯ:

С.С.Прокоф'єв (1891-1953), Д.Д.Шостакович (1906-1975), С.В.Свірідов (1915-1998)


Вокальне випробування

Абітурієнт повинен виконати два різнохарактерних вокальних твори за формою і змістом:

 1. Пісня під власний акомпанемент (приблизна складність – К.Стеценко «Плавай, плавай. Лібиденько»; П.Майборода «Стежина», «Пісня про вчительку»; А.Пашкевич «Мамина вишня»; Я.Стеценко «Зоре моя вечірня»; Е.Гріг «Захід сонця»; О.Колодуб «Вишиванка»).
 2. Пісня без супроводу (a capella) (приблизна складність – укр. нар. пісні та їх обробки: В.Заремба «Дивлюсь я на небо»; В.Косенко «Взяв би я бандуру»; О.Чишко «Дощик, дощик»; М.Віленський «У вишневому садочку», «Стоїть явір над водою»).

Тривалість вокального випробування з творчого конкурсу з музики – 10 хвилин.

Загальна тривалість відповіді з творчого конкурсу з музики - 30 хвилин на одного абітурієнта.

 

 

         Творчий конкурс з музики

Інститут Мистецтв

НПУ імені М.П.Драгоманова

(освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр)  014 ‒ Середня освіта (Музичне мистецтво)

Критерії оцінки знань і вмінь абітурієнта на творчому конкурсі

(загальний обрахунок рейтингової оцінки за 200-х бальною системою)

ПИСЬМОВО

Сольфеджіо, теорія музики та музична література

( 80 балів)

Тривалість теоретичного блоку з творчого конкурсу з музики – 40 хвилин на письмовий цикл та 15 хвилин на усний тощо.

 

Назва

блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна

кількість

набраних

балів

I

1.

2.

Теоретичний блок

Двохголосний поліфонічний диктант

Слуховий аналіз

Гармонічна послідовність з відхиленнями або модуляцією

Визначення акордів в муз. прикладі

Написаний без помилок.

В цілому написаний, але з  незначними неточностями в мелодії.

Невірно визначений розмір, інтонаційні та ритмічні помилки.

Велика кількість помилок або диктант ненаписаний.

Вірно записана лінія баса та вказані акорди

Бал визначається у відповідності до правильності відповіді

Бал визначається у відповідності до кількості вірно визначених акордів

Бал визначається у відповідності до кількості правильних відповідей.

15

10

4-5

3-4

3-1

5

2

1

1

II.

Завдання з гармонії

Гармонізація мелодії

Вірно зроблена гармонізація мелодії, правильно визначені відхилення та модуляція.

В цілому вірна гармонізація з незначними неточностями в мелодії

Бал визначається в залежності від кількості помилок.

15

5

5

5

III.

З історії музики

(прослуховування муз. творів)

Вірно визначені автори, назви 3-х муз. творів та їх основні теми

Вірно визначені автори і назви 2-х муз. творів

Вірно визначений автор і назва одного музичного твору.

10

4

3

3

 

Загальна кількість балів за письмову частину

 

40

УСНО

(40 балів)

Назва

блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна

Кільк

ість

набраних

балів

1.

Читання з листа двохголосного прикладу

Інтонаційно вірно виконана мелодія

Є окремі інтонаційні неточності

15

10-15

7-9

2.

Підібрати акомпанемент з фактурою до мелодії укр.нар.пісні та просольфеджувати

Інтонаційно чисто виконана мелодія пісні та вірно підібраний акомпанемент

Є окремі помилки в акомпанементі та при інтонуванні мелодії пісні

15

10-15

7-9

3.

Гармонічний аналіз мініатюри з дитячих альбомів

Вірно зроблений гармонічний аналіз твору

Є окремі неточності у гармонічному аналізу

Бал визначається від кількості зроблених помилок

5

3

2

 

Музикознавча відповідь про життя і творчість одного із композиторів

Творчий підхід щодо відповіді про життя творчість композитора

Відповідь має з неточностями

5

3

2

 

Загальна кількість балів за усну частину

 

40

 

Загальна кількість балів

 

80

Вокальне випробування(40 балів)

Тривалість вокального випробування з творчого конкурсу з музики –

10 хвилин.

Різнохарактерні

вокальні твори за формою і змістом

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

I

Виконання пісні під власний акомпанемент

 1. Здоровий голосовий

апарат.

2. Початкові вокальні

дані.

3. Чистота інтонації.

4. Співвідношення

звучання мелодії та

акомпанементу.

5. Артистистичне

виконання твору.

3

5

5

2

5

20

II

Виконання пісні без супроводу

(a capella)

 1. Здоровий голосовий

апарат.

2. Співацька постава.

3. Чистота інтонації.

4. Початкові вокально-технічні навички

(дихання,

звуковедення, чітка

дикція та співацька

артикуляція).

 1. Артистистичне

виконання твору.

3

5

5

2

5

20

 

Загальна кількість балів

 

40

Гра на музичних інструментах

(80 балів)

Тривалість гри на музичних інструментах з творчого конкурсу з музики – 15 хвилин.

 

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

I.

П’єса чи етюд

технічного спрямування,

або п’єса кантиленного

характеру

1. Чіткість і рівність виконання.

2. Темпово-ритмічна стабільність.

3. Художнє виконання твору.

4. Відчуття форми.

5. Володіння педалізацією.

6. Інтонування звучання

5

5

10

5

5

5

35

II.

Поліфонічний твір

(дво або триголосний)

1. Співвідношення голосів.

2. Відчуття форми твору.

3. Якість звуковидобування.

5

5

5

________

15

III.

Твір великої форми

(соната, варіації)

 1. Переконлива інтерпретація

музичного твору.

 1. Врахування стильових

особливостей твору.

3. Якість звуковидобування.

4. Технічна досконалість.

10

10

5

5

30

     

80

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з творчого конкурсу набрав від 0-99 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для допуску в участі у конкурсному відборі до Факультету мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова.

            Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування (творчого конкурсу) виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто брав участь у випробуванні після закінчення іспиту.

 • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Предметна комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки та колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування».

 

бакалавр на базі молодшого спеціаліста

Деталі

Програма фахового вступного випробування

(співбесіди)

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства

при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра

на базі молодшого спеціаліста

галузь знань:02-Культура і мистецтво

спеціальність (напрям підготовки): 025 – Музичне мистецтво

noindent nn_sliders_content_inactive" id="nn_sliders_content_1____747___-2">
noindent">

бакалавр на базі молодшого спеціаліста

Your text...

ПРОГРАМА З МУЗИКИ

Для спеціальності: 014 – Середня освіта (Музичне мистецтво)

для здобуття ступеня бакалавра

на базі молодшого спеціаліста

(муз. школа, муз. коледж, училище культури)

(2 роки навчання)

Абітурієнти, які вступають до Факультету мистецтв повинні скласти творче випробування з:

$          1.      Гри на музичних інструментах (фортепіано, баян, скрипка, акордеон, бандура, гітара).

$1        2.      Вокального випробування.

$          3.      Сольфеджіо, теорії та музичної літератури.

До вступних іспитів з фаху будуть допущені абітурієнти, які мають здоровий голосовий та диригентський апарат.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

$1     1.   Під час проведення іспитів з основного інструменту абітурієнти повинні продемонструвати майстерне художнє виконання творів, різних за жанром та стилем.

$1    2.      Виразне виконання вокального твору під власний акомпанемент таукраїнської народної пісні без супроводу (a capella).

$1      3.      З сольфеджіо, теорії музики та музичної літератури абітурієнтам необхідно показати навички написання музичного диктанту, вміння запису музики на слух та визначення на слух всіх елементів музичного мовлення.

Гра на музичних інструментах

ФОРТЕПІАНО

       Абітурієнт повинен виконати:

      1.      Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність - И.С.Бах «Триголосні інтенції». Прелюдії та фуги з «Добре темперованого клавіру», Частини з сюїти).

