Абітурієнт - 2017

Програма фахового випробування-магістра-025 – Музичне мистецтво

Деталі

Програма фахового випробування

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства

при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра/освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

галузь знань: 02 – Культура і мистецтво

назва спеціальності: 025 – Музичне мистецтво

                                               Київ – 2017

noindent nn_sliders_content_active" id="nn_sliders_content_2____881___-1">
noindent">

Пояснювальна записка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Абітурієнти, які вступають до Факультету мистецтв повинні скласти фахові випробування з:

1- Гри на музичних інструментах (фортепіано, баян, скрипка, акордеон, бандура, гітара).

2-  Вокального випробування.

3-  Теорії та історії музики.

4-  З хорового диригування.

5-  З методики музичного виховання.

До вступних іспитів з фаху будуть допущені абітурієнти, які мають здоровий голосовий та диригентський апарат.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Під час проведення іспитів з гри на музичному інструменті абітурієнти мають продемонструвати майстерне художнє виконання творів, різних за жанром та стилем.

Під час проведення іспитів з вокального випробування абітурієнти мають продемонструвати виразне виконання вокальних творів, відмінних за жанром і стилем, зробити художньо-педагогічний аналіз вокального твору зі шкільного репертуару.

З теорії та історії музики абітурієнтам необхідно показати знання з дисциплін музично-теоретичного циклу, музично-історичного циклу та зробити аналіз музичних творів.

Під час проведення іспитів з хорового диригування абітурієнти мають продемонструвати майстерне і художнє виконання творів, відмінних за стилем й жанром, один з них зіграти на фортепіано та зробити музично-теоретичний і вокально-хоровий аналіз партитури.

З методики музичного виховання необхідно показати знання з методики, теорії та історії розвитку музичного виховання в Україні та світі в ході співбесіди (орієнтовні питання для співбесіди додаються), а також продемонструвати вміння їх застосовувати на практиці, а саме: проспівати пісню під власний супровід (для учнів різних вікових категорій) та виконати твір для слухання музики.

Абітурієнти всіх спеціальностей після фахового випробування в ході співбесіди відповідають на питання комісії з методики викладання фахової дисципліни, а також методики музичного виховання (питання додаються).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки,

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Поліфонічнийтвір

(трьохабочотирьохголосний)

рівень поліфонічного мислення;

відчуття тембрового багатоголосся

0-40

2.

Твір великої форми (соната або концерт)

Розуміння формотворення твору;

Якість звуковидобування;

Відтворення жанрових та стильових особливостей твору

0-50

3.

Твір середньої форми

(рапсодія, балада або цикл)

Рівень осмислення художньо-образного змісту твору;

Багатство звукової палітри;

Технічна майстерність виконання

0-50

4.

П’єса віртуозного характеру або етюд

Темпово-ритмічна стабільність;

Віртуозність виконання

0-30

5.

Вокально-педагогічний аналіз твору з програми

Аналіз  змістовний, з характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору;

визначення методичні поради по вивченню твору; встановлення складності сприймання даного твору

0-30

   

$1·        

0-200

Тривалість фахового випробування з гри на музичних інструментах 25 хвилин на одного абітурієнта.

Орієнтовний список творів

для інструментального виконання

(приблизна складність)

Фортепіано

Поліфонічні твори

Бах Й. Органна фантазія та фуга с moll. Транскр. для ф-но. Л.Ревуцького/ Ревуцький Л. Фортепіанні твори. – К., 1953.

Бібік В. Прелюдія і фуга c moll / Поліфонічні п’єси українських композиторів. –К., 1972.

Задерацький В. Вибрані прелюдії та фуги для ф-но. – К., 1982.*

Карабіц І. Поліфонічна прелюдія / Поліфонічні твори українських радянських композиторів для фортепіано. Зошит 1. – К., 1979.*

Подвала В. Прелюдія та фуга. – К., 1980.

Сасько Г. Три інвенції / Поліфонічні твори українських радянських композиторів для фортепіано. Зошит 1. – К., 1979.*

Шостакович Д. Прелюдія та фуга Op. 87 з 24 прелюдій та фуг. / Поліфонічні п’єси українських та російських композиторів для фортепіано. Вип. 1. – К., 1972.*

Щедрін Р. Прелюдія та фуга / Поліфонічні п’єси українських та російських композиторів для фортепіано. Вип. 1. – К., 1972.*

Твори великої форми

Барвинський В. Соната для ф-но. – К., 1990.*

Бетховен Л. Сонаты для фортепиано. Ред. А.Гольденвейзера (по выбору). – Т.1: (№№16-32). – М., 1965.

Бетховен Л. Варіації для фортепіано. Вип. 1 (за вибором). – Мюнхен., 1955.

Вілінський М. Варіації для фортепіано. Op. 33. – К., 1952.

Коломієць А. Варіації на тему Л.М.Ревуцького для ф-но. –К., 1989.*

Косенко В. Соната №3. Op. 15 h moll / Українська радянська фортепіанна музика. –Т. 1, ч.3. – К., 1976.

Моцарт В. 9 варіацій (c dur). – 12 варіацій (c dur). – 2 Фантазії ( c moll) / Альбом Моцарта. – Будапешт, 1966.

Сєчкін В. Варіації мі мінор для фортепіано. – К., 1959.

Сільвестров В. Сонати для фортепіано (за вибором). – К., 1987.*

Скорульський М. Соната. Op / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. 1, ч. 3. – К., 1976.*

Тіц М. Соната №2. Op. 5|/ Українська радянська фортепіанна музика. – Т.1, ч.3. – К., 1976.*

Шуберт Ф. Анданте с вариациями. Op. 142. B dur. – Будапешт, 1980.

Твори середньої форми

Барабашов В. Гумореска / Твори українських радянських композиторів для ф-но. Вип.1. – К., 1968.*

Воробкевич І. Думка / Українська фортепіанна музика. – К., 1965.*

Довженко В. Дума для фортепіано. – К., 1953. – Ліричний вальс. Для ф-но. Op.8 №1. – К., 1956. – Три веснянки для ф-но. – К., 1955.

Кирейко В. Українська рапсодія/ Твори українських композиторів для ф-но. Вип.5. – К., 1979.

Колесса М. Контрасти (з циклу «Картини Гуцульщини») / П’єси українських композиторів для фортепіано. – М., 1978.*

Колесса М. Концертний вальс. 22 №1 / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. II, ч.3. – К., 1986.*

Косенко В. Дві поеми-легенди. Op. 12(e moll, es mool). – К., 1968.*

Косенко В. Поема-легенда. Op/5 (h moll). – Три мазурки. Op. 3 (fis moll, Des Dur, cis moll)). – Ноктюрн-фантазія. Op. 4 (cis moll). Концертний вальс. Op. 22, №1 (fis moll)|/ Вибрані твори для ф-но. – К., 1986.*

Лисенко М. Експромт для фортепіано. – К., 1951.

 Лисенко М. Ноктюрн. Для ф-но. Op.9.  – К., 1950.

 Ліст Ф. Дві п’єси на українські народні теми. Для фп. – К., 1955.

 Ліст Ф. Рапсодии. Для фортепіано. Ч.1. (№3 B Dur, №4 e moll) – Будапешт, 1966.

 Ліст Ф. Сонеты Петрарки. Для фп. (По выбору). – Л., 1985.

 Людкевич С. Пісні ночі. Імпровізована арія. Романс. Гумореска / Вибрані твори для фортепіано. – К., 1989.*

Мендельсон-Бартольді Ф. Рондо-капрічіозо (E Dur). Op.14. – Харків, 1924.

Рахманінов С. Пьесы-фантазии. – Op.3. – Музыкальные моменты. – Op.16. – Десять прелюдий. Op.23. – Тринадцать прелюдий. 32/ Сочинения для фп. Ч.1 (по выбору). – М., 1975.

Ревуцький Л. Гумореска. Op.17/ Вибрані фортепіанні твори. – К., 1988.*

Сасько Г. Фантазія / Твори українських композиторів для ф-но. Вип. 8. – К., 1989.*

Сасько Г. Відгомін століть. Цикл п’єс для ф-но. – К., 19982.*

Сільванський М. Ярмарок (Токата) / Твори українських радянських композиторів для ф-но. Вип. 1. – К., 1968.*

Скорик М. Партита №5. Для фортепіано (за вибором). – К., 1979.

Українськафортепіанна музика XIX ст. (за вибором). – Т.I. – К., 1973. – Т. II. – К., 1974.*

Шамо І. Гумореска. Танкова / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. II, ч.3. – К., 1986.*

Шамо І.Прелюди / П’єси українських композиторів для фортепіано. – М., 1978.*

Шопен Ф.Вальсы. – ПСС. – Т. IX. Ред. Падеревский (по выбору). – Краков, 1972.

Шопен Ф.Ноктюрны. ПСС. – Т. VII. Ред. Падеревского. – Краков, 1971.

Штогаренко А.Поема / Пед. Репертуар муз. училищ. Фортепыано. Вип. 1. – К., 1968.

Шуман Р.Фантастические пьесы. Для фп. Op. 12. Ред. Э.Зауэра. – М., 1974.

П’єси віртуозного характеру, етюди

Коломієць А. Шість етюдів-картин. Для фп. – К., 1964.

Косенко В.Етюди qis moll, cis moll Етюди для ф-но. Op. 8. – К., 1966.*

Лист Ф. Этюды. Для фп. №1 (C Dur), №2 (a moll), №7 (Es Dur) – Будапешт, 1966.

Лятошинський Б.Концертний етюд-рондо / Лятошинський Б. Твори для ф-но. – К., 1975.

Мошковский М.Этюды №№2, 5, 11, 15 виртуозных этюдов. Op. 72. Для фортепиано. – М., 1966.

Октавні етюди. Зб. уклав Г.Ходоровський. – К., 1927.

Ревуцький Л. Два етюди / Фортепіанні твори. – К., 1953.*

Рахманинов С.Этюды-картины. Op. 33 и Op. 39. Для фортепиано (по выбору) – М., 1969.

Скрябін О.Етюди Op. 2 №1; Op.8 №№2, 4, 5, 12; Op. 42 №4. Для фортепіано (за вибором). Ред. К.Ігумнова та Я.Мільштейна. – К., 1966.

Шопен Ф.Этюды. Для фортепиано. Op. 10, Op. 25 (по выбору). Ред. Л.Оборин, Я.Мильштейн. – М., 1967.

                                      

Орієнтовний перелік творів

для гри на оркестрових музичних інструментах

(приблизна складність)

Баян

Бах Й. Прелюдія та фуга ре мінор (I т. ДТК).

Зубицький В. Карпатська сюїта.

Калінніков В. Ноктюрн.

Подгорний В. Фантазія на тему рос.н.п. «Полосинька».

Бандура

Бах Й. Прелюдія та фуга до мажор.

Дремлюга М. Соната № 2.

Баштан С. Варіації на тему укр.н.п. «Йшли корови із діброви».

Гриньків Р. Експромт.

Скрипка

Бах Й. Партити для скрипки соло (на вибір).

Мендельсон Ф. Концерт.

Давид Ф. Капріччіо.

Скорик М. Іспанський танець.

Гітара

Бах Й. Лютневі сюїти (на вибір).

Шевченко А. Карпатська рапсодія .

Альбеніс І. Астурія.

Вилла Лобос А. Бразильський танок.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ВОКАЛ»

Спеціалізація - «академічний вокал»

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки,

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Арія українського або зарубіжного композитора

$1·        Вокально-технічна досконалість виконання твору (здоровий голосовий апарат, співацька постава, чистота інтонації, якість звуковидобування, співацька артикуляція та чітка дикція, міра володіння диханням);

$1·        Художня відповідність виконання (рівень емоційно-образного відтворення та стилевідповідних й жанрових особливостей твору);

$1·        Артистичне виконання твору

Власна інтерпретація художнього образу твору

У

0-50

2.

Романс, пісня європейського композитора

$1·        Вокально-технічна досконалість виконання твору; кантиленність співу; висока позиція звучання; вміння філірувати звук;

$1·        Художня відповідність виконання; осмислене відтворення образу твору;

Артистичне виконання твору

$1·        

0-40

3.

Пісня українського композитора

$1·        Вокально-технічна досконалість виконання твору; логічне фразування; чистота інтонування;

$1·        Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

$1·        

0-40

4.

Українська народна пісня чи її обробка

(a capella)

$1·         Вокально-технічна досконалість виконання твору; чистота інтонації; натуральність тембрового забарвлення голосу;

$1·         Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

5.

Вокально-педагогічний аналіз твору з програми

$1·         Аналіз  змістовний, з характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору;

визначення методичні поради по вивченню твору; встановлення складності сприймання даного твору

0-30

     

0-200

Спеціалізація - «народний вокал»

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки,

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Арія з опери, фольк-опери, балада чи вокальний народнопісенний цикл

$1·        Вокально-технічна досконалість виконання твору (здоровий голосовий апарат, співацька постава, чистота інтонації, якість звуковидобування, співацька артикуляція та чітка дикція, міра володіння диханням);

$1·        Художня відповідність виконання (рівень емоційно-образного відтворення та стилевідповідних й жанрових особливостей твору);

$1·        Артистичне виконання твору

Власна інтерпретація художнього образу твору

0-50

2.

Фольклорний твір іншого народу світу

$1·        Вокально-технічна досконалість виконання твору; відповідний рівень володіння діалектом фольклорної пісні; чіткість вимови іншомовних слів; розуміння текстового змісту; вміння передавати особливості  народної мелодики;

$1·        Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

3.

Романс, пісня українського композитора

$1·        Вокально-технічна досконалість виконання твору; чистота інтонування; кантиленність співу;

$1·        Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору; правдивість відтворення образу

$1·        

0-40

4.

Українська народна пісня чи її обробка

(a capella)

$1·         Вокально-технічнадосконалістьвиконаннятвору; логічнефразування, складністьмелодичногоматеріалу; відчуттятональності, темпоритмуідраматургіїтвору;

$1·         Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

5.

Вокально-педагогічний аналіз твору з програми

$1·         Аналіз  змістовний, з характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору;

визначення методичні поради по вивченню твору; встановлення складності сприймання даного твору

0-30

 

            ВСЬОГО

 

0-200

Спеціалізація - «естрадний вокал»

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки,

Знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Арія з опери,

рок-опери, мюзиклу українського чи зарубіжного композитора

$1·        Вокально-технічна досконалість виконання твору (здоровий голосовий апарат, співацька постава, чистота інтонації, якість звуковидобування, співацька артикуляція та чітка дикція, міра володіння диханням);

$1·        Художня відповідність виконання (рівень емоційно-образного відтворення та стилевідповідних й жанрових особливостей твору); Артистичне виконання твору

Власна інтерпретація художнього образу твору

0-50

2.

Естрадна пісня зарубіжного композитора

$1·        Вокально-технічна досконалість виконання твору; високий рівень володіння прийомами естрадного співу; розуміння змісту тексту;

$1·        Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

$1·        

0-40

3.

Романс, пісня українського композитора

$1·        Вокально-технічна досконалість виконання твору; кантиленність співу; логічне фразування;

$1·        Художня відповідність виконання; Артистичне виконання твору;

0-40

4.

