Завадська Тетяна Миколаївна

Details
Parent Category: Деканат
Created on Tuesday, 14 February 2017 10:43
Last Updated on Thursday, 13 April 2017 06:51
Published on Tuesday, 14 February 2017 10:43
Written by moderator
Hits: 42344

Заступник декана

 
Оcвіта:
  Київська державна консерваторія ім. П.І. Чайковського, 1977 р.
Посада:
  заступник декана факультету
Наукові ступені і звання:
  Кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти, професор, Відмінник освіти України.
Дисципліни, які викладає:
  Фортепіано, Методологія наукових досліджень, керівництво роботою магістрантів, аспірантів
В університеті працює:
  з 1977 р.
Кафедра
  педагогіки мистецтва та фортепінного виконавства

 

 

Наукова робота

Заступник декана з навчально-методичної роботи кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, професор Тетяна Миколаївна Завадська 

Т.М.Завадська працює в університеті з 1977 року на кафедрі фортепіанного виконавства і художньої культури. За 30 років роботи проявила себе як висококваліфікований викладач, здібний музикант, перспективний науковець та талановитий організатор. На високому професійному рівні проводить заняття з фортепіано, концертмейстерського класу, викладає лекційний курс „Методологія та методи науково-педагогічних досліджень”, спецкурси, працює з магістрантами та аспірантами. За роки роботи вона підготувала більше 80 фахівців, які працюють не тільки в Україні, але і за її межами вчителями музики, викладачами фортепіано, концертмейстерами. Під її керівництвом студентами захищено біля 40 дипломних та магістерських робіт. Про високий методичний рівень її роботи свідчать численні перемоги студентів її класу на Всеукраїнських та Міжнародних виконавських конкурсах, фестивалях та олімпіадах – всього 10 дипломантів та лауреатів.
У 1993 році після закінчення аспірантури Т.М.Завадська захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук та була призначена на посаду заступника проректора-директора Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова з навчально-методичної роботи. У 1995 році їй було присвоєно вчене звання доцента.Т.М.Завадська веде плідну наукову роботу. Загальний обсяг її публікацій, що включають навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, навчальні програми та наукові статті, становить понад 30 др. аркушів. Систематично бере участь у конференціях з проблем музичного виховання, виступає з доповідями, рецензує кандидатські дисертації, виступає офіційним опонентом на захистах. З 2000 по 2006 Т.М.Завадська виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій в Інституті мистецтв. За її участю захищено близько 40 дисертаційних робіт. Як науковий керівник, має сім захищених кандидатів педагогічних наук. Т.М.Завадська входила в до групи розробників галузевого стандарту вищої освіти напряму „Педагогіка і методика середньої освіти” за спеціальністю „Музика”, вона входить до складу експертної групи департаменту МОНМС України з ліцензування, акредитації та нострифікації. За її безпосередньою участю як експерта за період з 2000 по 2007 роки було здійснено процедури з ліцензування та акредитації спеціальностей „Музика” та „Хореографія” у середніх та вищих педагогічних навчальних закладах Рівного, Полтави, Умані, Херсону, Харкова, Мукачево, Одеси, Мелітополя.
Т.М.Завадська нагороджена Почесним знаком „Відмінник освіти України”, Почесною грамотою МОН України, має Подяку від голови Київської міської державної адміністрації.

Відео

 1. Відео Завадська

 2.