     2.      Твір великої форми (приблизна складність - И.Гайдн, В.А.Моцарт. Сонати за вибором І частина або всі інші; Л.В.Бетховен. Сонати приблизної складності - №№ 1, 5, 6, 9, 25 або інші).

     3.      П'єса кантиленного характеру українського, російського абозарубіжного композитора. Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність - К.Черні,опус 299,1.Крамер).

БАЯН, АКОРДЕОН

Абітурієнт повинен виконати:

Для випускників муз. коледжів:

     1.      Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність – И.С.Бах. ДТК. Прелюдія та фуга).

     2.      Твір великої форми (приблизна складність - В.Золотарьов. Соната №2. В.Кусяков. «Осінні за малюнки», А.Білошицький. Партита № 3).

      3.      П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Л.Ревуцький.Прелюд. К.Мясков. Поема. Ф.Мендельсон. Пісня без слів). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність – В.Семьонов. Фантазія на тему пісні Я. Френкеля «Калина красная». О.Наюнкін. Фантазія на 2 російські теми.М.Різоль. Концертні варіації на тему укр.нар.пісні «Дощик»).

Для випускників ДМШ та пед. коледжів:

 1. Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність -И.С.Бах. Прелюдія та фуга з циклу «8 маленьких прелюдій та фуг»).
 2. Твір великої форми (приблизна складність - І.Яшкевич. «Сонатина в старовинному стилі» В.Золотарьов. «Дитяча сюїта», одна з сюїт на вибірА.Білошицький. Сюїта «Пори року»).
 3. П'єса кантиленного характеру (приблизна складність П.Чайковський. «Пісня без слів». В.Косенко. «Мелодія» Ю.Щуровський. «Романс». В.Зубицький. «Коломийки»). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність - М.Різоль.«Фантазія на теми укр.нар.пісень та танців». В.Іванов. Варіації на тему рос.нар.пісні «Посею лебеду на берегу»).

СКРИПКА

Абітурієнт повинен виконати:

Для випускників ДМШ та пед. коледжів:

 1. Поліфонічний твір двох або триголосний (приблизна складність -И.С.Бах. Партита № 2. Alemanda, Giga).
 2. Твір великої форми (приблизна складність - Ф.Шпор. Концерт № 9, 11). П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Ф.Крейснер (в стилі Г.Пуньяні) «Прелюдія і Аллегро»).
 3. П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність – Левицький. «Українська рапсодія»).

Для випускників муз. коледжів:

 1. Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність -И.С.Бах. Партита № 3. Govote en Ronde у. Соната № 1. Adagio, Presto).
 2. Твір великої форми (приблизна складність - Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки з оркестром, e-moll. К.Сен-Санс. Концерт № 23.В.А.Моцарт. Концерт № 3, 4, 5. М.Брук. Концерт № 1.
 3. П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Н.Паганіні. «Контабіле». Б.Лятошинський. «Мелодія»). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність – М. де Фалья. «Іспанський танець»).

БАНДУРА

Абітурієнт повинен виконати:

 1. Поліфонічний твір дво- або триголосний (приблизна складність - Й.С.Бах. «Прелюдія» до-мажор.Й.С.Бах. «Сіціліана». М.Дремлюга. «Прелюдія і фуга»).
 2. Твір великої форми (приблизна складність - Г.Гембера. «Варіації на тему укр. нар. пісні «Марина». К.Мясков. «Концертна п'єса для бандури та фортепіано» на тему укр. нар. пісні «Вечір на дворі». В.Петренко «Сонатина» на тему укр. нар. пісні «Ой, важу я, важу»).
 3. П'єса кантиленного характеру (приблизна складність – М. Дремлюга. «Романс». М.Лисенко. «Хвилина розпачу»). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність – О.Незовибатько. «Прелюдія»).

ГІТАРА

             Абітурієнт повинен виконати:

    1.      Поліфонічний твір у перекладі для гітари (приблизна складність -Й.С.Бах. Прелюдія та фуга ля-мінор. Adagio і Fuga-allegro з «Sonata for violin Solo №l BWV10017).

    2.      Твір крупної форми (приблизна складність - К. Смага. Варіації на тему російської народної пісні «Вот мчится тройка почтовая». М.Висоцький. Варіації на тему російської народної пісні «Ах ты, матушка, голова болит»).

    3.      П'єса кантиленного характеру (приблизна складність– оригінальний твір для гітари /наприклад, А. Барріос. Vals Op.8, №4. Ф.Сор. Rondo з «Grande Sonate», op. 22). Або п’єса чи етюд технічного спрямування (приблизна складність – Н. Альфонсо. Етюд для Ільзи Альфонсо. Е.Пухоль. Джміль).

Тривалість гри на музичних інструментах з творчого конкурсу з музики

15 хвилин.

Сольфеджіо, гармонія та історія музики

Письмово

      1.      Двоголосний поліфонічний диктант в різних ключах з відхиленням або модуляцією.

      2.      Слуховий аналіз:

§  гармонічна послідовність з відхиленнями або модуляцією: записати лінію баса та вказати акорди;

§  визначити на слух акорди в нескладному музичному прикладі.

3.      Завдання з гармонії:

          §  гармонізувати запропоновану мелодію з відхиленнями або модуляцією.

 1.  Завдання з історії музики:

     §  визначити автора, назву популярного музичного твору та його основні теми в процесі прослуховування (див. окремий список).

Усно

1.      Читання з листа двоголосного прикладу:

   §  один голос співати другий грати (приблизна складність – І.Способін «Сольфеджио. Двухголосие и трёхголосие» № 90-112).

2.      Підібрати акомпанемент з фактурою до мелодії укр. нар. пісні або до мелодії дитячої пісні та просольфеджувати. Орієнтовні зразки пісень:

      §  «Вийшли в поле косарі»;

      §  «Ой під вишнею»; 

   §  «Цвіте терен»;

      §  «Ой джиґуне, джиґуне»;

      §  «Ніч яка місячна».

Дитячі пісні В.Шаїнського, Г.Гладкова, Є.Крилатова, Д.Кабалевського, А.Мигай, Ж.Колодуб, Б.Фільц, Ю.Рожавська, М.Дремлюги, О.Злотника.

3.      Зробити гармонічний аналіз мініатюри з дитячих альбомів відомих композиторів: П.Чайковський «Дитячий альбом». Р.Шуман «Альбом для юнацтва», В.Косенко «24 дитячих п’єси». С.Прокоф’єв «дитяча музика» (12 п’єс) тощо.

4.      Дати лаконічну відповідь на запитання про життя та творчість одного з найвідоміших композиторів (див. окремий список).

Тривалість теоретичного блоку з творчого конкурсу з музики – одна година (60 хвилин).

СПИСОК МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

Дакен. «Зозуля».

И.С.Бах. Добре темперований клавір. І том. Прелюдія і фуга до-мінор №2. Токата і фуга ре-мінор.

Й.Гайдн. Симфонія № 103 (з тремоло литавр, основні теми 1-ї частини).

В.А.Моцарт. Симфонія № 40 соль-мінор; експозиція І частини. Увертюра до опери «Весілля Фігаро». Симфонія № 41 «Юпітер» (1 частина). Соната ля мажор (1 частина).

Л.В.Бетховен. Симфонія № 5 до-мінор. Фінал симфонії № 9 (хоровий фрагмент); соната № 14; соната № 8 ч. 1. Увертюра «Егмонт». Симфонія №3 «Героїчна» мі-бемоль мажор 1частина (головна партія), 4 частина (тема варіацій). Симфонія №6 «Пасторальна» 1 частина.

Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки з оркестром 1 частина.

Ф.Шуберт. «Незакінчена симфонія» сі мінор 1 частина. «Форель». Серенада.

Ф.Шопен. Вальс № 7 до діез мінор. Етюд № 12 до-мінор. Ноктюрн до мінор.

Ф.Ліст. Угорська рапсодія № 2.

Ж.Бізе. Хабанера з опери «Кармен».

Е.Гріг. «Ранок» з сюїти «Пер Гюнт»; пісня Сольвейг.

М.Равель. «Болеро».