Українська народна пісня чи ії обробка

(a capella)

$1·         Вокально-технічна досконалість виконання твору; чистота інтонації; натуральність тембрового забарвлення голосу;

$1·         Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

$1·        

0-40

5.

Вокально-педагогічний аналіз твору з програми

$1·         Аналіз  змістовний, з характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору;

визначення методичні поради по вивченню твору; встановлення складності сприймання даного твору

0-30

 

ВСЬОГО

 

0-200

Тривалість відповіді з фахового випробування з дисципліни «Вокал» 20 хвилин на одного абітурієнта.

Орієнтовний список вокальних творів для виконання

Твори українських композиторів

Білаш О.Два кольори. Світи нам, матінко.Цвітуть осінні тихі небеса. Як надійшла любов.Журавка.

Гулак-Артемовський С. Пісня Карася, каватина Султана, арія Султана (з опери «Запорожець за Дунаєм»). Стоїть явір над водою.

Заремба В. На городі коло броду.

Кос-Анатольський А.Чотири воли пасу я. Гей, тополі мої. Я лиш про тебе мрію. Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Попливли вечірні думи. Ой візьму відерце чистої води.

Лисенко М.Пісня Миколи «Та немає в світі гірш нікому; Гомін, гомін; Вітер віє горою»;  Пісня Виборного «Дід рудий»; «Ой під вишнею» (з опери «Наталка-Полтавка»), Пісня Тараса «Гей літа орел», арія Остапа (з опери «Тарас Бульба»). Безмежне поле.

Лисенко М..Дві пісні Наталки. Пісня Петра (з опери «Наталка-Полтавка»). Чого вода коломутна. Віють вітри. Айстри. Ой я нещасний. Смутної провесни. Нічого, нічого. Садок вишневий коло хати.

Лятошинський Б. Якби мені не тиночки. Ой у полі тихий вітер віє. Ой маю я чорні брови.

Майборода Г.Не дивися на місяць весною. Обр.укр.нар.п. «Ой заграйте, музики». Дивною і вічно молодою. Гаї шумлять. Кувала зозуля. Не минай з погордою. Песня скитальца. Вновь к тебе. О матері (з опери «Арсенал»)

Ревуцький Л.Ой знати, знати. Ой вийся, хмелю. Прилетіла перепілонька.

Рожавська Ю. Летять, ніби чайки. Лелека. Чарівна сопілочка. Встаю. Пила. Дождик.

Скорик М. Ой надіну черевички. Хиляються ворота.

Стеценко К. Вечірня пісня. О на дивуйсь. Хотіла б я піснею стати. Стелися, барвінку. Плавай, плавай, лебедонько. Колискова Килини (з муз. драми «Про що тирса шелестіла»). Колядки й щедрівки.

Степовий Я. Три шляхи. Серенада «Тихо в блискучім промінні». Місяць яснесенький. Дихають тихо акації. Обробки укр.нар.п.: Ой ти місяцю. Стороною дощик іде. Ой горе тій чайці. Вітер, вітер коло хати.

Шамо І.Песенка о вежливости. Пісня про щастя. Як надійшла любов.

 

Твори зарубіжних композиторів

Бах Й.С. Уходит день. За рекою старый дом. Ария из оратории «Страсти по Матфею» («О, сжалься…»).

Бізе Ж.. Хабанера (з опери «Кармен»). Прощание арабской женщины.

Гріг Е.Стара пісня. Дитяча пісня. Захід сонця. Лісна пісня.

Гуно Ш .Баллада о фульском короле (из оперы «Фауст»).

Доніцетті Г.Аріозо Неморіно (з опери «Любовний напій»).

Даргомижський А.. Не скажу никому. Я все еще его, безумная, люблю. 16 лет. Чаруй меня, чаруй. Песня Ольги «Как у нас на улице», ария Наташи «Ах, прошло то время» (из оперы «Русалка»).

Косенко В.Я пережил свои желанья. Вони стояли мовчки.

Ліст Ф. Как утро, ты прекрасна. Лорелея. Песня Миньоны.

Моцарт В.А. Дві арії Фігаро (з опери «Весілля Фігаро»). Серенада дон Жуана, арія Лепорелло (з опери «Дон Жуан»). Каватина Фигаро из 1 акта оперы «Свадьба Фигаро» («Если захочет барин попрыгать»).

Мусоргський М. Пісня Шинкарки (з опери «Борис Годунов»). Арія Шакловитого (з опери Хованщина»). Забутий Гопак. Колыбельная Еремушки.

Прокоф’єв С. Пісня «Мертве поле» (з кантати «Олександр Невський»), Пісня про бобра (з кінофільму «Іван Грозний»).

Штогаренко А. Поверь, ты все в моей судьбе.

Народні пісні

Історичні пісні: Нема в світі правди (псальма). Ой попід гай зелененький. Виряджала мати сина. Наступила чорна хмара. Куди їдеш, орле. Родимий краю, село родиме (романс).

Календарно-обрядові пісні: Да стояла Маринка на межі (купальська). Переманочка чорная галочка (петрівчана). Масляная, оце я йду (масляна). Ой котився  вінчичок по полю (жниварська).

Ой, глибокий колодязю (арія з фольк-опери Є.Станковича "Русальчині купала")

Родинно-побутові: Вийди, вийди, зірко. Тиха, тиха вечеронька. Світи, світи, місяць. Мамко моя, мамко. В того доля ходить полем.

Весільні пісні: Думай, подруженько. Гілечко завиваємо. Ви ж бояри молодесенькі. Так рано, моя ненько.

Колискові пісні: Ее, коточок. Колисала я дитиноньку маленьку (обр. А.Авдієвського) Ой, ходить сон (обр.В.Калініченка). Ой спи, дитя, без сповиття

Жартівливі: Умираю, моя мати. Терен, мати, коло хати. Кину кужіль на полицю. Ой я знаю, що гріх маю.

Обробки народних пісень: Ой кряче, кряче та чорний ворон. (обр. А. Коціпінського). Ой коню, мій коню (обр. М. Лисенка).З того часу, як женився (обр. А. Єдличка). У Києві на ринку (обр.М.Лисенка). Ой доки ж я, безталанна (обр. В. Шпакова), Чи ти, ненько, чула (обр. А. Кулика), Коло мої хати зацвіли блавати (обр. В. Самойленка), Там, де ятрань круто в’ється (обр. В. Йориша), Ой пішла я в ліс по опеньки (обр. М. Шраменка), На городі терниця (обр. А. Гайденка)

Пісні інших народів: По песку вода течет (російська).Ой ми ходзілі, ой ми блудзілі (білорус. колядка). Жыли-были два брата (рос. духовна). U czystym polu pozieleniala (польська). Потихоньку бояре (рос. весільна). Чия ж гето толочіца (білорус. обжинкова). Besame mucho (мексиканська, обр.М.Шумського).Пой о любви, волынка (французька, обр. М.Чарданського). Спи, моя милая (чеська, обр.В.Неедяли). В мире есть красавица одна (угорська, обр. Шентирмай). Пернетта (французька, обр.В д’ Енді).

Естрадні твори

Валлер Т."HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"AinHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"'HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"t mesbehavinHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"..." ("Я не веду себя плохо...") з однойменного мюзиклу.

Гладков Г.Прощальная песня Хенрика. З мюзиклу «Дороже жемчуга и злата».

Івасюк В. Нестримна течія. Я піду в далекі гори. Балада про отчий дім. У долі своя весна. Там за горою, за крем’яною. Пісня буде поміж нас. Лише раз цвіте любов.

Керн Дж."Дим" із мюзиклу "Роберта".

Кириліна І. Колискова зорі. Ой вербо, вербо. Лелеча доля. Не рубай ліщину.

Ллойд-Уеббер, "The Phantom of the Opera"" (дует Кристина и Привида) із однойменного мюзиклу. "Memory" ("Пам’ять") із мюзиклу "Cats",

Лоу Ф. "Я танцевать хочу" з мюзиклу "Моя прекрасная леди".

Мозговий М. Минає день. Край, мій рідний край.

Поклад І. Чарівна скрипка. Дикі гуси.

Рибніков А. Арія Зірки із мюзиклу "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты"

Роджерс. Р. "Едельвейс" із мюзиклу "Звуки музики".

Bricusse L.. "Who can I turn to"ізмюзиклу "Road of the grease paint, the smell of the crowd" ("Рёвгрима, запахтолпы")

Gershwin G.,I. They can’t take that away from me. Пісня з к/ф «Давайте потанцюєм».

План художньо-педагогічного аналізу вокального твору з програми магістра

Назва твору, жанр, рік написання, автори;

Характеристика форми, змісту твору;

Аналіз поетичного тексту;

Аналіз засобів музичної виразності (авторські вказівки, ладотональний план, мелодія, темп, ритм, динаміка);

Музична драматургія твору (інтонація, фразування, кульмінація), художній образ;

Аналіз засобів сценічної виразності (міміка, жест, мізансцена);

Оцінити художню та педагогічну значимість вокального твору;

Аналіз вокально-технічних труднощів;

Дати методичні поради по створенню та передачі емоційного настрою твору.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МУЗИКИ

Назва блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Питання

музично-теоретичного циклу

 

1.відповідьвірна, термінологічноточна, змузич. ілюстраціями;

2.відповідь неточна, помилки у визначеннях та муз. прикладах

0-60

50-60

0-49

2.

Питання

музично-історичного циклу

 

1.відповідь повна, зміст питання висвітлений глибоко з конкретними музичними прикладами;

2.відповідьнедостатньо повна, поверхова

0-60

50-60

0-49

3.

Аналіз

музичних творів

1.аналіз повний, змістовний, з характеристикою стильових особливостей та засобів музичного мистецтва;

2.аналіз неповний, відсутня характеристика музичної форми та гармонічної мови

0-80

70-80

0-69

4.

ВСЬОГО:

 

0-200

         Тривалість фахового випробування з теорії та історії музики 20 хвилин на одного абітурієнта.

Питання з дисциплін музично-теоретичного циклу

Принципи тональної гармонії: повна функціональна система мажору та мінору, виді акордів, їхні обернення, розташування у чотирьохголосній хоровій фактурі. Гармонічне та мелодичне з’єднання акордів секундового, терцового, кварто-квінтового співвідношення на конкретних прикладах.

Гармонія романтиків. Альтерація акордів групи S і D.

Акорди групи подвійної домінанти та їхні функціонально виразні можливості. Альтерація в акордах DD.

Неакордові звуки: визначення, види, приклади.

Спорідненість тональностей та типи модуляцій. Техніка модуляції у тональності I ступеня спорідненості.

Принципи поліфонічного багатоголосся та його види.

Фуга як найвища поліфонічна форма.

Період як структурна одиниця гомофонних форм та як самостійна форма.

Репризні форми: проста двохчастинна, проста та складна три частинна, рондо.

Сонатна форма як найвища діалектична форма тональної музики.

Питання з дисциплін музично-історичного циклу

Художньо-естетичні принципи музичного романтизму.

Лірична мініатюра у творчості Ф.Шопена: новаторство у трактуванні жанрів.

Типи симфонізму в російській музиці XIX століття.

Творчість К.Дебюссі як взірець імпресіоністичного стилю (особливості образності та музичної мови).

Образно-стилістичні особливості хорової спадщини М.Леонтовича.

Значення Б.Лятошинського в українській музиці XX століття.

Особливості музичної драматургії опери П.І.Чайковського «Пікова дама».

Особливості героїко-драматичного симфонізму Л.Бетховена на прикладі симфонії №9.

Творчі досягнення Д.Верді у галузі реалістичного музичного театру – на прикладі опер «Ріголетто» та «Травіата» (за вибором).

Музична естетика творчого об’єднання «Могучая кучка».

Список музичних творів для аналізу

Чайковський П.ІФ. П’єса з циклу «Пори року» (за вибором).

Глінка М. Романс «Не искушай».

Бородін О. «Спящая княжна».

Бетховен Л. Соната №6 (I частина) або №8 (I частина).

Гріг Е. Танок Анітри.

Косенко В. «Не хочуть купити ведмедика» з циклу «24 дитячі п’єси».

Глінка М. Персидський хор з опери «Руслан та Людмила».

Чайковський П. «Ранкові роздуми» з циклу «Дитячий альбом».

 Шуман Р. №1 з фортепіанного циклу «Метелики».

Скрябін О. Прелюдія №10 ор.11.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

Назва блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Диригувати два хорових твори під інструмент

(один із a capella)

Вільне володіння мануальною технікою;

Глибоке проникнення в авторський замисел;

Переконливість трактовки;

Емоційна виразність диригентських жестів;

Артистичність

0-70

2.

Грати на фортепіано партитуру a capella, співати хорові партії (по нотах)

Технічна досконалість художнього виконання партитури (якість звуковидобування, чистота інтонування під час співу хорових партій, чітка дикція та співацька артикуляція);

Переконлива інтерпретація стильових особливостей хорового твору;

Вміння співати акорди по вертикалі

0-60

3.

Усна анотація представлених творів

аналіз повний, змістовний, з характеристикою музично-теоретичних та вокально-хорових партитур, стильових особливостей тощо;

аналіз неповний, відсутні основні відомості про авторів творів; характеристика музичної форми та гармонічної мови

0-70

     

0-200

Тривалість відповіді з фахового випробування з хорового диригування 20 хвилин на одного абітурієнта.

Орієнтовний список хорових творів для диригування, гри на фортепіано та усної анотації

(приблизна складність)

П.Чайковський. «Масленица».

Г.Свірідов. «Молотьба».

Ф.Шуберт. «Приют».

Б.Лятошинський. Тече вода в синє море».

Д.Бортнянський. Концерт №32.

О.Аренський. «Анчар».

     

План усної анотації представлених творів

Короткий літературно-художній аналіз твору

Короткі відомості про творчість автора. Загальна характеристика його творчого стилю.

Історія написання хорового твору. Співвідношення між літературним першоджерелом і використаним композитором текстом.

Визначення проблематики (сюжет, тема, ідея) та літературно-стилістичний аналіз поетичного тексту.

Музично-теоретичний аналіз твору

Форма твору.

Фактура.

Ладотональний план, гармонія.

Метроритм.

Мелодика твору.

Характер супроводу.

Вокально-хоровий аналіз

Тип і вид хору.

Діапазони хорових партій.

Теситурні умови.

Ансамбль хору.

Стрій хору.

Інтонаційні труднощі.

Ритмічні труднощі.

Виконавський аналіз. Диригентські труднощі

Трактування темпу та агогіки в зв’язку з образно-емоційною палітрою хорового твору.

Фразування. Виділення місцевих та загальних кульмінацій.

Динамічний план твору.

Звуковедення та його співвідношення з дикційними й динамічними особливостями.

Характер хорового співочого дихання.

Проблеми виконавсько-диригентської роботи.

Орієнтовні питання для співбесіди

спеціальність «Музична педагогіка та виховання»

Аналіз-інтерпретація музичних творів як метод розвитку художньої культури.

Взаємозв`язок навчання і виховання.

Виховна роль музики масових популярних жанрів.

