logo art 130
Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського

Національна всеукраїнська музична спілка
Асоціація піаністів-педагогів України «EPTA»

VIII

МІЖНАРОДНИЙ

ФОРТЕПІАННИЙ КОНКУРС

серед студентів та аспірантів музичних 
і музично-педагогічних навчальних закладів

"ART-KLAVIЕR"

Присвячується 250-річчю з дня народження Людвіга ван Бетховена

27 – 30 квітня 2020
Київ, Україна

Організатори конкурсу

Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського
Національна всеукраїнська музична спілка
Асоціація піаністів-педагогів України «EPTA»

Художній керівник конкурсу – д.п.н., професор Ольга Пилипівна Щолокова

Мета конкурсу

• виявлення та підтримка творчої студентської молоді;
• розвиток музично-виконавської культури майбутніх учителів у руслі традицій європейської фортепіанної школи;
• популяризація фортепіанної творчості українських та європейських композиторів;
• поглиблення міжнародних культурних зв’язків шляхом обміну науково-методичним досвідом викладання мистецьких дисциплін в умовах підготовки педагогів-музикантів.

Нагородження

- Переможцям конкурсу надається звання «Лауреат» (І, ІІ або ІІІ місце).
- Учасникам, які пройдуть у другий тур, надається звання «Дипломант».
- Передбачено спеціальні нагороди за краще виконання творів Людвіга ван Бетховена, а також за кращі інтерпретації творів композитора країни, яку представляє конкурсант.

Порядок проведення та умови

Запрошуються студенти та аспіранти музичних та музично-педагогічних вищих навчальних закладів для участі у конкурсі за секціями:

  • сольне виконавство
  • фортепіанний та інструментальний ансамбль

Конкурс відбудеться з 27 по 30 квітня 2020 року в Національному педагогічному університеті імені М. Драгоманова (Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського – м. Київ, вул. Тургенєвська 11). Відкриті прослуховування учасників будуть проводитись у два тури протягом двох днів. Журі обирає кращих виконавців, яким будуть вручені нагороди, дипломи та грамоти.

Для участі у конкурсі потрібно надіслати в Оргкомітет конкурсу заявку. Благодійний внесок становить 400 гривень / 20 $ і сплачується після прибуття. Витрати на відрядження несе навчальний заклад, який відряджає делегацію. За потребою учасникам надається місце проживання в гуртожитку.

КОНКУРСНІ ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

Враховуючи, що 2019-2020  н. р. пов’язаний з 250-річчям з дня народження Людвіга ван Бетховена, конкурсанти за бажанням можуть включити в програму будь-який твір автора та претендувати на окрему відзнаку за краще його виконання.

секція “сольне виконавство”

І ТУР (тривалість виступу до 20 хвилин):
1) Концертний віртуозний твір;
2) Один або кілька творів за вибором учасника.

ІІ ТУР (тривалість виступу до 25 хвилин):
1) Твір великої форми (соната, варіації, концерт);
2) Твір композитора країни учасника.

 * * *

секція “фортепіанний та інструментальний ансамбль

І ТУР: Два твори за власним вибором, один з яких – твір композитора країни учасників.
ІІ ТУР: Розгорнутий твір вільної або великої форми.

* * *

ЗАЯВКИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 10 квітня 2020 р. 
на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
До заявки слід додати кольорову фотокартку портретного типу (9 x 12 см, електронний файл графічного формату).

* * *
Наші контакти:
– Дирекція Факультету мистецтв НПУ ім. М.Драгоманова 
тел. +38 044 486-99-36; факс +38 044 486-89-95
– Кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (Оргкомітет)
тел. +38 044 486-20-50 ; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Умови конкурсу (укр) lmg-word>>> [перейти за посиланням

Бланк ЗАЯВКИ (укр) lmg-word>>> [перейти за посиланням]

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

У період проведення VIII Міжнародного фортепіанного конкурсу “ART-KLAVIЕR” 2020 відбудеться науково-практична конференція «Модернізація наскрізної виконавської підготовки учнівської молоді в сучасній мистецькій освіті».