УКРАЇНСЬКА МУЗИКА

С.Гулак-Артемовський: Романс Оксани з опери «Запорожець за Дунаєм»; дует Одарки й Карася з опери «Запорожець за Дунаєм».

М.В.Лисенко: «Віють вітри» (пісня Наталки з опери «Наталка-Полтавка»); «Ой, я - дівчина Наталка» (пісня Наталки з опери «Наталка-Полтавка»); інтродукція до опери «Тарас Бульба».

М.Д.Леонтович: «Щедрик», «Дударик».

К.Г.Стеценко: «Вечірня пісня» на слова Т.Г.Шевченка.

Б.М.Лятошинський: «Осінь» на слова О.С.Пушкіна.

РОСІЙСЬКА МУЗИКА

М.І.Глінка: Увертюра до опери «Руслан і Людмила»; арія Сусаніна з 4 д. Опери «Іван Сусанін»; Вальс-фантазія»; «Я пам'ятаю мить чудову» на слова О.С.Пушкіна.

М.А.Римський-Корсаков: Симфонічна сюїта «Шехеразада» (1ч.).

П.І.Чайковський: Вступ до опери «Євгеній Онєгін»; арія Ленського (картина 5 опери «Євгеній Онєгін»); Перший концерт для фортепіано з оркестром – І, III ч.; «Танець маленьких лебедів» з балету «Лебедине озеро»; «Вальс квітів» з балету «Лускунчик»; «Осіння пісня» із циклу «Пори року».

С.В.Рахманінов: Другий концерт для фортепіано з оркестром (1ч.).

КОМПОЗИТОРИ XX СТОЛІТТЯ

С.С.Прокоф'єв: Танець лицарів з балету «Ромео і Джульєтта». Д.Д.Шостакович: Сьома симфонія (1ч.).

А.І.Хачатурян: Вальс із музики до драми Лєрмонтова «Маскарад». І.О.Дунаєвський: Марш із кінофільму «Веселі хлоп'ята»; «Шкільний вальс» на слова М.Матусовського.

СПИСОК КОМПОЗИТОРІВ

ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

Й.С.Бах (1685-1750)                                    Франц Шуберт (1794-1828),

В.А.Моцарт (1756-1791)                             Фредерік Шопен, (1810-1849),

Йозеф Гайдн (1732-1809)                             Роберт Шуман (1810-1856)

Л. ван Бетховен (1770-1827)                      Ференц Ліст (1811-1886)

Дж. Верді (1813-1901)

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

С.С.Гулак-Артемовський (1813-1873)               Л.М.Ревуцький (1889-1977)

М.В.Лисенко (1842-1912)                                    Б.М.Лятошинський (1894-1968)

М.Д.Леонтович (1877-1921)                               С.П.Людкевич (1879-1979)

К.Г.Стеценко (1882-1922)                                   В.С.Косенко (1896-1938)

РОСІЙСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

М.І.Глінка (1801-1857)                                         М.П.Мусоргський (1839-1881)

П.І.Чайковський (1840-1893)                              О.П.Бородін (1833-1877)

М.А.Римський-Корсаков (1844-1908)                  С.В.Рахманінов (1873-1943)

КОМПОЗИТОРИ XX  СТОЛІТТЯ:

С.С.Прокоф'єв (1891-1953),  Д.Д.Шостакович (1906-1975),  С.В.Свірідов (1915-1998)


Вокальне випробування

Абітурієнт повинен виконати два різнохарактерних вокальних твори за формою і змістом:

 1. Пісня під власний акомпанемент (приблизна складність – К.Стеценко «Плавай, плавай. Лібиденько»; П.Майборода «Стежина», «Пісня про вчительку»; А.Пашкевич «Мамина вишня»; Я.Стеценко «Зоре моя вечірня»; Е.Гріг «Захід сонця»; О.Колодуб «Вишиванка»).
 2. Пісня без супроводу (a capella) (приблизна складність – укр. нар. пісні та їх обробки: В.Заремба «Дивлюсь я на небо»; В.Косенко «Взяв би я бандуру»; О.Чишко «Дощик, дощик»; М.Віленський «У вишневому садочку», «Стоїть явір над водою»).

Тривалість вокального випробування з творчого конкурсу з музики –

10 хвилин.

Загальна тривалість відповіді з творчого конкурсу з музики

30 хвилин на одного абітурієнта.

Творчий конкурс з музики

Інститут Мистецтв

НПУ імені М.П.Драгоманова

(освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр)

014 ‒ Середня освіта (Музичне мистецтво)

Критерії оцінки знань і вмінь абітурієнта на творчому конкурсі

(загальний обрахунок рейтингової оцінки за 200-х бальною системою)

ПИСЬМОВО

Сольфеджіо, теорія музики та музична література

( 80 балів)

Тривалість теоретичного блоку з творчого конкурсу з музики – 40 хвилин на письмовий цикл та 15 хвилин на усний тощо.

Назва

блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна

кількість

набраних

балів

I

1.

 

    2.

Теоретичний блок

Двохголосний поліфонічний диктант

Слуховий аналіз

Гармонічна послідовність з відхиленнями або модуляцією

Визначення акордів в муз. прикладі

Написаний без помилок.

В цілому написаний, але з  незначними неточностями в мелодії.

Невірно визначений розмір, інтонаційні та ритмічні помилки.

Велика кількість помилок або диктант ненаписаний.

Вірно записана лінія баса та вказані акорди

Бал визначається у відповідності до правильності відповіді

Бал визначається у відповідності до кількості вірно визначених акордів

Бал визначається у відповідності до кількості правильних відповідей.

15

10

4-5

3-4

3-1

5

2

1

1

II.

Завдання з гармонії

Гармонізація мелодії

Вірно зроблена гармонізація мелодії, правильно визначені відхилення та модуляція.

В цілому вірна гармонізація з незначними неточностями в мелодії

Бал визначається в залежності від кількості помилок.

15

5

5

5

III.

З історії музики

(прослуховування муз. творів)

Вірно визначені автори, назви 3-х муз. творів та їх основні теми

Вірно визначені автори і назви 2-х муз. творів

Вірно визначений автор і назва одного музичного твору.

10

4

3

3

 

Загальна кількість балів за письмову частину

 

40

УСНО

(40 балів)

Назва

блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна

Кільк

ість

набраних

балів

1.

Читання з листа двохголосного прикладу

Інтонаційно вірно виконана мелодія

Є окремі інтонаційні неточності

15

10-15

7-9

2.

Підібрати акомпанемент з фактурою до мелодії укр.нар.пісні та просольфеджувати

Інтонаційно чисто виконана мелодія пісні та вірно підібраний акомпанемент

Є окремі помилки в акомпанементі та при інтонуванні мелодії пісні

15

10-15

7-9

3.

Гармонічний аналіз мініатюри з дитячих альбомів

Вірно зроблений гармонічний аналіз твору

Є окремі неточності у гармонічному аналізу

Бал визначається від кількості зроблених помилок

5

3

2

 

Музикознавча відповідь про життя і творчість одного із композиторів

Творчий підхід щодо відповіді про життя творчість композитора

Відповідь має з неточностями

5

3

2

 

Загальна кількість балів за усну частину

 

40

 

Загальна кількість балів

 

80

Вокальне випробування(40 балів)

Тривалість вокального випробування з творчого конкурсу з музики –

10 хвилин.

Різнохарактерні

вокальні твори за формою і змістом

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

I

Виконання пісні під власний акомпанемент

 1. Здоровий голосовий

апарат.

2. Початкові вокальні

дані.

3. Чистота інтонації.

4. Співвідношення

звучання мелодії та

акомпанементу.

5. Артистистичне

виконання твору.

3

5

5

2

5

20

II

Виконання пісні без супроводу

(a capella)

 1. Здоровий голосовий

апарат.

2. Співацька постава.

3. Чистота інтонації.

4. Початкові вокально-технічні навички

(дихання,

звуковедення, чітка

дикція та співацька

артикуляція).

 1. Артистистичне

виконання твору.

3

5

5

2

5

20

 

Загальна кількість балів

 

40

Гра на музичних інструментах

(80 балів)

Тривалість гри на музичних інструментах з творчого конкурсу з музики – 15 хвилин.