Виховна функція музичного мистецтва.

Вікові особливості молодших школярів.

Вікові особливості підлітків.

Вплив засобів масової інформації на музично-естетичне виховання школярів.

Дидактична структура уроку музики.

Діалогічний підхід до побудови змісту музичного виховання в основній школі.

Духовна музика як важливий пласт музичної культури.

Духовно-світоглядна модель художньо-естетичного виховання в ЗОШ.

Завдання  музичної освіти в умовах відродження української національної культури.

Загальні положення концепції  художньо-естетичного виховання учнів у ЗОШ .

Зміст методики роботи під час проведення слухання музики у 5-8 класах .

Інтерактивні методи на уроках музики.

Інтонування та сприйняття сучасної музики як педагогічна проблема.

Метод педагогічного спостереження.

Методи естетичного виховання підлітків.

Методи розвитку звуковисотного слуху у дітей молодшого шкільного віку.

Методи розвитку метро-ритмічних здібностей учнів початкової школи.

Методи стимулювання творчої активності особистості засобами мистецтва.

Методи формування музичного смаку.

Методика розучування пісні.

Методологічні основи сучасної педагогіки мистецтва.

Можливість використання в школі поняття комплексу мистецтв.

Музикування – як педагогічна стратегія вчителя.

Музикування на елементарних музичних інструментах у творчому розвитку молодших школярів.

Музична грамота як складова частина проведення уроку музики.

Музично-дидактичні ігри.

Народна творчість і її роль в естетичному вихованні учнів.

Об`єктивні та суб`єктивні критерії естетичної оцінки музичного твору.

Основні етапи розвитку музичного виховання в Україні.

Основні тенденції розвитку музичного виховання у кінці ХІХ початку ХХ ст..

Особливості інноваційного навчання і виховання учнівської молоді на уроках мистецтв.

Особливості та принципи конструювання сучасного уроку мистецтва.

Педагогіка як наука та мистецтво.

Педагогічна оцінка на уроках музики.

Педагогічна функція музично-освітніх радіо- і телепередач.

Педагогічний експеримент.

Педагогічні принципи навчання музики.

Перспективи музичного виховання у ХХІ ст..

Поняття дидактики та її основні категорії.

Поняття духовного розвитку особистості.

Поняття слухацької культури школярів.

Поняття художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору.

Порівняльна характеристика систем виховання Е.Ж.Далькроза, З.Кодая, К.Орфа.

Про функції співу на уроках музики.

Роль і місце учителя музичного мистецтва в сучасній освіті.

Сприйняття музики як педагогічна проблема.

Сприйняття як соціокультурна та психолого-педагогічна проблема.

Сутність естетичного виховання.

Сутність комплексного підходу до проведення уроку мистецтва.

Сутність поняття „естетична свідомість”.

Сутність проблемного навчання.

Сутність, предмет і зміст художньо-естетичного виховання.

Сучасні педагогічні технології у діяльності учителя музики.

Фактори спадковості та впливу середовища в процесі музичного виховання.

Форми і методи позакласної музично-виховної роботи.

Характеристика музичних здібностей школярів.

Хоровий спів як вид виконавського мистецтва.

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету набрав від 100-123 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для допуску в участі у конкурсному відборі до Факультету мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова.

Оцінювання рівня знань і умінь абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту.

$1·        Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М.П.Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань.

 

Програма фахового вступного випробування МАГІСТРИ

Деталі

Програма фахового вступного випробування

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства

при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра/освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

галузь знань: 01 – Освіта

назва спеціальності: 014 – Середня освіта (Музичне мистецтв

Київ – 2017

Пояснювальна записка додаткового вступного випробування

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Абітурієнти, які вступають до Факультету мистецтв повинні скласти фахові випробування з:

1.     Гри на музичних інструментах (фортепіано, баян, скрипка, акордеон, бандура, гітара).

2.     Вокального випробування.

3.     Теорії та історії музики.

4.     З хорового диригування.

5.     З методики музичного виховання.

      До вступних іспитів з фаху будуть допущені абітурієнти, які мають здоровий голосовий та диригентський апарат.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Під час проведення іспитів з гри на музичному інструменті абітурієнти мають продемонструвати майстерне художнє виконання творів, різних за жанром та стилем.

Під час проведення іспитів з вокального випробування абітурієнти мають продемонструвати виразне виконання вокальних творів, відмінних за жанром і стилем, зробити художньо-педагогічний аналіз вокального твору зі шкільного репертуару.

З теорії та історії музики абітурієнтам необхідно показати знання з дисциплін музично-теоретичного циклу, музично-історичного циклу та зробити аналіз музичних творів.

Під час проведення іспитів з хорового диригування абітурієнти мають продемонструвати майстерне і художнє виконання творів, відмінних за стилем й жанром, один з них зіграти на фортепіано та зробити музично-теоретичний і вокально-хоровий аналіз партитури.

З методики музичного виховання необхідно показати знання з методики, теорії та історії розвитку музичного виховання в Україні та світі в ході співбесіди (орієнтовні питання для співбесіди додаються), а також продемонструвати вміння їх застосовувати на практиці, а саме: проспівати пісню під власний супровід (для учнів різних вікових категорій) та виконати твір для слухання музики.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки,

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Поліфонічний твір

(3- або 4-голосний)

 

рівень поліфонічного мислення;

відчуття тембрового багатоголосся

0-45

2.

Твір великої форми (соната або концерт)

 

Розуміння формотворення твору;

Якість звуковидобування;

Відтворення жанрових та стильових особливостей твору

0-60

3.

Твір середньої форми

(рапсодія, балада або цикл)

Рівень осмислення художньо-образного змісту твору;

Багатство звукової палітри;

Технічна майстерність виконання

0-60

4.

П’єса віртуозного характеру або етюд

 

Темпово-ритмічна стабільність;

Віртуозність виконання

0-35

     

0-200

Тривалість фахового випробування з гри на музичних інструментах 25 хвилин на одного абітурієнта.

Орієнтовний список творів

для інструментального виконання

(приблизна складність)

Фортепіано

Поліфонічні твори

Бах Й. Органна фантазія та фуга с moll. Транскр. для ф-но. Л.Ревуцького/ Ревуцький Л. Фортепіанні твори. – К., 1953.

Бібік В. Прелюдія і фуга c moll / Поліфонічні п’єси українських композиторів. –К., 1972.

Задерацький В. Вибрані прелюдії та фуги для ф-но. – К., 1982.*

Карабіц І. Поліфонічна прелюдія / Поліфонічні твори українських радянських композиторів для фортепіано. Зошит 1. – К., 1979.*

Подвала В. Прелюдія та фуга. – К., 1980.

Сасько Г. Три інвенції / Поліфонічні твори українських радянських композиторів для фортепіано. Зошит 1. – К., 1979.*

Шостакович Д. Прелюдія та фуга Op. 87 з 24 прелюдій та фуг. / Поліфонічні п’єси українських та російських композиторів для фортепіано. Вип. 1. – К., 1972.*

Щедрін Р. Прелюдія та фуга / Поліфонічні п’єси українських та російських композиторів для фортепіано. Вип. 1. – К., 1972.*

Твори великої форми

Барвинський В. Соната для ф-но. – К., 1990.*

Бетховен Л. Сонаты для фортепиано. Ред. А.Гольденвейзера (по выбору). – Т.1: (№№16-32). – М., 1965.

Бетховен Л. Варіації для фортепіано. Вип. 1 (за вибором). – Мюнхен., 1955.

Вілінський М. Варіації для фортепіано. Op. 33. – К., 1952.

Коломієць А. Варіації на тему Л.М.Ревуцького для ф-но. –К., 1989.*

Косенко В. Соната №3. Op. 15 h moll / Українська радянська фортепіанна музика. –Т. 1, ч.3. – К., 1976.

Моцарт В. 9 варіацій (c dur). – 12 варіацій (c dur). – 2 Фантазії ( c moll) / Альбом Моцарта. – Будапешт, 1966.

Сєчкін В. Варіації мі мінор для фортепіано. – К., 1959.

Сільвестров В. Сонати для фортепіано (за вибором). – К., 1987.*

Скорульський М. Соната. Op / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. 1, ч. 3. – К., 1976.*

Тіц М. Соната №2. Op. 5|/ Українська радянська фортепіанна музика. – Т.1, ч.3. – К., 1976.*

Шуберт Ф. Анданте с вариациями. Op. 142. B dur. – Будапешт, 1980.

Твори середньої форми

Барабашов В. Гумореска / Твори українських радянських композиторів для ф-но. Вип.1. – К., 1968.*

Воробкевич І. Думка / Українська фортепіанна музика. – К., 1965.*

Довженко В. Дума для фортепіано. – К., 1953. – Ліричний вальс. Для ф-но. Op.8 №1. – К., 1956. – Три веснянки для ф-но. – К., 1955.

Кирейко В. Українська рапсодія/ Твори українських композиторів для ф-но. Вип.5. – К., 1979.

Колесса М. Контрасти (з циклу «Картини Гуцульщини») / П’єси українських композиторів для фортепіано. – М., 1978.*

Колесса М. Концертний вальс. 22 №1 / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. II, ч.3. – К., 1986.*

Косенко В. Дві поеми-легенди. Op. 12(e moll, es mool). – К., 1968.*

Косенко В. Поема-легенда. Op/5 (h moll). – Три мазурки. Op. 3 (fis moll, Des Dur, cis moll)). – Ноктюрн-фантазія. Op. 4 (cis moll). Концертний вальс. Op. 22, №1 (fis moll)|/ Вибрані твори для ф-но. – К., 1986.*

Лисенко М. Експромт для фортепіано. – К., 1951.

Лисенко М. Ноктюрн. Для ф-но. Op.9.  – К., 1950.

Ліст Ф. Дві п’єси на українські народні теми. Для фп. – К., 1955.

Ліст Ф. Рапсодии. Для фортепіано. Ч.1. (№3 B Dur, №4 e moll) – Будапешт, 1966.

Ліст Ф. Сонеты Петрарки. Для фп. (По выбору). – Л., 1985.

Людкевич С. Пісні ночі. Імпровізована арія. Романс. Гумореска / Вибрані твори для фортепіано. – К., 1989.*

Мендельсон-Бартольді Ф. Рондо-капрічіозо (E Dur). Op.14. – Харків, 1924.

Рахманінов С. Пьесы-фантазии. – Op.3. – Музыкальные моменты. – Op.16. – Десять прелюдий. Op.23. – Тринадцать прелюдий. 32/ Сочинения для фп. Ч.1 (по выбору). – М., 1975.

Ревуцький Л. Гумореска. Op.17/ Вибрані фортепіанні твори. – К., 1988.*

Сасько Г. Фантазія / Твори українських композиторів для ф-но. Вип. 8. – К., 1989.*

Сасько Г. Відгомін століть. Цикл п’єс для ф-но. – К., 19982.*

Сільванський М. Ярмарок (Токата) / Твори українських радянських композиторів для ф-но. Вип. 1. – К., 1968.*

Скорик М. Партита №5. Для фортепіано (за вибором). – К., 1979.

Українськафортепіанна музика XIX ст. (за вибором). – Т.I. – К., 1973. – Т. II. – К., 1974.*

Шамо І. Гумореска. Танкова / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. II, ч.3. – К., 1986.*

Шамо І.Прелюди / П’єси українських композиторів для фортепіано. – М., 1978.*

Шопен Ф.Вальсы. – ПСС. – Т. IX. Ред. Падеревский (по выбору). – Краков, 1972.

Шопен Ф.Ноктюрны. ПСС. – Т. VII. Ред. Падеревского. – Краков, 1971.

Штогаренко А.Поема / Пед. Репертуар муз. училищ. Фортепыано. Вип. 1. – К., 1968.

Шуман Р.Фантастические пьесы. Для фп. Op. 12. Ред. Э.Зауэра. – М., 1974.

П’єси віртуозного характеру, етюди

Коломієць А. Шість етюдів-картин. Для фп. – К., 1964.

Косенко В.Етюди qis moll, cis moll Етюди для ф-но. Op. 8. – К., 1966.*

Лист Ф. Этюды. Для фп. №1 (C Dur), №2 (a moll), №7 (Es Dur) – Будапешт, 1966.

Лятошинський Б.Концертний етюд-рондо / Лятошинський Б. Твори для ф-но. – К., 1975.

Мошковский М.Этюды №№2, 5, 11, 15 виртуозных этюдов. Op. 72. Для фортепиано. – М., 1966.

Октавні етюди. Зб. уклав Г.Ходоровський. – К., 1927.

Ревуцький Л. Два етюди / Фортепіанні твори. – К., 1953.*

Рахманинов С.Этюды-картины. Op. 33 и Op. 39. Для фортепиано (по выбору) – М., 1969.

Скрябін О.Етюди Op. 2 №1; Op.8 №№2, 4, 5, 12; Op. 42 №4. Для фортепіано (за вибором). Ред. К.Ігумнова та Я.Мільштейна. – К., 1966.

Шопен Ф.Этюды. Для фортепиано. Op. 10, Op. 25 (по выбору). Ред. Л.Оборин, Я.Мильштейн. – М., 1967.

                                      

Орієнтовний перелік творів

для гри на оркестрових музичних інструментах

(приблизна складність)

Баян

Бах Й. Прелюдія та фуга ре мінор (I т. ДТК).

Зубицький В. Карпатська сюїта.

Калінніков В. Ноктюрн.

Подгорний В. Фантазія на тему рос.н.п. «Полосинька».

Бандура

Бах Й. Прелюдія та фуга до мажор.

Дремлюга М. Соната № 2.

Баштан С. Варіації на тему укр.н.п. «Йшли корови із діброви».

Гриньків Р. Експромт.

Скрипка

Бах Й. Партити для скрипки соло (на вибір).

Мендельсон Ф. Концерт.

Давид Ф. Капріччіо.

Скорик М. Іспанський танець.

      Гітара

     Бах Й. Лютневі сюїти (на вибір).

Шевченко А. Карпатська рапсодія .

Альбеніс І. Астурія.

Вилла Лобос А. Бразильський танок.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ВОКАЛ»

Спеціалізація - «академічний вокал»

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки,

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Арія українського або зарубіжного композитора

     Вокально-технічна досконалість виконання твору (здоровий голосовий апарат, співацька постава, чистота інтонації, якість звуковидобування, співацька артикуляція та чітка дикція, міра володіння диханням);

       Художня відповідність виконання (рівень емоційно-образного відтворення та стилевідповідних й жанрових особливостей твору);

     Артистичне виконання твору

Власна інтерпретація художнього образу твору

0-50

2.

Романс, пісня європейського композитора

      Вокально-технічна досконалість виконання твору; кантиленність співу; висока позиція звучання; вміння філірувати звук;

       Художня відповідність виконання; осмислене відтворення образу твору;

Артистичне виконання твору

0-40

3.

Пісня українського композитора

       Вокально-технічна досконалість виконання твору; логічне фразування; чистота інтонування;

      Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

4.

Українська народна пісня чи її обробка

(a capella)

      Вокально-технічна досконалість виконання твору; чистота інтонації; натуральність тембрового забарвлення голосу;

     Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

5.