Дата проведення – 28 квітня 2020 р. Планується публікація тез доповідей.

Для участі у конференції необхідно подати в Оргкомітет два документи:

· ЗАЯВКУ (у вільній формі) – вказати П.І.Б. доповідача, відомості про основне місце роботи, тему доповіді, контактний телефон, e-mail;

· ТЕЗИ для публікації – до 1 квітня 2020 р.

Документи подаються в Оргкомітет, на адресу кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв НПУ ім. М.П.Драгоманова (ауд. 3-11).

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Запрошуємо до участі!

 Інформаційне повідомлення про Конференцію >>> файл PDF

   Інформаційне повідомлення про Конференцію >>> файл DOC

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

logo art 130

Ministry of Education and Science of Ukraine 
M. Dragomanov National Pedagogical University 
Faculty of Arts named by Anatoly Avdeyevsky

National All-Ukrainian Music Union 
Ukrainian Piano Teachers Association “EPTA” 

for the Students & Graduate Students of Musical 
and Teacher Training Establishments

"ART-KLAVIЕR"

Dedicated to the 250th anniversary of the birth of Ludwig van Beethoven

27 – 30th April 2020 
Кyiv, Ukraine

Competition organizers:

Ministry of Education and Science of Ukraine
M. Dragomanov National Pedagogical University
Faculty of Arts named by Anatoly Avdeyevsky
National All-Ukrainian Music Union

Artistic Director of the Competition – Dr.Sci (Pedagogy), prof.  Olga Shcholokova

The purposes of the competition are:

• to reveal and support talented creative students;
• to develop professional performance culture of students of teacher musical training;
• to deepen performing traditions of European Piano School;
• to popularize piano works of Ukrainian and foreign composers;
• to extend international cultural relations through the exchange of scientific and methodological experience.

Awards:

• The winners of the competition will be awarded the title ‘Laureates’ (I, II, III).
• Semi-finalists are enrolled as active participants.
• Various rewards for the best performing interpretation of represented music of Ludwig van Beethoven, as well as for the best interpretation of the music of the composer of the country that the contestant represents.

The arrangements and terms of the competition

Competition will be held from 27th till 30th April, 2020 at the Faculty of Arts named by Anatoly Avdiyevsky (M. Dragomanov National Pedagogical University). The students and graduate students of musical and teacher training establishments of the 3rd and 4th accreditation level are invited to take part in the competition in by section:

    • Solo Piano Performing
    • Piano & Instrumental Ensemble.

Competition fee payment is 20 $. Travel expenses are paid by the competitors` educational establishment.

REQUIREMENTS

The 2019-2020 academic year is associated with memorable of the 250th birthday of Ludwig van Beethoven. So, participants can optionally include any music-work of this composer and every one of competitors may claim for a reward for the best performance of that one. The Jury of the Competition will make a decision.

SECTION “SOLO PIANO PERFORMING”

FIRST ROUND (performance duration up to 20 minutes):
1) Concert mastery piece of free form;
2) One or several pieces by participant own choice.

SECOND ROUND (performance duration up to 25 minutes):
1) Great form work (sonata / concerto / variations)
2) A piece by the composer of the participant’s country
The entire program must be performed by heart.

* * *

SECTION “PIANO & INSTRUMENTAL ENSEMBLE”

FIRST ROUND: Two pieces of own choice, one of which – the work of the composer of participants` country.
SECOND ROUND: Advanced work of large or free music form.

* * * 

Application Deadline  1 0.IV.2020

send it to e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Please, add 1 colorful photo of participant (picture size 9x12 sm) to the Application Form
* * *
Contacts:
– The Faculty of Arts named by Anatoly Avdiyevsky : tel. +38.044.486.99.36, fax +38.044.486.89.95
– Department of Pedagogy of Art and Piano Performance (Organizing Committee) tel. +38.044.486.20.50,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

• Rules (english) lmg-word>>> [link]

APPLICATION FORM (english) lmg-word>>> [link]

 

 

   

Новини та афіши  

   

Електронний деканат  

   

On-Line відвідувачів  

На сайті 212 гостей та користувачі відсутні