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

I.

П’єса чи етюд

технічного спрямування,

або п’єса кантиленного

характеру

1. Чіткість і рівність виконання.

2. Темпово-ритмічна стабільність.

3. Художнє виконання твору.

4. Відчуття форми.

5. Володіння педалізацією.

6. Інтонування звучання

5

5

10

5

5

5

35

II.

Поліфонічний твір

(дво або триголосний)

1. Співвідношення голосів.

2. Відчуття форми твору.

3. Якість звуковидобування.

5

5

5

________

15

III.

Твір великої форми

(соната, варіації)

 1. Переконлива інтерпретація

музичного твору.

 1. Врахування стильових

особливостей твору.

3. Якість звуковидобування.

4. Технічна досконалість.

10

10

5

5

30

     

80

Якщо  абітурієнт  під  час  вступного  випробування  з  творчого  конкурсу  набрав  від  0-99  балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для допуску в участі у конкурсному відборі до Факультету мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова.

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування (творчого конкурсу) виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто брав участь у випробуванні після закінчення іспиту.

 • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Предметна комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки та колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування».

 

Програма з музики

Деталі

ПРОГРАМА З МУЗИКИ

Для спеціальності: 025 – Музичне мистецтво

на здобуття ступеня бакалавра

на базі молодшого спеціаліста

(муз. школа, муз. коледж, училище культури)

бакалавр на базі молодшого спеціаліста

Your text...

Абітурієнти, які вступають до Факультету мистецтв повинні скласти творче випробування з:

·         Гри на музичних інструментах (фортепіано, баян, скрипка, акордеон, бандура, гітара).

·         Вокального випробування.

·         Сольфеджіо, теорії та музичної літератури.

До вступних іспитів з фаху будуть допущені абітурієнти, які мають здоровий голосовий та диригентський апарат.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

·         Під час проведення іспитів з основного інструменту абітурієнти повинні продемонструвати майстерне художнє виконання творів, різних за жанром та стилем.

·         Виразне виконання вокального твору під власний акомпанемент та української народної пісні без супроводу (a capella).

·         З сольфеджіо, теорії музики та музичної літератури абітурієнтам необхідно показати навички написання музичного диктанту, вміння запису музики на слух та визначення на слух всіх елементів музичного мовлення.

Гра на музичних інструментах

ФОРТЕПІАНО

Абітурієнт повинен виконати:

·         Поліфонічний твір двох або трьохголосний (приблизна складність - И.С.Бах «Трьохголосні інтенції». Прелюдії та фуги з «Добре темперованого Клавіру», Частини з сюїти).

·         Твір великої форми (приблизна складність - И.Гайдн, В.А.Моцарт. Сонати за вибором І частина або всі інші; Л.В.Бетховен. Сонати приблизної складності - №№ 1, 5, 6, 9, 25 або інші).

·         П'єса кантиленного характеру українського, російського або зарубіжного композитора.

·         П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність - К.Черні, опус 299,1.Крамер).

БАЯН, АКОРДЕОН

Абітурієнт повинен виконати:

Для випускників муз. коледжів:

·         Поліфонічний твір двох або триголосний (приблизна складність – И.С.Бах. ДТК. Прелюдія та фуга).

·         Твір великої форми (приблизна складність - В.Золотарьов. Соната №2. В.Кусяков. «Осінні за малюнки», А.Білошицький. Партита № 3).

·         П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Л.Ревуцький.Прелюд. К.Мясков. Поема. Ф.Мендельсон. Пісня без слів).

·         П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність – В.Семьонов. Фантазія на тему пісні Я.Френкеля «Калина красная». О.Наюнкін. Фантазія на 2 російські теми.М.Різоль. Концертні варіації на тему укр.нар.пісні «Дощик»).

Для випускників пед. коледжів:

·         Поліфонічний твір двох або триголосний (приблизна складність -И.С.Бах. Прелюдія та фуга з циклу «8 маленьких прелюдій та фуг»).

·         Твір великої форми (приблизна складність - І.Яшкевич. «Сонатина в старовинному стилі» В.Золотарьов. «Дитяча сюїта», одна з сюїт на вибірА.Білошицький. Сюїта «Пори року»).

·         П'єса кантиленного характеру (приблизна складність П.Чайковський. «Пісня без слів». В.Косенко. «Мелодія» Ю.Щуровський. «Романс». В.Зубицький. «Коломийки»).

·         Пєсаабоетюдтехнічногоспрямування (приблизнаскладність - М.Різоль.«Фантазіянатемиукр.нар.пісеньтатанців». В.Іванов. Варіації на тему рос.нар.пісні «Посею лебеду на берегу»).

СКРИПКА

Абітурієнт повинен виконати:

Для випускників пед. коледжів:

·         Поліфонічний твір двох або триголосний (приблизна складність -И.С.Бах. Партита № 2. Alemanda, Giga).

·         Твір великої форми (приблизна складність - Ф.Шпор. Концерт № 9, 11). П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Ф.Крейснер (в стилі Г.Пуньяні) «Прелюдія і Аллегро»).

·         П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність – Левицький. «Українська рапсодія»).

Для випускників муз. коледжів:

·         Поліфонічний твір двох або триголосний (приблизна складність -И.С.Бах. Партита № 3. Govote en Ronde у. Соната № 1. Adagio, Presto).

·         Твір великої форми (приблизна складність - Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки з оркестром, e-moll. К.Сен-Санс. Концерт № 23.В.А.Моцарт. Концерт № 3, 4, 5. М.Брук. Концерт № 1.

·         П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Н.Паганіні. «Контабіле». Б.Лятошинський. «Мелодія»).

·         П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність – М. де Фалья. «Іспанський танець»).

БАНДУРА

Абітурієнт повинен виконати:

·         Поліфонічний твір двох або триголосний (приблизна складність - Й.С.Бах. «Прелюдія» до-мажор.Й.С.Бах. «Сіціліана». М.Дремлюга. «Прелюдія і фуга»).

·         Твір великої форми (приблизна складність - Г.Гембера. «Варіації на тему укр. нар. пісні «Марина». К.Мясков. «Концертна п'єса для бандури та фортепіано» на тему укр. нар. пісні «Вечір на дворі». В.Петренко «Сонатина» на тему укр. нар. пісні «Ой, важу я, важу»).

·         П'єса кантиленного характеру (приблизна складність – М. Дремлюга. «Романс». М.Лисенко. «Хвилина розпачу»).

·         П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність – О.Незовибатько. «Прелюдія»).

ГІТАРА

Абітурієнт повинен виконати:

·         Поліфонічний твір у перекладі для гітари (приблизна складність -Й.С.Бах. Прелюдія та фуга ля-мінор. Adagio і Fuga-allegro з«Sonata for violin Solo №l BWV10017).

·         Твір крупної форми (приблизна складність - К. Смага. Варіації на тему російської народної пісні «Вот мчится тройка почтовая». М.Висоцький. Варіації на тему російської народної пісні «Ах ты, матушка, голова болит»).

·         П'єса кантиленного характеру (приблизна складність– оригінальний твір для гітари /наприклад, А. Барріос. Vals Op.8, №4. Ф.Сор. Rondo з «Grande Sonate», op. 22).

·         П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність – Н. Альфонсо. Етюд для Ільзи Альфонсо. Е.Пухоль. Джміль).

Тривалість гри на музичних інструментах з творчого конкурсу з музики 15 хвилин.

Сольфеджіо, гармонія та історія музики

Письмово

·         Двохголосний поліфонічний диктант в різних ключах з відхиленням або модуляцією.

·         Слуховий аналіз:

·         гармонічна послідовність з відхиленнями або модуляцією: записати лінію баса та вказати акорди;

·         визначити на слух акорди в нескладному музичному прикладі.

·         Завдання з гармонії:

·         гармонізувати запропоновану мелодію з відхиленнями або модуляцією.

·         Завдання з історії музики:

·         визначити автора, назву популярного музичного твору та його основні теми в процесі прослуховування (див. окремий список).