Вокально-педагогічний аналіз твору з програми

     Аналіз  змістовний, з характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору;

визначення методичні поради по вивченню твору; встановлення складності сприймання даного твору

0-30

     

0-200

Спеціалізація - «народний вокал»

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки,

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Арія з опери, фольк-опери, балада чи вокальний народнопісенний цикл

     Вокально-технічна досконалість виконання твору (здоровий голосовий апарат, співацька постава, чистота інтонації, якість звуковидобування, співацька артикуляція та чітка дикція, міра володіння диханням);

      Художня відповідність виконання (рівень емоційно-образного відтворення та стилевідповідних й жанрових особливостей твору);

      Артистичне виконання твору

Власна інтерпретація художнього образу твору

________________________________________

0-50

2.

Фольклорний твір іншого народу світу

     Вокально-технічна досконалість виконання твору; відповідний рівень володіння діалектом фольклорної пісні; чіткість вимови іншомовних слів; розуміння текстового змісту; вміння передавати особливості  народної мелодики;

     Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

3.

Романс, пісня українського композитора

     Вокально-технічна досконалість виконання твору; чистота інтонування; кантиленність співу;

      Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору; правдивість відтворення образу

0-40

4.

Українська народна пісня чи її обробка

 (a capella)

$    Вокально-технічна досконалість виконання твору; логічне фразування, складність мелодичного матеріалу; відчуття тональності, темпоритму і драматургії твору;

     Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

5.

Вокально-педагогічний аналіз твору з програми

     Аналіз  змістовний, з характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору;

визначення методичні поради по вивченню твору; встановлення складності сприймання даного твору

0-30

     

0-200

Спеціалізація - «естрадний вокал»

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки,

Знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Арія з опери,

рок-опери, мюзиклу українського чи зарубіжного композитора

$1·        Вокально-технічна досконалість виконання твору (здоровий голосовий апарат, співацька постава, чистота інтонації, якість звуковидобування, співацька артикуляція та чітка дикція, міра володіння диханням);

$1·        Художня відповідність виконання (рівень емоційно-образного відтворення та стилевідповідних й жанрових особливостей твору); Артистичне виконання твору

Власна інтерпретація художнього образу твору

0-50

2.

Естрадна пісня зарубіжного композитора

$1·        Вокально-технічна досконалість виконання твору; високий рівень володіння прийомами естрадного співу; розуміння змісту тексту;

$1·        Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

3.

Романс, пісня українського композитора

$1·        Вокально-технічна досконалість виконання твору; кантиленність співу; логічне фразування;

$1·        Художня відповідність виконання; Артистичне виконання твору;

0-40

4.

Українська народна пісня чи ії обробка

(a capella)

$1·         Вокально-технічна досконалість виконання твору; чистота інтонації; натуральність тембрового забарвлення голосу;

$1·         Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

5.

Вокально-педагогічний аналіз твору з програми

$1·         Аналіз  змістовний, з характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору;

визначення методичні поради по вивченню твору; встановлення складності сприймання даного твору

0-30

     

0-200

Тривалість відповіді з фахового випробування з дисципліни «Вокал» 20 хвилин на одного абітурієнта.

Орієнтовний список вокальних творів для виконання

Твори українських композиторів

Білаш О.Два кольори. Світи нам, матінко.Цвітуть осінні тихі небеса. Як надійшла любов.Журавка.

Гулак-Артемовський С. Пісня Карася, каватина Султана, арія Султана (з опери «Запорожець за Дунаєм»). Стоїть явір над водою.

Заремба В. На городі коло броду.

Кос-Анатольський А.Чотири воли пасу я. Гей, тополі мої. Я лиш про тебе мрію. Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Попливли вечірні думи. Ой візьму відерце чистої води.

Лисенко М.Пісня Миколи «Та немає в світі гірш нікому; Гомін, гомін; Вітер віє горою»;  Пісня Виборного «Дід рудий»; «Ой під вишнею» (з опери «Наталка-Полтавка»), Пісня Тараса «Гей літа орел», арія Остапа (з опери «Тарас Бульба»). Безмежне поле.

Лисенко М..Дві пісні Наталки. Пісня Петра (з опери «Наталка-Полтавка»). Чого вода коломутна. Віють вітри. Айстри. Ой я нещасний. Смутної провесни. Нічого, нічого. Садок вишневий коло хати.

Лятошинський Б. Якби мені не тиночки. Ой у полі тихий вітер віє. Ой маю я чорні брови.

Майборода Г.Не дивися на місяць весною. Обр.укр.нар.п. «Ой заграйте, музики». Дивною і вічно молодою. Гаї шумлять. Кувала зозуля. Не минай з погордою. Песня скитальца. Вновь к тебе. О матері (з опери «Арсенал»)

Ревуцький Л.Ой знати, знати. Ой вийся, хмелю. Прилетіла перепілонька.

Рожавська Ю. Летять, ніби чайки. Лелека. Чарівна сопілочка. Встаю. Пила. Дождик.

Скорик М. Ой надіну черевички. Хиляються ворота.

Стеценко К. Вечірня пісня. О на дивуйсь. Хотіла б я піснею стати. Стелися, барвінку. Плавай, плавай, лебедонько. Колискова Килини (з муз. драми «Про що тирса шелестіла»). Колядки й щедрівки.

Степовий Я. Три шляхи. Серенада «Тихо в блискучім промінні». Місяць яснесенький. Дихають тихо акації. Обробки укр.нар.п.: Ой ти місяцю. Стороною дощик іде. Ой горе тій чайці. Вітер, вітер коло хати.

Шамо І.Песенка о вежливости. Пісня про щастя. Як надійшла любов.

Твори зарубіжних композиторів

Бах Й.С. Уходит день. За рекою старый дом. Ария из оратории «Страсти по Матфею» («О, сжалься…»).

Бізе Ж.. Хабанера (з опери «Кармен»). Прощание арабской женщины.

Гріг Е.Стара пісня. Дитяча пісня. Захід сонця. Лісна пісня.

Гуно Ш .Баллада о фульском короле (из оперы «Фауст»).

Доніцетті Г.Аріозо Неморіно (з опери «Любовний напій»).

Даргомижський А.. Не скажу никому. Я все еще его, безумная, люблю. 16 лет. Чаруй меня, чаруй. Песня Ольги «Как у нас на улице», ария Наташи «Ах, прошло то время» (из оперы «Русалка»).

Косенко В.Я пережил свои желанья. Вони стояли мовчки.

Ліст Ф. Как утро, ты прекрасна. Лорелея. Песня Миньоны.

Моцарт В.А. Дві арії Фігаро (з опери «Весілля Фігаро»). Серенада дон Жуана, арія Лепорелло (з опери «Дон Жуан»). Каватина Фигаро из 1 акта оперы «Свадьба Фигаро» («Если захочет барин попрыгать»).

Мусоргський М. Пісня Шинкарки (з опери «Борис Годунов»). Арія Шакловитого (з опери Хованщина»). Забутий Гопак. Колыбельная Еремушки.

.Прокоф’єв С. Пісня «Мертве поле» (з кантати «Олександр Невський»), Пісня про бобра (з кінофільму «Іван Грозний»).

Штогаренко А. Поверь, ты все в моей судьбе.

Народні пісні

Історичні пісні: Нема в світі правди (псальма). Ой попід гай зелененький. Виряджала мати сина. Наступила чорна хмара. Куди їдеш, орле. Родимий краю, село родиме (романс).

Календарно-обрядові пісні: Да стояла Маринка на межі (купальська). Переманочка чорная галочка (петрівчана). Масляная, оце я йду (масляна). Ой котився  вінчичок по полю (жниварська).

Ой, глибокий колодязю (арія з фольк-опери Є.Станковича "Русальчині купала")

Родинно-побутові: Вийди, вийди, зірко. Тиха, тиха вечеронька. Світи, світи, місяць. Мамко моя, мамко. В того доля ходить полем.

Весільні пісні: Думай, подруженько. Гілечко завиваємо. Ви ж бояри молодесенькі. Так рано, моя ненько.

Колискові пісні: Ее, коточок. Колисала я дитиноньку маленьку (обр. А.Авдієвського) Ой, ходить сон (обр.В.Калініченка). Ой спи, дитя, без сповиття

Жартівливі: Умираю, моя мати. Терен, мати, коло хати. Кину кужіль на полицю. Ой я знаю, що гріх маю.

Обробки народних пісень: Ой кряче, кряче та чорний ворон. (обр. А. Коціпінського). Ой коню, мій коню (обр. М. Лисенка).З того часу, як женився (обр. А. Єдличка). У Києві на ринку (обр.М.Лисенка). Ой доки ж я, безталанна (обр. В. Шпакова), Чи ти, ненько, чула (обр. А. Кулика), Коло мої хати зацвіли блавати (обр. В. Самойленка), Там, де ятрань круто в’ється (обр. В. Йориша), Ой пішла я в ліс по опеньки (обр. М. Шраменка), На городі терниця (обр. А. Гайденка)

Пісні інших народів: По песку вода течет (російська).Ой ми ходзілі, ой ми блудзілі (білорус. колядка). Жыли-были два брата (рос. духовна). U czystym polu pozieleniala (польська). Потихоньку бояре (рос. весільна). Чия ж гето толочіца (білорус. обжинкова). Besame mucho (мексиканська, обр.М.Шумського).Пой о любви, волынка (французька, обр. М.Чарданського). Спи, моя милая (чеська, обр.В.Неедяли). В мире есть красавица одна (угорська, обр. Шентирмай). Пернетта (французька, обр.В д’ Енді).

Естрадні твори

Валлер Т."HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"AinHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"'HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"t HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"mesbehavinHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"..." ("Я не веду себя плохо...") з однойменного мюзиклу.

Гладков Г.Прощальная песня Хенрика. З мюзиклу «Дороже жемчуга и злата».

Івасюк В. Нестримна течія. Я піду в далекі гори. Балада про отчий дім. У долі своя весна. Там за горою, за крем’яною. Пісня буде поміж нас. Лише раз цвіте любов.

Керн Дж."Дим"із мюзиклу "Роберта".

Кириліна І. Колискова зорі. Ой вербо, вербо. Лелеча доля. Не рубай ліщину.

Ллойд-Уеббер, "TheHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip" HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip"PhantomHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip" HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip"ofHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip" HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip"theHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip" HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip"OperaHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip""" (дует Кристина и Привида) із однойменного мюзиклу. "HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/piano/mem.zip"MemoryHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/piano/mem.zip"" ("Пам’ять") із мюзиклу "Cats",

Лоу Ф. "Я танцевать хочу" з мюзиклу "Моя прекрасная леди".

Мозговий М. Минає день. Край, мій рідний край.

Поклад І. Чарівна скрипка. Дикі гуси.

Рибніков А. Арія Зірки із мюзиклу "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты"

Роджерс. Р. "Едельвейс" із мюзиклу "Звуки музики".

Bricusse L.. "Who can I turn to"із мюзиклу "Road of the grease paint, the smell of the crowd" ("Рёв грима, запах толпы")

Gershwin G.,I. They can’t take that away from me. Пісня з к/ф «Давайте потанцюєм».

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МУЗИКИ

Назва блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Питання

музично-теоретичного циклу

 

1.відповідь вірна, термінологічно точна, з музич. ілюстраціями;

2.відповідь неточна, помилки у визначеннях та муз. прикладах

0-60

50-60

0-49

2.

Питання

музично-історичного циклу

 

1.відповідь повна, зміст питання висвітлений глибоко з конкретними музичними прикладами;

2.відповідьнедостатньо повна , поверхова

0-60

50-60

0-49

3.

Аналіз

музичних творів

1.аналіз повний, змістовний, з характеристикою стильових особливостей та засобів музичного мистецтва;

2.аналіз неповний, відсутня характеристика музичної форми та гармонічної мови

0-80

70-80

0-69

4.

   

0-200

         Тривалість фахового випробування з теорії та історії музики 20 хвилин на одного абітурієнта.

Питання з дисциплін музично-теоретичного циклу

Принципи тональної гармонії: повна функціональна система мажору та мінору, виді акордів, їхні обернення, розташування у чотирьохголосній хоровій фактурі

Гармонічне та мелодичне з’єднання акордів секундового, терцового, кварто-квінтового співвідношення на конкретних прикладах.

Гармонія романтиків. Альтерація акордів групи S і D.

Неакордові звуки: визначення, види, приклади.

Принципи поліфонічного багатоголосся та його види.

Фуга як найвища поліфонічна форма.

Період як структурна одиниця гомофонних форм та як самостійна форма.

Репризні форми: проста двохчастинна, проста та складна три частинна, рондо.

Сонатна форма як найвища діалектична форма тональної музики.

Питання з дисциплін музично-історичного циклу

Художньо-естетичні принципи музичного романтизму.

Лірична мініатюра у творчості Ф.Шопена: новаторство у трактуванні жанрів.

Типи симфонізму в російській музиці XIX століття.

Творчість К.Дебюссі як взірець імпресіоністичного стилю (особливості образності та музичної мови).

Образно-стилістичні особливості хорової спадщини М.Леонтовича.

Значення Б.Лятошинського в українській музиці XX століття.

Особливості героїко-драматичного симфонізму Л.Бетховена на прикладі симфонії №9.

Творчі досягнення Д.Верді у галузі реалістичного музичного театру – на прикладі опер «Ріголетто» та «Травіата» (за вибором).

Список музичних творів для аналізу

Чайковський П.ІФ. П’єса з циклу «Пори року» (за вибором).

Глінка М. Романс «Не искушай».

Бетховен Л. Соната №6 (I частина) або №8 (I частина).

Гріг Е. Танок Анітри.

Косенко В. «Не хочуть купити ведмедика» з циклу «24 дитячі п’єси».

Чайковський П. «Ранкові роздуми» з циклу «Дитячий альбом».

Шуман Р. №1 з фортепіанного циклу «Метелики».

Скрябін О. Прелюдія №10 ор.11.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

Назва блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Диригувати два хорових твори під інструмент

(один із a capella)

Вільне володіння мануальною технікою;

Глибоке проникнення в авторський замисел;

Переконливість трактовки;

Емоційна виразність диригентських жестів;

Артистичність

0-70

2.

Грати на фортепіано партитуру a capella, співати хорові партії (по нотах)

Технічна досконалість художнього виконання партитури (якість звуковидобування, чистота інтонування під час співу хорових партій, чітка дикція та співацька артикуляція);

Переконлива інтерпретація стильових особливостей хорового твору;

Вміння співати акорди по вертикалі

0-60

3.

Усна анотація представлених творів

аналіз повний, змістовний, з характеристикою музично-теоретичних та вокально-хорових партитур, стильових особливостей тощо;

аналіз неповний, відсутні основні відомості про авторів творів; характеристика музичної форми та гармонічної мови

0-70

     

0-200

Тривалість відповіді з фахового випробування з хорового диригування 20 хвилин на одного абітурієнта.

Орієнтовний список хорових творів для диригування, гри на фортепіано та усної анотації

(приблизна складність)

Ф.Шуберт. «Приют».

Б.Лятошинський. Тече вода в синє море».

Д.Бортнянський. Концерт №32.

О.Аренський. «Анчар».

     

План усної анотації представлених творів

Короткий літературно-художній аналіз твору

Короткі відомості про творчість автора. Загальна характеристика його творчого стилю.

Історія написання хорового твору. Співвідношення між літературним першоджерелом і використаним композитором текстом.

Визначення проблематики (сюжет, тема, ідея) та літературно-стилістичний аналіз поетичного тексту.

Музично-теоретичний аналіз твору

Форма твору.

Фактура.

Ладотональний план, гармонія.

Метроритм.

Мелодика твору.

Характер супроводу.

Вокально-хоровий аналіз

Тип і вид хору.

Діапазони хорових партій.

Теситурні умови.

Ансамбль хору.

Стрій хору.

Інтонаційні труднощі.

Ритмічні труднощі.

Виконавський аналіз. Диригентські труднощі

Трактування темпу та агогіки в зв’язку з образно-емоційною палітрою хорового твору.

Фразування. Виділення місцевих та загальних кульмінацій.

Динамічний план твору.

Звуковедення та його співвідношення з дикційними й динамічними особливостями.

Характер хорового співочого дихання.

Проблеми виконавсько-диригентської роботи.

Орієнтовні питання для співбесіди

спеціальність «Музична педагогіка та виховання»

Аналіз-інтерпретація музичних творів як метод розвитку художньої культури.

Взаємозв`язок навчання і виховання.

Виховна роль музики масових популярних жанрів.

Виховна функція музичного мистецтва.

Вікові особливості молодших школярів.

Вікові особливості підлітків.

Вплив засобів масової інформації на музично-естетичне виховання школярів.

Дидактична структура уроку музики.

Діалогічний підхід до побудови змісту музичного виховання в основній школі.

Духовно-світоглядна модель художньо-естетичного виховання в ЗОШ.

Завдання  музичної освіти в умовах відродження української національної культури.

Загальні положення концепції  художньо-естетичного виховання учнів у ЗОШ .

Зміст методики роботи під час проведення слухання музики у 5-8 класах .

Інтерактивні методи на уроках музики.

Інтонування та сприйняття сучасної музики як педагогічна проблема.

Метод педагогічного спостереження.

Методи естетичного виховання підлітків.

Методи розвитку звуковисотного слуху у дітей молодшого шкільного віку.

Методи розвитку метро-ритмічних здібностей учнів початкової школи.

Методи стимулювання творчої активності особистості засобами мистецтва.

Методи формування музичного смаку.

Методика розучування пісні.

Методологічні основи сучасної педагогіки мистецтва.

Можливість використання в школі поняття комплексу мистецтв.

Музикування – як педагогічна стратегія вчителя.

Музикування на елементарних музичних інструментах у творчому розвитку молодших школярів.

Музична грамота як складова частина проведення уроку музики.

Музично-дидактичні ігри.

Народна творчість і її роль в естетичному вихованні учнів.

Об`єктивні та суб`єктивні критерії естетичної оцінки музичного твору.

Основні етапи розвитку музичного виховання в Україні.

Основні тенденції розвитку музичного виховання у кінці ХІХ початку ХХ ст..

Особливості інноваційного навчання і виховання учнівської молоді на уроках мистецтв.

Особливості та принципи конструювання сучасного уроку мистецтва.

Педагогіка як наука та мистецтво.

Педагогічна оцінка на уроках музики.

Педагогічна функція музично-освітніх радіо- і телепередач.

Педагогічний експеримент.

Педагогічні принципи навчання музики.

Перспективи музичного виховання у ХХІ ст..

Поняття духовного розвитку особистості.

Поняття слухацької культури школярів.

Поняття художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору.

Порівняльна характеристика систем виховання Е.Ж.Далькроза, З.Кодая, К.Орфа.

Про функції співу на уроках музики.

Роль і місце учителя музичного мистецтва в сучасній освіті.

Сприйняття музики як педагогічна проблема.

Сприйняття як соціокультурна та психолого-педагогічна проблема.

Сутність комплексного підходу до проведення уроку мистецтва.

Сутність поняття „естетична свідомість”.

Сутність проблемного навчання.

Сутність, предмет і зміст художньо-естетичного виховання.

Сучасні педагогічні технології у діяльності учителя музики.

Фактори спадковості та впливу середовища в процесі музичного виховання.

Форми і методи позакласної музично-виховної роботи.

Характеристика музичних здібностей школярів.

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету набрав від 100-123 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для допуску в участі у конкурсному відборі до Факультету мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова.

Оцінювання рівня знань і умінь абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту. 

Програма додаткового фахового випробування магістра 014 Музичне мистецтво

Деталі

Програма додаткового фахового випробування

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства

при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра /освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

галузь знань: 01 – Освіта

шифр спеціальності: 014 «Музичне мистецтво»

назва спеціальності: 014 – Середня освіта (Музичне мистецтво)

                                            Київ – 2017

Програма додаткового фахового випробування, магістр, 014

Абітурієнти, які вступають до Факультету мистецтв повинні скласти фахові випробування з:

$11.      Гри на музичних інструментах (фортепіано, баян, скрипка, акордеон, бандура, гітара).

$12.      Вокального випробування.

$13.      Теорії та історії музики.

$14.      З хорового диригування.

$15.      З методики музичного виховання.

$16.      До вступних іспитів з фаху будуть допущені абітурієнти, які мають здоровий голосовий та диригентський апарат.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

$11.      Під час проведення іспитів з гри на музичному інструменті абітурієнти мають продемонструвати майстерне художнє виконання творів, різних за жанром та стилем.

$12.      Під час проведення іспитів з вокального випробування абітурієнти мають продемонструвати виразне виконання вокальних творів, відмінних за жанром і стилем, зробити художньо-педагогічний аналіз вокального твору зі шкільного репертуару.

$13.      З теорії та історії музики абітурієнтам необхідно показати знання з дисциплін музично-теоретичного циклу, музично-історичного циклу та зробити аналіз музичних творів.

$14.      Під час проведення іспитів з хорового диригування абітурієнти мають продемонструвати майстерне і художнє виконання творів, відмінних за стилем й жанром, один з них зіграти на фортепіано та зробити музично-теоретичний і вокально-хоровий аналіз партитури.

$15.      З методики музичного виховання необхідно показати знання з методики, теорії та історії розвитку музичного виховання в Україні та світі в ході співбесіди (орієнтовні питання для співбесіди додаються), а також продемонструвати вміння їх застосовувати на практиці, а саме: проспівати пісню під власний супровід (для учнів різних вікових категорій) та виконати твір для слухання музики.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки,

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Поліфонічний твір

(трьох або чотирьохголосний)

рівень поліфонічного мислення;

відчуття тембрового багатоголосся

0-45

2.

Твір великої форми (соната або концерт)

Розуміння формотворення твору;

Якість звуковидобування;

Відтворення жанрових та стильових особливостей твору

0-60

3.

Твір середньої форми

(рапсодія, балада або цикл)

Рівень осмислення художньо-образного змісту твору;

Багатство звукової палітри;

Технічна майстерність виконання

0-60

4.

П’єса віртуозного характеру або етюд

Темпово-ритмічна стабільність;

Віртуозність виконання

0-35

     

0-200

Тривалість фахового випробування з гри на музичних інструментах 25 хвилин на одного абітурієнта.

Орієнтовний список творівдля інструментального виконання

(приблизна складність)

                       Фортепіано

                      Поліфонічні твори

Бах Й. Органна фантазія та фуга с moll. Транскр. для ф-но. Л.Ревуцького/ Ревуцький Л. Фортепіанні твори. – К., 1953.

Бібік В. Прелюдія і фуга c moll / Поліфонічні п’єси українських композиторів. –К., 1972.

Задерацький В. Вибрані прелюдії та фуги для ф-но. – К., 1982.*

Карабіц І. Поліфонічна прелюдія / Поліфонічні твори українських радянських композиторів для фортепіано. Зошит 1. – К., 1979.*

Подвала В. Прелюдія та фуга. – К., 1980.

Сасько Г. Три інвенції / Поліфонічні твори українських радянських композиторів для фортепіано. Зошит 1. – К., 1979.*

Шостакович Д. Прелюдія та фуга Op. 87 з 24 прелюдій та фуг. / Поліфонічні п’єси українських та російських композиторів для фортепіано. Вип. 1. – К., 1972.*

Щедрін Р. Прелюдія та фуга / Поліфонічні п’єси українських та російських композиторів для фортепіано. Вип. 1. – К., 1972.*

                  

                         Твори великої форми

Барвинський В. Соната для ф-но. – К., 1990.*

Бетховен Л. Сонаты для фортепиано. Ред. А.Гольденвейзера (по выбору). – Т.1: (№№16-32). – М., 1965.

Бетховен Л. Варіації для фортепіано. Вип. 1 (за вибором). – Мюнхен., 1955.

Вілінський М. Варіації для фортепіано. Op. 33. – К., 1952.

Коломієць А. Варіації на тему Л.М.Ревуцького для ф-но. –К., 1989.*

Косенко В. Соната №3. Op. 15 h moll / Українська радянська фортепіанна музика. –Т. 1, ч.3. – К., 1976.

Моцарт В. 9 варіацій (c dur). – 12 варіацій (c dur). – 2 Фантазії ( c moll) / Альбом Моцарта. – Будапешт, 1966.

Сєчкін В. Варіації мі мінор для фортепіано. – К., 1959.

Сільвестров В. Сонати для фортепіано (за вибором). – К., 1987.*

Скорульський М. Соната. Op / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. 1, ч. 3. – К., 1976.*

Тіц М. Соната №2. Op. 5|/ Українська радянська фортепіанна музика. – Т.1, ч.3. – К., 1976.*

Шуберт Ф. Анданте с вариациями. Op. 142. B dur. – Будапешт, 1980.

        

                            Твори середньої форми

Барабашов В. Гумореска / Твори українських радянських композиторів для ф-но. Вип.1. – К., 1968.*

Воробкевич І. Думка / Українська фортепіанна музика. – К., 1965.*

Довженко В. Дума для фортепіано. – К., 1953. – Ліричний вальс. Для ф-но. Op.8 №1. – К., 1956. – Три веснянки для ф-но. – К., 1955.

Кирейко В. Українська рапсодія/ Твори українських композиторів для ф-но. Вип.5. – К., 1979.

Колесса М. Контрасти (з циклу «Картини Гуцульщини») / П’єси українських композиторів для фортепіано. – М., 1978.*

Колесса М. Концертний вальс. 22 №1 / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. II, ч.3. – К., 1986.*

Косенко В. Дві поеми-легенди. Op. 12(e moll, es mool). – К., 1968.*

Косенко В. Поема-легенда. Op/5 (h moll). – Три мазурки. Op. 3 (fis moll, Des Dur, cis moll)). – Ноктюрн-фантазія. Op. 4 (cis moll). Концертний вальс. Op. 22, №1 (fis moll)|/ Вибрані твори для ф-но. – К., 1986.*

Лисенко М. Експромт для фортепіано. – К., 1951.

Лисенко М. Ноктюрн. Для ф-но. Op.9.  – К., 1950.

Ліст Ф. Дві п’єси на українські народні теми. Для фп. – К., 1955.

Ліст Ф. Рапсодии. Для фортепіано. Ч.1. (№3 B Dur, №4 e moll) – Будапешт, 1966.

Ліст Ф. Сонеты Петрарки. Для фп. (По выбору). – Л., 1985.

Людкевич С. Пісні ночі. Імпровізована арія. Романс. Гумореска / Вибрані твори для фортепіано. – К., 1989.*

Мендельсон-Бартольді Ф. Рондо-капрічіозо (E Dur). Op.14. – Харків, 1924.

Рахманінов С. Пьесы-фантазии. – Op.3. – Музыкальные моменты. – Op.16. – Десять прелюдий. Op.23. – Тринадцать прелюдий. 32/ Сочинения для фп. Ч.1 (по выбору). – М., 1975.

Ревуцький Л. Гумореска. Op.17/ Вибрані фортепіанні твори. – К., 1988.*

Сасько Г. Фантазія / Твори українських композиторів для ф-но. Вип. 8. – К., 1989.*

Сасько Г. Відгомін століть. Цикл п’єс для ф-но. – К., 19982.*

Сільванський М. Ярмарок (Токата) / Твори українських радянських композиторів для ф-но. Вип. 1. – К., 1968.*

Скорик М. Партита №5. Для фортепіано (за вибором). – К., 1979.

Українська фортепіанна музика XIX ст. (за вибором). – Т.I. – К., 1973. – Т. II. – К., 1974.*

Шамо І. Гумореска. Танкова / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. II, ч.3. – К., 1986.*

Шамо І. Прелюди / П’єси українських композиторів для фортепіано. – М., 1978.*

Шопен Ф. Вальсы. – ПСС. – Т. IX. Ред. Падеревский (по выбору). – Краков, 1972.

Шопен Ф.Ноктюрны. ПСС. – Т. VII. Ред. Падеревского. – Краков, 1971.

Штогаренко А. Поема / Пед. Репертуар муз. училищ. Фортепыано. Вип. 1. – К., 1968.

Шуман Р. Фантастические пьесы. Для фп. Op. 12. Ред. Э.Зауэра. – М., 1974.

            

                        П’єси віртуозного характеру, етюди

Коломієць А. Шість етюдів-картин. Для фп. – К., 1964.

Косенко В. Етюди qis moll, cis moll Етюди для ф-но. Op. 8. – К., 1966.*

Лист Ф. Этюды. Для фп. №1 (C Dur), №2 (a moll), №7 (Es Dur) – Будапешт, 1966.

Лятошинський Б. Концертний етюд-рондо / Лятошинський Б. Твори для ф-но. – К., 1975.

Мошковский М. Этюды №№2, 5, 11, 15 виртуозных этюдов. Op. 72. Для фортепиано. – М., 1966.

Октавні етюди. Зб. уклав Г.Ходоровський. – К., 1927.

Ревуцький Л. Два етюди / Фортепіанні твори. – К., 1953.*

Рахманинов С. Этюды-картины. Op. 33 и Op. 39. Для фортепиано (по выбору) – М., 1969.

Скрябін О. Етюди Op. 2 №1; Op.8 №№2, 4, 5, 12; Op. 42 №4. Для фортепіано (за вибором). Ред. К.Ігумнова та Я.Мільштейна. – К., 1966.

Шопен Ф. Этюды. Для фортепиано. Op. 10, Op. 25 (по выбору). Ред. Л.Оборин, Я.Мильштейн. – М., 1967.

        

Орієнтовний перелік творів

для гри на оркестрових музичних інструментах

(приблизна складність)

                          Баян

Бах Й. Прелюдія та фуга ре мінор (I т. ДТК).

Зубицький В. Карпатська сюїта.

Калінніков В. Ноктюрн.

Подгорний В. Фантазія на тему рос.н.п. «Полосинька».

Бандура

Бах Й. Прелюдія та фуга до мажор.

Дремлюга М. Соната № 2.