Усно

·         Читання з листа двохголосного прикладу:

·         один голос співати другий грати (приблизна складність – І.Способін «Сольфеджио. Двухголосие и трёхголосие» № 90-112).

·         Підібрати акомпанемент з фактурою до мелодії укр. нар. пісні або до мелодії дитячої пісні та просольфеджувати. Орієнтовні зразки пісень:

·         «Вийшли в поле косарі»;

·         «Ой під вишнею»;

·         «Цвіте терен»;

·         «Ой джиґуне, джиґуне»;

·         «Ніч яка місячна».

ДитячіпісніВ.ШаїнськогоГ.ГладковаЄ.КрилатоваД.КабалевськогоА.МигайЖ.КолодубБ.ФільцЮ.РожавськаМ.ДремлюгиО.Злотника.

Зробити гармонічний  аналіз  мініатюри з  дитячих  альбомів  відомих  композиторів: П.Чайковський «Дитячий альбом». Р.Шуман  «Альбом для юнацтва», В.Косенко «24 дитячих п’єси». С.Прокоф’єв «Дитяча музика» (12 п’єс) тощо.

        Дати лаконічну відповідь на запитання про життя та творчість одного з найвідоміших композиторів (див. окремий список).

Тривалість теоретичного блоку з творчого конкурсу з музики – одна година (60 хвилин).

СПИСОК МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

Дакен. «Зозуля».

И.С.Бах. Добре темперований клавір. І том. Прелюдія і фуга до-мінор №2. Токата і фуга ре-мінор.

Й.Гайдн. Симфонія № 103 (з тремоло литавр, основні теми 1-ї частини).

В.А.Моцарт. Симфонія № 40 соль-мінор; експозиція І частини. Увертюра до опери «Весілля Фігаро». Симфонія № 41 «Юпітер» (1 частина). Соната ля мажор (1 частина).

Л.В.Бетховен. Симфонія № 5 до-мінор. Фінал симфонії № 9 (хоровий фрагмент); соната № 14; соната № 8 ч. 1. Увертюра «Егмонт». Симфонія №3 «Героїчна» мі-бемоль мажор 1частина (головна партія), 4 частина (тема варіацій). Симфонія №6 «Пасторальна» 1 частина.

Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки з оркестром 1 частина.

Ф.Шуберт. «Незакінчена симфонія» сі мінор 1 частина. «Форель». Серенада.

Ф.Шопен. Вальс № 7 до діез мінор. Етюд № 12 до-мінор. Ноктюрн до мінор.

Ф.Ліст. Угорська рапсодія № 2.

Ж.Бізе. Хабанера з опери «Кармен».

Е.Гріг. «Ранок» з сюїти «Пер Гюнт»; пісня Сольвейг.

М.Равель. «Болеро».

УКРАЇНСЬКА МУЗИКА

С.Гулак-Артемовський: Романс Оксани з опери «Запорожець за Дунаєм»; дует Одарки й Карася з опери «Запорожець за Дунаєм».

М.В.Лисенко: «Віють вітри» (пісня Наталки з опери «Наталка-Полтавка»); «Ой, я - дівчина Наталка» (пісня Наталки з опери «Наталка-Полтавка»); інтродукція до опери «Тарас Бульба».

М.Д.Леонтович: «Щедрик», «Дударик».

К.Г.Стеценко: «Вечірня пісня» на слова Т.Г.Шевченка.

Б.М.Лятошинський: «Осінь» на слова О.С.Пушкіна.

РОСІЙСЬКА МУЗИКА

М.І.Глінка: Увертюра до опери «Руслан і Людмила»; арія Сусаніна з 4 д. Опери «Іван Сусанін»; Вальс-фантазія»; «Я пам'ятаю мить чудову» на слова О.С.Пушкіна.

М.А.Римський-Корсаков: Симфонічна сюїта «Шехеразада» (1ч.).

П.І.Чайковський: Вступ до опери «Євгеній Онєгін»; арія Ленського (картина 5 опери «Євгеній Онєгін»); Перший концерт для фортепіано з оркестром – І, III ч.; «Танець маленьких лебедів» з балету «Лебедине озеро»; «Вальс квітів» з балету «Лускунчик»; «Осіння пісня» із циклу «Пори року».

С.В.Рахманінов: Другий концерт для фортепіано з оркестром (1ч.).

КОМПОЗИТОРИ XX СТОЛІТТЯ

С.С.Прокоф'єв: Танець лицарів з балету «Ромео і Джульєтта». Д.Д.Шостакович: Сьома симфонія (1ч.).

А.І.Хачатурян: Вальс із музики до драми Лєрмонтова «Маскарад». І.О.Дунаєвський: Марш із кінофільму «Веселі хлоп'ята»; «Шкільний вальс» на слова М.Матусовського.

СПИСОК КОМПОЗИТОРІВ

ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

Й.С.Бах (1685-1750), Франц Шуберт (1794-1828), В.А.Моцарт (1756-1791), Фредерік Шопен, (1810-1849),

Йозеф Гайдн (1732-1809), Роберт Шуман (1810-1856), Л. ван Бетховен (1770-1827), 

Ференц Ліст (1811-1886)

Дж. Верді (1813-1901)

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

С.С.Гулак-Артемовський (1813-1873), Л.М.Ревуцький (1889-1977),М.ВЛисенко (1842-1912), Б.М.Лятошинський (1894-1968), М.ДЛеонтович (1877-1921), С.П.Людкевич (1879-1979), 

К.Г.Стеценко (1882-1922), В.С.Косенко (1896-1938)

РОСІЙСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

М.І.Глінка (1801-1857), М.П.Мусоргський (1839-1881), П.І.Чайковський (1840-1893), О.П.Бородін (1833-1877), М.А.Римський-Корсаков (1844-1908), С.В.Рахманінов (1873-1943)

ВИДАТНІ КОМПОЗИТОРИ XX СТОЛІТТЯ:

С.С.Прокоф'єв (1891-1953), Д.Д.Шостакович (1906-1975), С.В.Свірідов (1915-1998)

Вокальне випробування

Абітурієнт повинен виконати два різнохарактерних вокальних твори за формою і змістом:

·   Дві пісні під власний акомпанемент (приблизна складність – К.Стеценко «Плавай, плавай. Лібиденько»; П.Майборода «Стежина», «Пісня про вчительку»; А.Пашкевич «Мамина вишня»; Я.Стеценко «Зоре моя вечірня»; Е.Гріг «Захід сонця»; О.Колодуб «Вишиванка»).

·         Дві пісні без супроводу (a capella) (приблизна складність – укр. нар. пісні та їх обробки: В.Заремба «Дивлюсь я на небо»; В.Косенко «Взяв би я бандуру»; О.Чишко «Дощик, дощик»; М.Віленський «У вишневому садочку», «Стоїть явір над водою»).

Тривалість вокального випробування з творчого конкурсу з музики – 10 хвилин.

Загальна тривалість відповіді з творчого конкурсу з музики = 30 хвилин на одного абітурієнта.

Творчий конкурс з музики

Інститут Мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова

(для здобуття ступеня бакалавра)

025 – Музичне мистецтво

Критерії оцінки знань і вмінь вступних іспитів для абітурієнтів

(загальний обрахунок рейтингової оцінки за 200-х бальною системою)

ПИСЬМОВО

Сольфеджіо, теорія музики та музична література

(80 балів)

Тривалість теоретичного блоку з творчого конкурсу з музики – 40 хвилин на письмовий цикл

та 15 хвилин на усний тощо.

Назва

блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна

кількість

набраних

балів

I

1.

    2.

Теоретичний блок

Двохголосний поліфонічний диктант

Слуховий аналіз

Гармонічна послідовність з відхиленнями або модуляцією

Визначення акордів в муз. прикладі

Написаний без помилок.

В цілому написаний, але з  незначними неточностями в мелодії.

Невірно визначений розмір, інтонаційні та ритмічні помилки.

Велика кількість помилок або диктант ненаписаний.

Вірно записана лінія баса та вказані акорди

Бал визначається у відповідності до правильності відповіді

Бал визначається у відповідності до кількості вірно визначених акордів

Бал визначається у відповідності до кількості правильних відповідей.

15

10

 

4-5

3-4

 

3-1

5

2

1

1

II.

Завданнязгармонії

Гармонізаціямелодії

Вірно зроблена гармонізація мелодії, правильно визначені відхилення та модуляція.

В цілому вірна гармонізація з незначними неточностями в мелодії

Бал визначається в залежності від кількості помилок.

15

5

5

5

III.

З історії музики

(прослуховування муз. творів)

Вірно визначені автори, назви 3-х муз. творів та їх основні теми

Вірно визначені автори і назви 2-х муз. творів

Вірно визначений автор і назва одного музичного твору.

10

4

3

3

 

Загальна кількість балів за письмову частину

 

40

УСНО

(40 балів)

Назва

блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна

кількість

набраних

балів

1.

Читання з листа двохголосного прикладу

Інтонаційно вірно виконана мелодія

Є окремі інтонаційні неточності

15

10-15

7-9

2.

Підібрати акомпанемент з фактурою

до мелодії укр.нар.пісні та просольфеджувати

Інтонаційно чисто виконана мелодія пісні та вірно підібраний акомпанемент

Є окремі помилки в акомпанементі та при інтонуванні мелодії пісні

15

10-15

7-9

3.

Гармонічний

аналіз мініатюри здитячих альбомів

Вірно зроблений гармонічний аналіз твору

Є окремі неточності у гармонічному аналізу

Бал визначається від кількості зроблених помилок

5

3

2

 

Музикознавча відповідь про життя і творчість одного із композиторів

Творчий підхід щодо відповіді про життя творчість композитора

Відповідь має з неточностями

5

3

2

 

Загальна кількість балів за усну частину

 

40

 

Загальна кількість балів

 

80

Вокальне випробування (40 балів)

Тривалість вокального випробування з творчого конкурсу з музики –  10 хвилин.

Різнохарактерні

вокальні твори за формою і змістом

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

I

Виконання 2-х пісні під власний акомпанемент

1.Здоровий голосовий апарат. 

2. Початкові вокальні дані. 

3. Чистота інтонації. 

4. Співвідношення звучання мелодії та акомпанементу. 

5. Артистистичне виконання твору.

 

4

4

4

4

4

20

II

Виконання 2-х пісень без супроводу

(a capella)

 Здоровий голосовий апарат. 

2. Співацька постава. 

3. Чистота інтонації. 

4. Початкові вокально-технічні навички (дихання, звуковедення, чітка дикція та співацька артикуляція) 

Артистистичне виконання твору.

 

4

4

4

4

 

4

_______

20

 

Загальна кількість балів

 

40

Гра на музичних інструментах

(80 балів)

Тривалість гри на музичних інструментах творчого конкурсу з музики – 15 хвилин.

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

I

П’єса або етюд

технічного спрямування

1. Чіткість і рівність виконання.

2. Темпово-ритмічна стабільність.

5

5

______

10

II

Поліфонічний твір

(дво або триголосний)

1. Співвідношення голосів.

2. Відчуття форми твору.

3. Якість звуковидобування.

5

5

5

________

15

III

Твір великої форми

(соната, варіації)

1.Переконлива інтерпретація музичного твору.

2.Врахування стильових особливостей твору.

3.Якість звуковидобування. 

4. Технічна досконалість.

10

10

5

5

_________

30

IV

П’єса кантиленного

характеру

1. Художнє виконання твору.

2. Відчуття форми.

3. Володіння педалізацією.

4. Інтонування звучання.

10

5

5

5

25

     

80

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з творчого конкурсу набрав від 0-99 балів, то дана кількість балівв важається недостатньою для допуску в участі у конкурсному відборі до Факультету мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова.

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, від повідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами  обговорення членами комісії особистих  оцінок  відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного  фахового випробування (творчогоконкурсу) виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто брав участь у випробуванні після закінчення іспиту.

·         КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Предметна комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки та колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування».

·         Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М.П.Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань.

____________________________________________________________________

 

Програма з творчого конкурсу (співбесіди)- 02, 025

Деталі

Програма

з творчого конкурсу (співбесіди)

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства

при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

галузь знань: 02 – Культура і мистецтво

назва спеціальності: 025 – Музичне мистецтво

                                                 Київ – 2017

noindent nn_sliders_content_inactive" id="nn_sliders_content_2____608___-2">
noindent">

ПРОГРАМА З МУЗИКИ Для спеціальності: 025  Музичне мистецтво

                                                         ПРОГРАМА З МУЗИКИ

Для спеціальності: 025  Музичне мистецтво

для здобуття ступеня бакалавра

на базі загальної середньої музичної освіти та молодшого спеціаліста

(муз. школа, муз. коледж, училище культури)

Абітурієнти, які вступають до Факультету мистецтв повинні скласти творче випробування з:

·         Гри на музичних інструментах (фортепіано, баян, скрипка, акордеон, бандура, гітара).

·         Вокального випробування.

·         Сольфеджіо, теорії та музичної літератури.

До вступних іспитів з фаху будуть допущені абітурієнти, які мають здоровий голосовий та диригентський апарат.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступне фахове випробування до Факультету мистецтв передбачає два тури.

Під час І туру абітурієнти повинні скласти сольфеджіо, теорію музики та

музичну літературу (письмово та усно).

Під час ІІ туру абітурієнти повинні продемонструвати гру на музичних

інструментах та виконати вокальні твори.

·         Під час проведення іспитів з основного інструменту абітурієнти повинні продемонструвати майстерне художнє виконання творів, різних за жанром та стилем.

·         Виразне виконання вокального твору під власний акомпанемент та української народної пісні без супроводу (a capella).

·         З сольфеджіо, теорії музики та музичної літератури абітурієнтам необхідно показати навички написання музичного диктанту, вміння запису музики на слух та визначення на слух всіх елементів музичного мовлення.

Гра на музичних інструментах

ФОРТЕПІАНО

Абітурієнт повинен виконати:

·         Поліфонічний твір двох або триголосний (приблизна складність - И.С.Бах «Трьохголосні інтенції». Прелюдії та фуги з «Добре темперованого Клавіру», Частини з сюїти).

·         Твір великої форми (приблизна складність - И.Гайдн, В.А.Моцарт. Сонати за вибором І частина або всі інші; Л.В.Бетховен. Сонати приблизної складності - №№ 1, 5, 6, 9, 25 або інші).

·         П'єса кантиленного характеру українського, російського або зарубіжного композитора.

·         П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність - К.Черні, опус 299,1.Крамер).

БАЯН, АКОРДЕОН

Абітурієнт повинен виконати:

Для випускників муз. коледжів:

·         Поліфонічний твір дво або триголосний (приблизна складність – И.С.Бах. ДТК. Прелюдія та фуга).

·         Твір великої форми (приблизна складність - В.Золотарьов. Соната №2. В.Кусяков. «Осінні за малюнки», А.Білошицький. Партита № 3).

·         П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Л.Ревуцький. Прелюд. К.Мясков. Поема. Ф.Мендельсон. Пісня без слів).

·         П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність – В.Семьонов. Фантазія на тему пісні Я.Френкеля «Калина красная». О.Наюнкін. Фантазія на 2 російські теми.М.Різоль. Концертні варіації на тему укр.нар.пісні «Дощик»).

Для випускників ДМШ та пед. коледжів:

·         Поліфонічний твір двох або триголосний (приблизна складність -И.С.Бах. Прелюдія та фуга з циклу «8 маленьких прелюдій та фуг»).

·         Твір великої форми (приблизна складність - І.Яшкевич. «Сонатина в старовинному стилі» В.Золотарьов. «Дитяча сюїта», одна з сюїт на вибірА.Білошицький. Сюїта «Пори року»).

·         П'єса кантиленного характеру (приблизна складність П.Чайковський. «Пісня без слів». В.Косенко. «Мелодія» Ю.Щуровський. «Романс». В.Зубицький. «Коломийки»).