Баштан С. Варіації на тему укр.н.п. «Йшли корови із діброви».

Гриньків Р. Експромт.

Скрипка

Бах Й. Партити для скрипки соло (на вибір).

Мендельсон Ф. Концерт.

Давид Ф. Капріччіо.

Скорик М. Іспанський танець.

Гітара

Бах Й. Лютневі сюїти (на вибір).

Шевченко А. Карпатська рапсодія .

Альбеніс І. Астурія.

Вилла Лобос А. Бразильський танок.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ВОКАЛ»

Спеціалізація - «академічний вокал»

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки,

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Арія українського або зарубіжного композитора

Вокально-технічна досконалість виконання твору (здоровий голосовий апарат, співацька постава, чистота інтонації, якість звуковидобування, співацька артикуляція та чітка дикція, міра володіння диханням);

Художня відповідність виконання (рівень емоційно-образного відтворення та стилевідповідних й жанрових особливостей твору);

Артистичне виконання твору

Власна інтерпретація художнього образу твору

У

0-50

2.

Романс, пісня європейського композитора

Вокально-технічна досконалість виконання твору; кантиленність співу; висока позиція звучання; вміння філірувати звук;

Художня відповідність виконання; осмислене відтворення образу твору;

Артистичне виконання твору

0-40

3.

Пісня українського композитора

Вокально-технічна досконалість виконання твору; логічне фразування; чистота інтонування;

Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

4.

Українська народна пісня чи її обробка

(a capella)

Вокально-технічна досконалість виконання твору; чистота інтонації; натуральність тембрового забарвлення голосу;

Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

5.

Вокально-педагогічний аналіз твору з програми

Аналіз  змістовний, з характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору;

визначення методичні поради по вивченню твору; встановлення складності сприймання даного твору

0-30

     

0-200

Спеціалізація - «народний вокал»

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки,

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Арія з опери, фольк-опери, балада чи вокальний народнопісенний цикл

Вокально-технічна досконалість виконання твору (здоровий голосовий апарат, співацька постава, чистота інтонації, якість звуковидобування, співацька артикуляція та чітка дикція, міра володіння диханням);

Художня відповідність виконання (рівень емоційно-образного відтворення та стилевідповідних й жанрових особливостей твору);

Артистичне виконання твору

Власна інтерпретація художнього образу твору

0-50

2.

Фольклорний твір іншого народу світу

Вокально-технічна досконалість виконання твору; відповідний рівень володіння діалектом фольклорної пісні; чіткість вимови іншомовних слів; розуміння текстового змісту; вміння передавати особливості  народної мелодики;

Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

3.

Романс, пісня українського композитора

Вокально-технічна досконалість виконання твору; чистота інтонування; кантиленність співу;

Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору; правдивість відтворення образу

0-40

4.

Українська народна пісня чи її обробка

 (a capella)

Вокально-технічна досконалість виконання твору; логічне фразування, складність мелодичного матеріалу; відчуття тональності, темпоритму і драматургії твору;

Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

5.

Вокально-педагогічний аналіз твору з програми

Аналіз  змістовний, з характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору;

визначення методичні поради по вивченню твору; встановлення складності сприймання даного твору

0-30

     

0-200

Спеціалізація - «естрадний вокал»

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки,

Знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Арія з опери,

 рок-опери, мюзиклу українського чи зарубіжного композитора

Вокально-технічна досконалість виконання твору (здоровий голосовий апарат, співацька постава, чистота інтонації, якість звуковидобування, співацька артикуляція та чітка дикція, міра володіння диханням);

Художня відповідність виконання (рівень емоційно-образного відтворення та стилевідповідних й жанрових особливостей твору); Артистичне виконання твору

Власна інтерпретація художнього образу твору

0-50

2.

Естрадна пісня зарубіжного композитора

Вокально-технічна досконалість виконання твору; високий рівень володіння прийомами естрадного співу; розуміння змісту тексту;

Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

3.

Романс, пісня українського композитора

Вокально-технічна досконалість виконання твору; кантиленність співу; логічне фразування;

Художня відповідність виконання; Артистичне виконання твору;

0-40

4.

Українська народна пісня чи ії обробка

(a capella)

Вокально-технічна досконалість виконання твору; чистота інтонації; натуральність тембрового забарвлення голосу;

Художня відповідність виконання;

Артистичне виконання твору

0-40

5.

Вокально-педагогічний аналіз твору з програми

Аналіз  змістовний, з характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових і жанрових особливостей твору;

визначення методичні поради по вивченню твору; встановлення складності сприймання даного твору

0-30

     

0-200

Тривалість відповіді з фахового випробування з дисципліни «Вокал» 20 хвилин на одного абітурієнта.

Орієнтовний список вокальних творів для виконання

Твори українських композиторів

Білаш О. Два кольори. Світи нам, матінко.Цвітуть осінні тихі небеса. Як надійшла любов.Журавка.

Гулак-Артемовський С. Пісня Карася, каватина Султана, арія Султана (з опери «Запорожець за Дунаєм»). Стоїть явір над водою.

Заремба В. На городі коло броду.

Кос-Анатольський А. Чотири воли пасу я. Гей, тополі мої. Я лиш про тебе мрію. Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Попливли вечірні думи. Ой візьму відерце чистої води.

Лисенко М. Пісня Миколи «Та немає в світі гірш нікому; Гомін, гомін; Вітер віє горою»;  Пісня Виборного «Дід рудий»; «Ой під вишнею» (з опери «Наталка-Полтавка»), Пісня Тараса «Гей літа орел», арія Остапа (з опери «Тарас Бульба»). Безмежне поле.

Лисенко М.. Дві пісні Наталки. Пісня Петра (з опери «Наталка-Полтавка»). Чого вода коломутна. Віють вітри. Айстри. Ой я нещасний. Смутної провесни. Нічого, нічого. Садок вишневий коло хати.

Лятошинський Б. Якби мені не тиночки. Ой у полі тихий вітер віє. Ой маю я чорні брови.

Майборода Г. Не дивися на місяць весною. Обр.укр.нар.п. «Ой заграйте, музики». Дивною і вічно молодою. Гаї шумлять. Кувала зозуля. Не минай з погордою. Песня скитальца. Вновь к тебе. О матері (з опери «Арсенал»)

Ревуцький Л. Ой знати, знати. Ой вийся, хмелю. Прилетіла перепілонька.

Рожавська Ю. Летять, ніби чайки. Лелека. Чарівна сопілочка. Встаю. Пила. Дождик.

Скорик М. Ой надіну черевички. Хиляються ворота.

Стеценко К. Вечірня пісня. О на дивуйсь. Хотіла б я піснею стати. Стелися, барвінку. Плавай, плавай, лебедонько. Колискова Килини (з муз. драми «Про що тирса шелестіла»). Колядки й щедрівки.

Степовий Я. Три шляхи. Серенада «Тихо в блискучім промінні». Місяць яснесенький. Дихають тихо акації. Обробки укр.нар.п.: Ой ти місяцю. Стороною дощик іде. Ой горе тій чайці. Вітер, вітер коло хати.

Шамо І. Песенка о вежливости. Пісня про щастя. Як надійшла любов.

Твори зарубіжних композиторів

Бах Й.С. Уходит день. За рекою старый дом. Ария из оратории «Страсти по Матфею» («О, сжалься…»).

Бізе Ж.. Хабанера (з опери «Кармен»). Прощание арабской женщины.

Гріг Е. Стара пісня. Дитяча пісня. Захід сонця. Лісна пісня.

Гуно Ш . Баллада о фульском короле (из оперы «Фауст»).

Доніцетті Г. Аріозо Неморіно (з опери «Любовний напій»).

Даргомижський А.. Не скажу никому. Я все еще его, безумная, люблю. 16 лет. Чаруй меня, чаруй. Песня Ольги «Как у нас на улице», ария Наташи «Ах, прошло то время» (из оперы «Русалка»).

Косенко В. Я пережил свои желанья. Вони стояли мовчки.

Ліст Ф. Как утро, ты прекрасна. Лорелея. Песня Миньоны.

Моцарт В.А. Дві арії Фігаро (з опери «Весілля Фігаро»). Серенада дон Жуана, арія Лепорелло (з опери «Дон Жуан»). Каватина Фигаро из 1 акта оперы «Свадьба Фигаро» («Если захочет барин попрыгать»).

Мусоргський М. Пісня Шинкарки (з опери «Борис Годунов»). Арія Шакловитого (з опери Хованщина»). Забутий Гопак. Колыбельная Еремушки.

11.Прокоф’єв С. Пісня «Мертве поле» (з кантати «Олександр Невський»), Пісня про бобра (з кінофільму «Іван Грозний»).

Штогаренко А. Поверь, ты все в моей судьбе.

Народні пісні

Історичні пісні: Нема в світі правди (псальма). Ой попід гай зелененький. Виряджала мати сина. Наступила чорна хмара. Куди їдеш, орле. Родимий краю, село родиме (романс).

Календарно-обрядові пісні: Да стояла Маринка на межі (купальська). Переманочка чорная галочка (петрівчана). Масляная, оце я йду (масляна). Ой котився  вінчичок по полю (жниварська).

Ой, глибокий колодязю (арія з фольк-опери Є.Станковича "Русальчині купала")

Родинно-побутові: Вийди, вийди, зірко. Тиха, тиха вечеронька. Світи, світи, місяць. Мамко моя, мамко. В того доля ходить полем.

Весільні пісні: Думай, подруженько. Гілечко завиваємо. Ви ж бояри молодесенькі. Так рано, моя ненько.

Колискові пісні: Ее, коточок. Колисала я дитиноньку маленьку (обр. А.Авдієвського) Ой, ходить сон (обр.В.Калініченка). Ой спи, дитя, без сповиття

Жартівливі: Умираю, моя мати. Терен, мати, коло хати. Кину кужіль на полицю. Ой я знаю, що гріх маю.

Обробки народних пісень: Ой кряче, кряче та чорний ворон. (обр. А. Коціпінського). Ой коню, мій коню (обр. М. Лисенка).З того часу, як женився (обр. А. Єдличка). У Києві на ринку (обр.М.Лисенка). Ой доки ж я, безталанна (обр. В. Шпакова), Чи ти, ненько, чула (обр. А. Кулика), Коло мої хати зацвіли блавати (обр. В. Самойленка), Там, де ятрань круто в’ється (обр. В. Йориша), Ой пішла я в ліс по опеньки (обр. М. Шраменка), На городі терниця (обр. А. Гайденка)

Пісні інших народів: По песку вода течет (російська).Ой ми ходзілі, ой ми блудзілі (білорус. колядка). Жыли-были два брата (рос. духовна). U czystym polu pozieleniala (польська). Потихоньку бояре (рос. весільна). Чия ж гето толочіца (білорус. обжинкова). Besame mucho (мексиканська, обр.М.Шумського).Пой о любви, волынка (французька, обр. М.Чарданського). Спи, моя милая (чеська, обр.В.Неедяли). В мире есть красавица одна (угорська, обр. Шентирмай). Пернетта (французька, обр.В д’ Енді).

Естрадні твори

Валлер Т. "HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"AinHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"'HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"t HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"mesbehavinHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/jazz/aint.zip"..." ("Я не веду себя плохо...") з однойменного мюзиклу.

Гладков Г. Прощальная песня Хенрика. З мюзиклу «Дороже жемчуга и злата».

Івасюк В. Нестримна течія. Я піду в далекі гори. Балада про отчий дім. У долі своя весна. Там за горою, за крем’яною. Пісня буде поміж нас. Лише раз цвіте любов.

Керн Дж. "Дим" із мюзиклу "Роберта".

Кириліна І. Колискова зорі. Ой вербо, вербо. Лелеча доля. Не рубай ліщину.

Ллойд-Уеббер, "TheHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip" HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip"PhantomHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip" HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip"ofHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip" HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip"theHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip" HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip"OperaHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/songs/fantom2.zip""" (дует Кристина и Привида) із однойменного мюзиклу. "HYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/piano/mem.zip"MemoryHYPERLINK "http://notes.tarakanov.net/piano/mem.zip"" ("Пам’ять") із мюзиклу "Cats",

Лоу Ф. "Я танцевать хочу" з мюзиклу "Моя прекрасная леди".

Мозговий М. Минає день. Край, мій рідний край.

Поклад І. Чарівна скрипка. Дикі гуси.

Рибніков А. Арія Зірки із мюзиклу "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты"

Роджерс. Р. "Едельвейс" із мюзиклу "Звуки музики".

Bricusse L.. "Who can I turn to" із мюзиклу "Road of the grease paint, the smell of the crowd" ("Рёв грима, запах толпы")

Gershwin G.,I. They can’t take that away from me. Пісня з к/ф «Давайте потанцюєм».

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МУЗИКИ

Назва блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Питання

музично-теоретичного циклу

1.відповідь вірна, термінологічно точна, з музич. ілюстраціями;

2.відповідь неточна, помилки у визначеннях та муз. прикладах

0-60

50-60

0-49

2.

Питання

музично-історичного циклу

1.відповідь повна, зміст питання висвітлений глибоко з конкретними музичними прикладами;

2.відповідь недостатньо повна , поверхова

0-60

50-60

0-49

3.

Аналіз

музичних творів

1.аналіз повний, змістовний, з характеристикою стильових особливостей та засобів музичного мистецтва;

2.аналіз неповний, відсутня характеристика музичної форми та гармонічної мови

0-80

70-80

0-69

4.

   

0-200

         Тривалість фахового випробування з теорії та історії музики 20 хвилин на одного абітурієнта.

Питання з дисциплін музично-теоретичного циклу

Принципи тональної гармонії: повна функціональна система мажору та мінору, виді акордів, їхні обернення, розташування у чотирьохголосній хоровій фактурі.

Гармонічне та мелодичне з’єднання акордів секундового, терцового, кварто-квінтового співвідношення на конкретних прикладах.

Гармонія романтиків. Альтерація акордів групи S і D.

Неакордові звуки: визначення, види, приклади.

Принципи поліфонічного багатоголосся та його види.

Фуга як найвища поліфонічна форма.

Період як структурна одиниця гомофонних форм та як самостійна форма.

Репризні форми: проста двохчастинна, проста та складна три частинна, рондо.

Сонатна форма як найвища діалектична форма тональної музики.

Питання з дисциплін музично-історичного циклу

Художньо-естетичні принципи музичного романтизму.

Лірична мініатюра у творчості Ф.Шопена: новаторство у трактуванні жанрів.

Типи симфонізму в російській музиці XIX століття.

Творчість К.Дебюссі як взірець імпресіоністичного стилю (особливості образності та музичної мови).

Образно-стилістичні особливості хорової спадщини М.Леонтовича.

Значення Б.Лятошинського в українській музиці XX століття.

Особливості героїко-драматичного симфонізму Л.Бетховена на прикладі симф. №9.

Творчі досягнення Д.Верді у галузі реалістичного музичного театру – на прикладі опер «Ріголетто» та «Травіата» (за вибором).

Список музичних творів для аналізу

Чайковський П.І. П’єса з циклу «Пори року» (за вибором).

Глінка М. Романс «Не искушай».