·         П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність - М.Різоль.«Фантазія на теми укр.нар.пісень та танців». В.Іванов. Варіації на тему рос.нар.пісні «Посею лебеду на берегу»).

СКРИПКА

Абітурієнт повинен виконати:

Для випускників ДМШ та пед коледжів:

·         Поліфонічний твір двох або триголосний (приблизна складність - И.С.Бах. Партита № 2. Alemanda, Giga).

·         Твір великої форми (приблизна складність - Ф.Шпор. Концерт № 9, 11). П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Ф.Крейснер (в стилі Г.Пуньяні) «Прелюдія і Аллегро»)

·         П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність – Левицький. «Українська рапсодія»).

Для випускників муз. коледжів:

·         Поліфонічний твір двох або триголосний (приблизна складність - И.С.Бах. Партита № 3. Govote en Ronde у. Соната № 1. Adagio, Presto).

·         Твір великої форми (приблизна складність - Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки з оркестром, e-moll. К.Сен-Санс. Концерт № 23.В.А.Моцарт. Концерт № 3, 4, 5. М.Брук. Концерт № 1.

·         П'єса кантиленного характеру (приблизна складність - Н.Паганіні. «Контабіле». Б.Лятошинський. «Мелодія»).

·         П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність – М. де Фалья. «Іспанський танець»).

БАНДУРА

Абітурієнт повинен виконати:

·         Поліфонічний твір двох або триголосний (приблизна складність - Й.С.Бах. «Прелюдія» до-мажор.Й.С.Бах. «Сіціліана». М.Дремлюга. «Прелюдія і фуга»).

·         Твір великої форми (приблизна складність - Г.Гембера. «Варіації на тему укр. нар. пісні «Марина». К.Мясков. «Концертна п'єса для бандури та фортепіано» на тему укр. нар. пісні «Вечір на дворі». В.Петренко «Сонатина» на тему укр. нар. пісні «Ой, важу я, важу»).

·         П'єса кантиленного характеру (приблизна складність – М. Дремлюга. «Романс». М.Лисенко. «Хвилина розпачу»).

·         П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність – О.Незовибатько. «Прелюдія»).

ГІТАРА

Абітурієнт повинен виконати:

·         Поліфонічний твір у перекладі для гітари (приблизна складність -Й.С.Бах. Прелюдія та фуга ля-мінор. Adagio і Fuga-allegro з «Sonata for violin Solo №l BWV10017).

·         Твір крупної форми (приблизна складність - К. Смага. Варіації на тему російської народної пісні «Вот мчится тройка почтовая». М.Висоцький. Варіації на тему російської народної пісні «Ах ты, матушка, голова болит»).

·         П'єса кантиленного характеру (приблизна складність– оригінальний твір для гітари /наприклад, А. Барріос. Vals Op.8, №4. Ф.Сор. Rondo з «Grande Sonate», op. 22).

·         П’єса або етюд технічного спрямування (приблизна складність – Н. Альфонсо. Етюд для Ільзи Альфонсо. Е.Пухоль. Джміль).

Тривалість гри на музичних інструментах з творчого конкурсу з музики

15 хвилин.

Сольфеджіо, теорія та музична література

ПИСЬМОВО

·         Одноголосний музичний диктант з хроматизмами, ритмічними складнощами (тріоль, пунктирний ритм, синкопа), з відхиленнями або модуляцією.

·         Слуховий аналіз:

·         звукоряд одного з ладів (натуральний, гармонічний, мелодичний види мажору та мінору, лади народної музики);

·         дві послідовності з 7 інтервалів (в ладу і поза ладом);

·         дві послідовності з 7 акордів поза ладовим зв'язком (4 види тризвуків, обернення мажорного, мінорного та зменшеного тризвуків, D7 з оберненнями, зменшений септакорд);

·         визначити акорди та їхні функції у гармонічній послідовності.

·         Завдання з теорії музики:

·         Вказати ключові знаки, паралельну та однойменну тональність до двох заданих тональностей (мажорної та мінорної);

·         побудувати звукоряд ладу від заданого звуку;

·         визначити та розв’язати в натуральному та гармонічному мажорі і мінорі 2 діатонічні інтервали (консонанс і дисонанс);

·         визначити та розв'язати в усіх можливих тональностях гармонічного і натурального мажору і мінору 2 акорди (4 види тризвуків з оберненнями, обернення D7, головні септакорди).

·         Записати по пам’яті мелодію знайомої української народної або шкільної пісні та позначити гармонічну схему акомпанементу.

·         Завдання з музичної літератури:

·         визначити автора, назву популярного музичного твору та його основні теми в процесі прослуховування (див. окремий список).

УСНО

·         Просольфеджувати мелодію з листа (приблизна складність – П.Драгомиров «Учебник сольфеджио» №№ 100-180).

·         Просольфеджувати та підібрати нескладний акомпанемент до мелодії української народної або шкільної пісні.

·         Дати лаконічну характеристику творчості улюбленого композитора (див. список) з власними музичними ілюстраціями, орієнтуючись на шкільну аудиторію.

Тривалість теоретичного блоку з творчого конкурсу з музики:

письмова частина  40 хвилин (групове);

усна – 15 хвилин на абітурієнта.

СПИСОК МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

И.С.Бах: Добре темперований клавір. І том. Прелюдія і фуга до-мінор №2.

В.А.Моцарт: Симфонія № 40 соль-мінор; експозиція І частини.

Л.В.Бетховен: Симф. № 5 до-мінор.Фінал симф. № 9 (хоровий фрагмент); соната № 14; соната № 8 ч. 1.

Ф.Шуберт: «Форель»; Серенада.

Ф.Шопен: Вальс № 7 до дієз мінор; етюд № 12 до-мінор.

Ф.Ліст: Угорська рапсодія № 2.

Ж.Бізе: Хабанера з опери «Кармен».

Е.Гріг: «Ранок» з сюїти «Пер Гюнт»; пісня Сольвейг.

М.Равель: «Болеро».

УКРАЇНСЬКА МУЗИКА

С.Гулак-Артемовський: Романс Оксани з опери «Запорожець за Дунаєм»; дует Одарки й Карася з опери «Запорожець за Дунаєм».

М.В.Лисенко: «Віють вітри» (пісня Наталки з опери «Наталка-Полтавка»); «Ой, я - дівчина Наталка» (пісня Наталки з опери «Наталка-Полтавка»); інтродукція до опери «Тарас Бульба».

М.Д.Леонтович: «Щедрик», «Дударик». К.Г.Стеценко: «Вечірня пісня» на слова Т.Г.Шевченка.

Б.М.Лятошинський: «Осінь» на слова О.С.Пушкіна.

РОСІЙСЬКА МУЗИКА

М.І.Глінка: Увертюра до опери «Руслан і Людмила»; арія Сусаніна з 4 д. Опери «Іван Сусанін»; Вальс-фантазія»; «Я пам'ятаю мить чудову» на слова О.С.Пушкіна.

М.А.Римський-Корсаков: Симфонічна сюїта «Шехеразада» (1ч.).

П.І.Чайковський: Вступ до опери «Євгеній Онєгін»; арія Ленського (картина 5 опери «Євгеній Онєгін»); Перший концерт для фортепіано з оркестром – І, III ч.; «Танець маленьких лебедів» з балету «Лебедине озеро»; «Вальс квітів» з балету «Лускунчик»; «Осіння пісня» із циклу «Пори року».

С.В.Рахманінов: Другий концерт для фортепіано з оркестром (1ч.).

КОМПОЗИТОРИ XX СТОЛІТТЯ

С.С.Прокоф'єв: Танець лицарів з балету «Ромео і Джульєтта». Д.Д.Шостакович: Сьома симфонія (1ч.).

А.І.Хачатурян: Вальс із музики до драми Лєрмонтова «Маскарад». І.О.Дунаєвський: Марш із кінофільму «Веселі хлоп'ята»; «Шкільний вальс» на слова М.Матусовського.