Бетховен Л. Соната №6 (I частина) або №8 (I частина).

Гріг Е. Танок Анітри.

Косенко В. «Не хочуть купити ведмедика» з циклу «24 дитячі п’єси».

Чайковський П. «Ранкові роздуми» з циклу «Дитячий альбом».

 Шуман Р. №1 з фортепіанного циклу «Метелики».

Скрябін О. Прелюдія №10 ор.11.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ\

 

Назва блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Диригувати два хорових твори під інструмент

(один із a capella)

Вільне володіння мануальною технікою;

Глибоке проникнення в авторський замисел;

Переконливість трактовки;

Емоційна виразність диригентських жестів;

Артистичність

0-70

2.

Грати на фортепіано партитуру a capella, співати хорові партії (по нотах)

Технічна досконалість художнього виконання партитури (якість звуковидобування, чистота інтонування під час співу хорових партій, чітка дикція та співацька артикуляція);

Переконлива інтерпретація стильових особливостей хорового твору;

Вміння співати акорди по вертикалі

0-60

3.

Усна анотація представлених творів

аналіз повний, змістовний, з характеристикою музично-теоретичних та вокально-хорових партитур, стильових особливостей тощо;

аналіз неповний, відсутні основні відомості про авторів творів; характеристика музичної форми та гармонічної мови

0-70

     

0-200

Тривалість відповіді з фахового випробування з хорового диригування 20 хвилин на одного абітурієнта.

Орієнтовний список хорових творів для диригування, гри на фортепіано та усної анотації(приблизна складність)

Ф.Шуберт. «Приют».

Б.Лятошинський. Тече вода в синє море».

Д.Бортнянський. Концерт №32.

О.Аренський. «Анчар».

     

План усної анотації представлених творів

Короткий літературно-художній аналіз твору

Короткі відомості про творчість автора. Загальна характеристика його творчого стилю.

Історія написання хорового твору. Співвідношення між літературним першоджерелом і використаним композитором текстом.

Визначення проблематики (сюжет, тема, ідея) та літературно-стилістичний аналіз поетичного тексту.

Музично-теоретичний аналіз твору

Форма твору.

Фактура.

Ладотональний план, гармонія.

Метроритм.

Мелодика твору.

Характер супроводу.

Вокально-хоровий аналіз

Тип і вид хору.

Діапазони хорових партій.

Теситурні умови.

Ансамбль хору.

Стрій хору.

Інтонаційні труднощі.

Ритмічні труднощі.

Виконавський аналіз. Диригентські труднощі

Трактування темпу та агогіки в зв’язку з образно-емоційною палітрою хорового твору.

Фразування. Виділення місцевих та загальних кульмінацій.

Динамічний план твору.

Звуковедення та його співвідношення з дикційними й динамічними особливостями.

Характер хорового співочого дихання.

Проблеми виконавсько-диригентської роботи.

Орієнтовні питання для співбесіди

спеціальність «Музична педагогіка та виховання»

Аналіз-інтерпретація музичних творів як метод розвитку художньої культури.

Взаємозв`язок навчання і виховання.

Виховна роль музики масових популярних жанрів.

Виховна функція музичного мистецтва.

Вікові особливості молодших школярів.

Вікові особливості підлітків.

Вплив засобів масової інформації на музично-естетичне виховання школярів.

Дидактична структура уроку музики.

Діалогічний підхід до побудови змісту музичного виховання в основній школі.

Духовно-світоглядна модель художньо-естетичного виховання в ЗОШ.

Завдання  музичної освіти в умовах відродження української національної культури.

Загальні положення концепції  художньо-естетичного виховання учнів у ЗОШ .

Зміст методики роботи під час проведення слухання музики у 5-8 класах .

Інтерактивні методи на уроках музики.

Інтонування та сприйняття сучасної музики як педагогічна проблема.

Метод педагогічного спостереження.

Методи естетичного виховання підлітків.

Методи розвитку звуковисотного слуху у дітей молодшого шкільного віку.

Методи розвитку метро-ритмічних здібностей учнів початкової школи.

Методи стимулювання творчої активності особистості засобами мистецтва.

Методи формування музичного смаку.

Методика розучування пісні.

Методологічні основи сучасної педагогіки мистецтва.

Можливість використання в школі поняття комплексу мистецтв.

Музикування – як педагогічна стратегія вчителя.

Музикування на елементарних музичних інструментах у творчому розвитку молодших школярів.

Музична грамота як складова частина проведення уроку музики.

Музично-дидактичні ігри.

Народна творчість і її роль в естетичному вихованні учнів.

Об`єктивні та суб`єктивні критерії естетичної оцінки музичного твору.

Основні етапи розвитку музичного виховання в Україні.

Основні тенденції розвитку музичного виховання у кінці ХІХ початку ХХ ст..

Особливості інноваційного навчання і виховання учнівської молоді на уроках мистецтв.

Особливості та принципи конструювання сучасного уроку мистецтва.

Педагогіка як наука та мистецтво.

Педагогічна оцінка на уроках музики.

Педагогічна функція музично-освітніх радіо- і телепередач.

Педагогічний експеримент.

Педагогічні принципи навчання музики.

Перспективи музичного виховання у ХХІ ст..

Поняття духовного розвитку особистості.

Поняття слухацької культури школярів.

Поняття художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору.

Порівняльна характеристика систем виховання Е.Ж.Далькроза, З.Кодая, К.Орфа.

Про функції співу на уроках музики.

Роль і місце учителя музичного мистецтва в сучасній освіті.

Сприйняття музики як педагогічна проблема.

Сприйняття як соціокультурна та психолого-педагогічна проблема.

Сутність комплексного підходу до проведення уроку мистецтва.

Сутність поняття „естетична свідомість”.

Сутність проблемного навчання.

Сутність, предмет і зміст художньо-естетичного виховання.

Сучасні педагогічні технології у діяльності учителя музики.

Фактори спадковості та впливу середовища в процесі музичного виховання.

Форми і методи позакласної музично-виховної роботи.

Характеристика музичних здібностей школярів.

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету набрав від 100-123 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для допуску в участі у конкурсному відборі до Факультету мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова.

Оцінювання рівня знань і умінь абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту.

·         Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М.П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань. 

Програма фахового випробовування 025 «Музичне мистецтво»

Деталі

Програма фахового випробовування

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на базі здобутого ступеня бакалавра

галузь знань: 02 – Культура і мистецтво, спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

                                                   Київ - 2017

noindent nn_sliders_content_inactive" id="nn_sliders_content_2____881___-4">
noindent">

спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

Your text...

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Абітурієнти, які вступають до Факультету мистецтв повинні скласти фахові випробування з:

1. Гри на музичних інструментах (фортепіано, баян, скрипка, акордеон, бандура, гітара).

2. Вокального випробування.

3. Теорії та історії музики.

4.З хорового диригування.

5. До вступних іспитів з фаху будуть допущені абітурієнти, які мають здоровий голосовий                 та диригентський апарат.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

·       Під час проведення іспитів з гри на музичному інструменті абітурієнти мають продемонструвати майстерне художнє виконання творів, різних за жанром та стилем.

·     Під час проведення іспитів з вокального випробування абітурієнти мають продемонструвати виразне виконання вокальних творів, відмінних за жанром і стилем, зробити художньо-педагогічний аналіз вокального твору зі шкільного репертуару.

·         З теорії та історії музики абітурієнтам необхідно показати знання з дисциплін музично-теоретичного циклу, музично-історичного циклу та зробити аналіз музичних творів.

·       Під час проведення іспитів з хорового диригування абітурієнти мають продемонструвати майстерне і художнє виконання творів, відмінних за стилем й жанром, один з них зіграти на фортепіано та зробити музично-теоретичний і вокально-хоровий аналіз партитури.

·        З методики музичного виховання необхідно показати знання з методико-історичного розвитку музичного виховання, продемонструвати вміння їх застосовувати на практиці. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ДОДАТКОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ З ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки,

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Поліфонічнийтвір

(3-або 4-голосний)

 

1-рівень поліфонічного мислення;

2-відчуття тембрового багатоголосся

25

15


10

2.

Твір великої форми (соната або концерт)

 

Розуміння формотворення твору;

Якість звуковидобування;

Відтворення жанрових та стильових особливостей твору

25

5

10

10

3.

Твір середньої форми

(рапсодія, балада або цикл)

 

Рівень осмислення художньо-образного змісту твору;

Багатство звукової палітри;

Технічна майстерність виконання

25

5

10

10

4.

П’єса віртуозного характеру або етюд

 

Темпово-ритмічна стабільність;

Віртуозність виконання

25

10

15

     

100

Тривалість фахового випробування з гри на музичних інструментах 25 хвилин на одного абітурієнта.

Орієнтовний список творів

для інструментального виконання

(приблизна складність)

Фортепіано

Поліфонічні твори

·         Бах Й. Органна фантазія та фуга с moll. Транскр. для ф-но. Л.Ревуцького/ Ревуцький Л. Фортепіанні твори. – К., 1953.

·         Бібік В. Прелюдія і фуга c moll / Поліфонічні п’єси українських композиторів. –К., 1972.

·         Задерацький В. Вибрані прелюдії та фуги для ф-но. – К., 1982.*

·         Карабіц І. Поліфонічна прелюдія / Поліфонічні твори українських радянських композиторів для фортепіано. Зошит 1. – К., 1979.*

·         Подвала В. Прелюдія та фуга. – К., 1980.

·         Сасько Г. Три інвенції / Поліфонічні твори українських радянських композиторів для фортепіано. Зошит 1. – К., 1979.*

·         Шостакович Д. Прелюдія та фуга Op. 87 з 24 прелюдій та фуг. / Поліфонічні п’єси українських та російських композиторів для фортепіано. Вип. 1. – К., 1972.*

·         Щедрін Р. Прелюдія та фуга / Поліфонічні п’єси українських та російських композиторів для фортепіано. Вип. 1. – К., 1972.*

Твори великої форми

·         Барвинський В. Соната для ф-но. – К., 1990.*

1·         Бетховен Л. Сонаты для фортепиано. Ред. А.Гольденвейзера (по выбору). – Т.1: (№№16-32). – М., 1965.

·         Бетховен Л. Варіації для фортепіано. Вип. 1 (за вибором). – Мюнхен., 1955.

·         Вілінський М. Варіації для фортепіано. Op. 33. – К., 1952.

·         Коломієць А. Варіації на тему Л.М.Ревуцького для ф-но. –К., 1989.*

·         Косенко В. Соната №3. Op. 15 h moll / Українська радянська фортепіанна музика. –Т. 1, ч.3. – К., 1976.

·         Моцарт В. 9 варіацій (c dur). – 12 варіацій (c dur). – 2 Фантазії ( c moll) / Альбом Моцарта. – Будапешт, 1966.

·         Сєчкін В. Варіації мі мінор для фортепіано. – К., 1959.

·         Сільвестров В. Сонати для фортепіано (за вибором). – К., 1987.*

·         Скорульський М. Соната. Op / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. 1, ч. 3. – К., 1976.*

·         Тіц М. Соната №2. Op. 5|/ Українська радянська фортепіанна музика. – Т.1, ч.3. – К., 1976.*

·         Шуберт Ф. Анданте с вариациями. Op. 142. B dur. – Будапешт, 1980.

Твори середньої форми

·         Барабашов В. Гумореска / Твори українських радянських композиторів для ф-но. Вип.1. – К., 1968.*

·         Воробкевич І. Думка / Українська фортепіанна музика. – К., 1965.*

·         Довженко В. Дума для фортепіано. – К., 1953. – Ліричний вальс. Для ф-но. Op.8 №1. – К., 1956. – Три веснянки для ф-но. – К., 1955.

·         Кирейко В. Українська рапсодія/ Твори українських композиторів для ф-но. Вип.5. – К., 1979.

·         Колесса М. Контрасти (з циклу «Картини Гуцульщини») / П’єси українських композиторів для фортепіано. – М., 1978.*

·         Колесса М. Концертний вальс. 22 №1 / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. II, ч.3. – К., 1986.*

·         Косенко В. Дві поеми-легенди. Op. 12(e moll, es mool). – К., 1968.*

·         Косенко В. Поема-легенда. Op/5 (h moll). – Три мазурки. Op. 3 (fis moll, Des Dur, cis moll)). – Ноктюрн-фантазія. Op. 4 (cis moll). Концертний вальс. Op. 22, №1 (fis moll)|/ Вибрані твори для ф-но. – К., 1986.*

·         Лисенко М. Експромт для фортепіано. – К., 1951.

·         Лисенко М. Ноктюрн. Для ф-но. Op.9.  – К., 1950.

·         Ліст Ф. Дві п’єси на українські народні теми. Для фп. – К., 1955.

·         Лист Ф. Рапсодии. Для фортепіано. Ч.1. (№3 B Dur, №4 e moll) – Будапешт, 1966.

·         Лист Ф. Сонеты Петрарки. Для фп. (По выбору). – Л., 1985.

·         Людкевич С. Пісні ночі. Імпровізована арія. Романс. Гумореска / Вибрані твори для фортепіано. – К., 1989.*

·         Мендельсон-Бартольді Ф. Рондо-капрічіозо (E Dur). Op.14. – Харків, 1924.

·         Рахманінов С. Пьесы-фантазии. – Op.3. – Музыкальные моменты. – Op.16. – Десять прелюдий. Op.23. – Тринадцать прелюдий. 32/ Сочинения для фп. Ч.1 (по выбору). – М., 1975.

·         Ревуцький Л. Гумореска. Op.17/ Вибрані фортепіанні твори. – К., 1988.*

·         Сасько Г. Фантазія / Твори українських композиторів для ф-но. Вип. 8. – К., 1989.*

·         Сасько Г. Відгомін століть. Цикл п’єс для ф-но. – К., 19982.*

·         Сільванський М. Ярмарок (Токата) / Твори українських радянських композиторів для ф-но. Вип. 1. – К., 1968.*

·         Скорик М. Партита №5. Для фортепіано (за вибором). – К., 1979.

·         Українська фортепіанна музика XIX ст. (за вибором). – Т.I. – К., 1973. – Т. II. – К., 1974.*

·         Шамо І. Гумореска. Танкова / Українська радянська фортепіанна музика. – Т. II, ч.3. – К., 1986.*

·         Шамо І.Прелюди / П’єси українських композиторів для фортепіано. – М., 1978.*

·         Шопен Ф.Вальсы. – ПСС. – Т. IX. Ред. Падеревский (по выбору). – Краков, 1972.

·         Шопен Ф.Ноктюрны. ПСС. – Т. VII. Ред. Падеревского. – Краков, 1971.

·         Штогаренко А.Поема / Пед. Репертуар муз. училищ. Фортепыано. Вип. 1. – К., 1968.

·         Шуман Р.Фантастические пьесы. Для фп. Op. 12. Ред. Э.Зауэра. – М., 1974.

П’єси віртуозного характеру, етюди

·         Коломієць А. Шість етюдів-картин. Для фп. – К., 1964.

·         Косенко В.Етюди qis moll, cis moll Етюди для ф-но. Op. 8. – К., 1966.*

·         Лист Ф. Этюды. Для фп. №1 (C Dur), №2 (a moll), №7 (Es Dur) – Будапешт, 1966.

·         Лятошинський Б.Концертний етюд-рондо / Лятошинський Б. Твори для ф-но. – К., 1975.

·         Мошковский М.Этюды №№2, 5, 11, 15 виртуозных этюдов. Op. 72. Для фортепиано. – М., 1966.

·         Октавні етюди. Зб. уклав Г.Ходоровський. – К., 1927.

·         Ревуцький Л. Два етюди / Фортепіанні твори. – К., 1953.*

·         Рахманинов С.Этюды-картины. Op. 33 и Op. 39. Для фортепиано (по выбору) – М., 1969.

·         Скрябін О.Етюди Op. 2 №1; Op.8 №№2, 4, 5, 12; Op. 42 №4. Для фортепіано (за вибором). Ред. К.Ігумнова та Я.Мільштейна. – К., 1966.

·         Шопен Ф.Этюды. Для фортепиано. Op. 10, Op. 25 (по выбору). Ред. Л.Оборин, Я.Мильштейн. – М., 1967.

                                                

Орієнтовний перелік творів

для гри на оркестрових музичних інструментах

(приблизна складність)

Баян

·         Бах Й. Прелюдія та фуга ре мінор (I т. ДТК).

·         Зубицький В. Карпатська сюїта.

·         Калінніков В. Ноктюрн.

·         Подгорний В. Фантазія на тему рос.н.п. «Полосинька».

Бандура

·         Бах Й. Прелюдія та фуга до мажор.

·         Дремлюга М. Соната № 2.

·         Баштан С. Варіації на тему укр.н.п. «Йшли корови із діброви».

·         Гриньків Р. Експромт.

Скрипка

·         Бах Й. Партити для скрипки соло (на вибір).

·         Мендельсон Ф. Концерт.

·         Давид Ф. Капріччіо.

·         Скорик М. Іспанський танець.

Гітара

·         Бах Й. Лютневі сюїти (на вибір).

·         Шевченко А. Карпатська рапсодія .

·         Альбеніс І. Астурія.

·         Вилла Лобос А. Бразильський танок.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ДОДАТКОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ З ДИСЦИПЛІНИ «ВОКАЛ»

Різнохарактерні інструментальні твори за стилем, жанром та формою

Критерії оцінки,

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Арія українського або європейського композитора

 

1-Вокально-технічна досконалість виконання твору (здоровий голосовий апарат, співацька постава, чистота інтонації, якість звуковидобування, співацька артикуляція та чітка дикція, міра володіння диханням);

2-Художня відповідність виконання (рівень емоційно-образного відтворення та стилевідповідних й жанрових особливостей твору);

3-Артистичне виконання твору

20

10

 

 

 

 

5

       

 

        5

2.

Романс, пісня європейських композиторів

 

1-Вокально-технічна досконалість виконання твору;

2-Художня відповідність виконання;

3-Артистичне виконання твору

20

10

 

5

5

3.

Романс, пісня українських композиторів 

   

     1-Вокально-технічна досконалість виконання твору;     

     2-Художня відповідність виконання;      

    3- Артистичне виконання твору

20

5

10

5

4.

Українська народна пісня чи ії обробка

(a capella)

      

    1-Вокально-технічна досконалість виконання твору;    

     2-Художня відповідність виконання;    

     3-Артистичне виконання твору

20

5

10

5

5.

Художньо-педагогічний аналіз вокального твору зі шкільного репертуару

      

     1-Аналіз повний, змістовний, з характеристикою теоретичних, методичних, вокальних, стильових й жанрових особливостей твору;    

     2-Аналіз неповний, відсутні методичні поради по вивченню твору; не встановлена складність сприймання даного твору дітьми.

20

 

10

 

 

10

6.

   

100

Тривалість відповіді з фахового випробування з дисципліни «Вокал» 20 хвилин на одного абітурієнта.

 

Орієнтовний список вокальних творів для виконання

(приблизна складність)

· Й.С.Бах. Уходит день. За рекою старый дом. Ария из оратории «Страсти по Матфею» О, сжалься…»).

· В.А.Моцарт.ДвіаріїФігаро (зопери «ВесілляФігаро»). Серенада дон Жуана, арія Лепорелло (з опери «Дон Жуан»). Каватина Фигаро из 1 акта оперы «Свадьба Фигаро» («Если захочет барин попрыгать»). 

·  С.Гулак-Артемовський. Пісня Карася, каватина Султана, арія Султана (з опери «Запорожець за Дунаєм»). Стоїть явір над водою.  

·  Даргомижський. Не скажу никому. Я все еще его, безумная, люблю. 16 лет. Чаруй меня, чаруй. Песня Ольги  «Как у нас на улице», ария Наташи «Ах, прошло то время» (из оперы «Русалка»). 

·  Ш.Гуно. Баллада о фульском короле (из оперы «Фауст»). 

· Г.Доніцетті. Аріозо Неморіно (з опери «Любовний напій»).

· М.Лисенко. Дві пісні Наталки. Пісня Петра (з опери «Наталка-Полтавка»). Чого вода коломутна. Віють вітри. Айстри. Ой я нещасний. Смутної провесни. Нічого, нічого. Садок вишневий коло хати. 

·  Ж.Бізе. Хабанера (з опери «Кармен»). Прощание арабской женщины. 

· М.Лисенко. Пісня Миколи «Та немає в світі гірш нікому; Гомін, гомін; Вітер віє горою»;  Пісня Виборного «Дід рудий; Ой під вішнею» (з опери «Наталка-Полтавка»), Пісня Тараса «Гей літа орел», арія Остапа (з опери «Тарас Бульба»). Безмежне поле. 

·  П.Чайковський. Колискова («В бурю»). Мій сад. Аріозо Ленського, куплети Тріке (з опери « Євгеній Онегін»). Пісня Вакули (з опери «Черевички»). Пісня Менестреля (з опери «Орлеанська діва»). 

· Е.Гріг. Стара пісня. Дитяча пісня. Захід сонця. Лісна пісня. 

· Ф.Лист. Как утро, ты прекрасна. Лорелея. Песня Миньоны. 

·  М.Мусоргський. Пісня Шинкарки (з опери «Борис Годунов»). Арія Шакловитого (з опери Хованщина»). Забутий Гопак. Колыбельная Еремушки. 

· К.Стеценко. Вечірня пісня. О на дивуйсь. Хотіла б я піснею стати. Плавай, плавай, лебедонько. Колискова Килини (з муз. драми «Про що тирса шелестила»). Колядки й щедрівки. 

· В.Косенко. Я пережил свои желанья. Вони стояли мовчки. ·  Я.Степовий. Три шляхи. Серенада «Тихо в блискучім промінні». Місяць яснесенький. Дихають тихо акації. Обробки укр.нар.п.: Ой ти місяцю. Стороною дощик іде. Ой горе тій чайці. Вітер, вітер коло хати. 

· С.Прокоф’єв. Пісня «Мертве поле» (з кантати «Олександр Невський»), Пісня про бобра (з кінофільму «Іван Грозний»). 

· Ан. Кос-Анатольський. Чотири воли пасу я. Гей, тополі мої. Я лиш про тебе мрію. Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Попливли вечірні думи. Ой візьму відерце чистої води. 

· Г.Майборода. Не дивися на місяць весною. Обр.укр.нар.п. «Ой заграйте, музики». Дивною і вічно молодою. Гаї шумлять. Кувала зозуля. Не минай з погордою. Песня скитальца. Вновь к тебе. О матері (з опери «Арсенал»). 

· І Шамо. Песенка о вежливости. Пісня про щастя. Як надійшла любов. 

· Ю.Рожавська. Летять, ніби чайки. Лелека. Чарівна сопілочка. Встаю. Пила. Дождик. 

·  А.Штогаренко. Поверь, ты все в моей судьбе.

План художньо-педагогічного аналізу вокального твору зі шкільного репертуару  

· Оцінити художню та педагогічну значимість вокального твору.

· Визначити пізнавальну мету використання даного твору на уроках музики в з/о школі.

· Дати методичні поради по створенню та передачі емоційного настрою твору.

· Встановити складність сприймання даного твору дітьми. · Визначити можливість виконання вокального твору на уроках музики.

 

 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ДОДАТКОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ З ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МУЗИКИ

Назва блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Питання

музично-теоретичного циклу

 

1.відповідьвірна, термінологічноточна, змузич. ілюстраціями;

2.відповідь неточна, помилки у визначеннях та муз. прикладах

25

15

10

2.

Питання

музично-історичного циклу

 

1.відповідь повна, зміст питання висвітлений глибоко з конкретними музичними прикладами;

2.відповідьнедостатньо повна , поверхова

25

15

10

3.

Аналіз

музичних творів

1.аналіз повний, змістовний, з характеристикою стильових особливостей та засобів музичного мистецтва;

2.аналіз неповний, відсутня характеристика музичної форми та гармонічної мови

50

25

25

4.

   

100

            Тривалість фахового випробування з теорії та історії музики 20 хвилин на одного абітурієнта.

Питання з дисциплін музично-теоретичного циклу

·         Принципи тональної гармонії: повна функціональна система мажору та мінору, виді акордів, їхні обернення, розташування у чотирьохголосній хоровій фактурі. Гармонічне та мелодичне з’єднання акордів секундового, терцового, кварто-квінтового співвідношення на конкретних прикладах.

·         Гармонія романтиків. Альтерація акордів групи S і D.

·         Акорди групи подвійної домінанти та їхні функціонально виразні можливості. Альтерація в акордах DD.

·         Неакордові звуки: визначення, види, приклади.

·         Спорідненість тональностей та типи модуляцій. Техніка модуляції у тональності I ступеня спорідненості.

·         Принципи поліфонічного багатоголосся та його види.

·         Фуга як найвища поліфонічна форма.

·         Період як структурна одиниця гомофонних форм та як самостійна форма.

·         Репризні форми: проста двохчастинна, проста та складна три частинна, рондо.

·         Сонатна форма як найвища діалектична форма тональної музики.

Питання з дисциплін музично-історичного циклу

 •          Художньо-естетичні принципи музичного романтизму.
 •          Лірична мініатюра у творчості Ф.Шопена: новаторство у трактуванні жанрів.
 •          Типи симфонізму в російській музиці XIX століття.
 •          Творчість К.Дебюссі як взірець імпресіоністичного стилю (особливості образності та музичної мови).
 •          Образно-стилістичні особливості хорової спадщини М.Леонтовича.
 •          Значення Б.Лятошинського в українській музиці XX століття.
 •          Особливості музичної драматургії опери П.І.Чайковського «Пікова дама».
 •          Особливості героїко-драматичного симфонізму Л.Бетховена на прикладі симфонії №9.
 •          Творчі досягнення Д.Верді у галузі реалістичного музичного театру – на прикладі опер «Ріголетто» та «Травіата» (за вибором).
 •          Музична естетика творчого об’єднання «Могучая кучка».
 • Список музичних творів для аналізу
 •          Чайковський П.ІФ. П’єса з циклу «Пори року» (за вибором).
 •          Глінка М. Романс «Не искушай».
 •          Бородін О. «Спящая княжна».
 •          Бетховен Л. Соната №6 (I частина) або №8 (I частина).
 •          Гріг Е. Танок Анітри.
 •         Косенко В. «Не хочуть купити ведмедика» з циклу «24 дитячі п’єси».
 •          Глінка М. Персидський хор з опери «Руслан та Людмила».
 •          Чайковський П. «Ранкові роздуми» з циклу «Дитячий альбом».
 •           Шуман Р. №1 з фортепіанного циклу «Метелики».
 •          Скрябін О. Прелюдія №10 ор.11.

 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ДОДАТКОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ З ДИСЦИПЛІНИ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

Назва блоку предмета,

видів робіт

Критерії оцінки

знань і вмінь

Загальна кількість набраних балів

1.

Диригувати два хорових твори під інструмент

(один із a capella)

 

1-Вільне володіння мануальною технікою;

2-Глибоке проникнення в авторський замисел;

3-Переконливість трактовки;

4-Емоційна виразність диригентських жестів;

5-Артистичність

            50

10

10

10

10

10

2.

Грати на фортепіано партитуру a capella, співати хорові партії

(з нот)

 

1-Технічна досконалість художнього виконання партитури (якість звуковидобування, чистота інтонування під час співу хорових партій, чітка дикція та співацька артикуляція);

2-Переконлива інтерпретація стильових особливостей хорового твору;

3-Вміння співати акорди по вертикалі

25

5

10

10

3.

Усна анотація представлених творів

1-аналіз повний, змістовний, з характеристикою музично-теоретичних та вокально-хорових партитур, стильових особливостей тощо;

2-аналіз неповний, відсутні основні відомості про авторів творів;

3-рактеристика музичної форми та гармонічної мови

25

15

10

4.

   

100

            Тривалість відповіді з фахового випробування з хорового диригування 20 хвилин на одного абітурієнта.

Орієнтовний список хорових творів для диригування, гри на фортепіано та усної анотації

(приблизна складність)

$1·         П.Чайковський. «Масленица».

$1·         Г.Свірідов. «Молотьба».

$1·         Ф.Шуберт. «Приют».

$1·         Б.Лятошинський. Тече вода в синє море».

$1·         Д.Бортнянський. Концерт №32.

$1·         О.Аренський. «Анчар».

План усної анотації представлених творів

$1·         Короткий літературно-художній аналіз твору

$1·         Короткі відомості про творчість автора. Загальна характеристика його творчого стилю.

$1·         Історія написання хорового твору. Співвідношення між літературним першоджерелом і використаним композитором текстом.

$1·         Визначення проблематики (сюжет, тема, ідея) та літературно-стилістичний аналіз поетичного тексту.

$1·         Музично-теоретичний аналіз твору

$1·         Форма твору.

$1·         Фактура.

$1·         Ладотональний план, гармонія.

$1·         Метроритм.

$1·         Мелодика твору.

$1·         Характер супроводу.

$1·         Вокально-хоровий аналіз

$1·         Тип і вид хору.

$1·         Діапазони хорових партій.

$1·         Теситурні умови.

$1·         Ансамбль хору.

$1·         Стрій хору.

$1·         Інтонаційні труднощі.

$1·         Ритмічні труднощі.

$1·         Виконавський аналіз. Диригентські труднощі

$1·         Трактування темпу та агогіки в зв’язку з образно-емоційною палітрою хорового твору.

$1·         Фразування. Виділення місцевих та загальних кульмінацій.

$1·         Динамічний план твору.

$1·         Звуковедення та його співвідношення з дикційними й динамічними особливостями.

$1·         Характер хорового співочого дихання.

$1·         Проблеми виконавсько-диригентської роботи.

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету набрав від 100-123 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для допуску в участі у конкурсному відборі до Факультету мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова.

Оцінювання рівня знань і умінь абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту.

·Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М.П.Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань.

 

   

Електронний деканат  

   

Інформація  

   

Всього відвідувань  

3675806
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1476
1997
7389
3096054
35582
47791
3675806

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-12-19 14:19:28
   

On-Line відвідувачів  

На сайті 63 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