СПИСОК КОМПОЗИТОРІВ

ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

Й.С.Бах (1685-1750), Фредерік Шопен (1810-1849), В.А.Моцарт(1756-1791), Роберт Шуман (1810-1856), Йозеф Гайдн (1732-1809), Ференц Ліст (1811-1886), Л. ван Бетховен (1770-1827), Дж. Верді (1813-1901), Франц Шуберт (1794-1828)

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

С.С.Гулак-Артемовський (1813-1873) Л.М.Ревуцький (1889-1977), М.ВЛисенко (1842-1912),            Б.М.Лятошинський (1894-1968), М.ДЛеонтович (1877-1921), С.П.Людкевич (1879-1979)

К.Г.Стеценко (1882-1922), В.С.Косенко (1896-1938)

РОСІЙСЬКІ КОМПОЗИТОРИ:

М.І.Глінка (1801-1857), М.П.Мусоргський (1839-1881), П.І.Чайковський (1840-1893),                        О.П.Бородін (1833-1877), М.А.Римський-Корсаков (1844-1908) С.В.Рахманінов (1873-1943)

 

ВИДАТНІ КОМПОЗИТОРИ XX СТОЛІТТЯ:

С.С.Прокоф'єв (1891-1953), Д.Д.Шостакович (1906-1975), С.В.Свірідов (1915-1998)


Вокальне випробування

Абітурієнт повинен виконати два різнохарактерних вокальних твори за формою і змістом:

·         Пісня під власний акомпанемент (приблизна складність – К.Стеценко «Плавай, плавай. Лібиденько»; П.Майборода «Стежина», «Пісня про вчительку»; А.Пашкевич «Мамина вишня»; Я.Стеценко «Зоре моя вечірня»; Е.Гріг «Захід сонця»; О.Колодуб «Вишиванка»).

·         Дві пісні без супроводу (a capella) (приблизна складність – укр. нар. пісні та їх обробки: В.Заремба «Дивлюсь я на небо»; В.Косенко «Взяв би я бандуру»; О.Чишко «Дощик, дощик»; М.Віленський «У вишневому садочку», «Стоїть явір над водою»).

Тривалість вокального випробування з творчого конкурсу з музики – 10 хвилин.

Загальна тривалість відповіді з творчого конкурсу з музики – 45 хвилин на одного абітурієнта.

             

 

             Творчий конкурс з музики

Факультет мистецтв

НПУ імені М.П.Драгоманова

(для здобуття ступеня бакалавра)

025 – Музичне мистецтво

Критерії оцінки знань і вмінь вступних іспитів абітурієнта

(загальний обрахунок рейтингової оцінки за 400-х бальною системою)

І тур

ПИСЬМОВО

Сольфеджіо, теорія музики та музична література

(150 балів)

Тривалість теоретичного блоку з творчого конкурсу з музики –

40 хвилин на письмовий цикл та 15 хвилин на усний тощо.

Назва

блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна

кількість

набраних

балів

I

1.

  2.

Теоретичний блок

Музичний диктант

Слуховий аналіз

Лад

7 інтервалів

7 акордів

Акорди та їх функції у гармонічній послідовності

1.Написаний без помилок.

2.В цілому написаний, але з  незначними неточностями в мелодії.

3.Невірно визначений розмір, інтонаційні та ритмічні помилки.

4.Велика кількість помилок або диктант ненаписаний.

1.Вірно визначений лад

2.Бал визначається у відповідності до кількості вірно визначених інтервалів

3.Бал визначається у відповідності до кількості вірно визначених акордів

4.Бал визначається у відповідності до кількості правильних відповідей.

0-50

25

 

15-24

 

10-14

0-9

0-25

0-5

0-7

0-7

0-6

II

1.

 

2.

3.

Завдання з теорії музики

Тональність

Лад

2 інтервали

2 акорди

1.Вірно вказані ключові знаки, паралельна та однойменна тональність до двох заданих

2.Є помилки при виконанні завдання

3.Вірно побудований лад від заданого звуку

4.Є окремі неточності

5.Вірне розв’язання інтервалів

6.Неповна відповідь або помилки при розв’язанні

7.Вірно розв’язані акорди

8.Бал визначається в залежності від кількості помилок.

0-25

5

0-4

10

0-9

5

0-4

5

0-4

III

Запис мелодії по пам’яті

1.Мелодія пісні записана без помилок, вірно позначена гармонічна схема акомпанементу

2.Вірно записана мелодія пісні, але є помилки у гармонічній схемі акомпанементу

3.Бал визначається в залежності від кількості помилок.

0-20

 

20

 

10-19

0-9

IV

Музична література

(прослуховування муз. творів)

1.Вірно визначені автори, назви 3-х муз. творів та їх основні теми

2.Вірно визначені автори і назви 2-х муз. творів

3.Вірно визначений автор і назва одного музичного твору.

0-30

30

20

10

 

Загальна кількість балів за письмову частину

 

0-150

УСНО

(50 балів)

Назва

блоку предмета,

видів робіт

 

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна

кількість

набраних

балів

1.

Просольфеджувати мелодію з листа

 

1.Інтонаційно вірно виконана мелодія

2.Є окремі інтонаційні неточності

0-10

10

0-9

2.

Просольфеджувати та підібрати акомпанемент до мелодії пісні

1.Інтонаційно чисто виконана мелодія пісні та вірно підібраний акомпанемент

2.Є окремі помилки в акомпанементі та при інтонуванні мелодії пісні

0-20

20

0-19

3.

Характеристика творчості композитора, музичні ілюстрації

 

1.Творчий підхід до подачі музикознавчого матеріалу

2.Неточні дані при характеристиці творчості композитора та музичних ілюстрацій

0-20

15-20

 

0-14

 

Загальна кількість балів за усну частину

0-50

Загальна кількість балів за І тур

0-200

 

ІІ тур

Вокальне випробування (80 балів)

Тривалість вокального випробування з творчого конкурсу з музики –

10 хвилин.

Різнохарактерні

вокальні твори за формою і змістом

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Виконання пісні під власний акомпанемент

1. здоровий голосовий апарат;

2. початкові вокальні дані;

3. чистота інтонації;

4. співвідношення звучання мелодії та

акомпанементу;

5. артистистичне виконання твору.

0-6

0-6

0-6

0-6

0-6

0-30

2.

Виконання двох пісень без супроводу

(a capella)

1.здоровий голосовий апарат;

2. співацька постава;

3.чистота інтонації;

4.початкові вокально-технічні навички

(дихання, звуковедення, чітка дикція та співацька артикуляція)

5.артистистичне виконання твору.

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-50

     

0-80

Гра на музичних інструментах

(120 балів)

Тривалість гри на музичних інструментах з творчого конкурсу з музики – 15 хвилин.

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

П’єса або етюд

технічного спрямування

1. чіткість і рівність виконання;

2. темпово-ритмічна стабільність.

0-10

0-15

____

0-25

2.

Поліфонічний твір

(дво або трьохголосний)

1.співвідношення голосів;

2.відчуття форми твору;

3. якість звуковидобування.

0-10

0-15

0-10

____

0-35

3.

Твір великої форми

(соната, варіації)

1.переконлива інтерпретація музичного твору;

2.врахування стильових особливостей твору;

3. якість звуковидобування;

4.технічна досконалість.

0-10

0-7

0-8

0-10

0-35

4.

П’єса кантиленного

характеру

1.художнє виконання твору;

2.відчуття форми;

3.володіння педалізацією;

4. інтонування звучання.

0-10

0-5

0-5

0-5

0-25

     

0-120

Загальна кількість балів за ІІ тур

0-200

            Якщо абітурієнт під час вступного випробування з творчого конкурсу набрав від 0-99 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для допуску в участі у конкурсному відборі до Факультету мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова.

            Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування (творчого конкурсу) виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто брав участь у випробуванні після закінчення іспиту.

·         КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Предметна комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки та колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування».

·         Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М.П.Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань. 

 

   

Електронний деканат  

   

Інформація  

   

Всього відвідувань  

3728439
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1173
1728
7909
3148359
30720
57495
3728439

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-01-17 17:17:32
   

On-Line відвідувачів  

На сайті 42 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